Winter Schedule 2013-2014 Sectortải về 146.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích146.67 Kb.

Winter Schedule 2013-2014

Sector

Flight​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​No.

Effective

Day of​ Operation

Departure Time

Arrival Time

Aircraft


Remark


From

To

Phnom Penh - Siem Reap - Phnom Penh (PNH-REP-PNH)
PNH-REP

K6 7101

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

6:55

7:40

ATR72/A321
PNH-REP

K6 105

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

10:40

11:25

ATR72
PNH-REP

K6 109

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

13:40

14:25

ATR72
PNH-REP

K6 115

01-Dec-13

29-Mar-14

_2_4_67

15:20

16:05

ATR72
PNH-REP

K6 7107

01-Dec-13

29-Mar-14

1_3_5__

15:20

16:05

ATR72
PNH-REP

K6 117

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

18:00

18:45

ATR72/A321
PNH-REP

K6 7113

26-Dec-13

29-Mar-14

_2_4_6_

8:30

9:15

A321

Optional

REP-PNH

K6 104

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

12:20

13:05

ATR72
REP-PNH

K6 106

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

17:55

18:40

ATR72
REP-PNH

K6 7106

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

21:05

21:50

ATR72
REP-PNH

K6 116

01-Dec-13

29-Mar-14

_2_4_67

16:45

17:30

ART72
REP-PNH

K6 7108

01-Dec-13

29-Mar-14

1_3_5__

16:50

17:35

ART72/A321
REP-PNH

K6 118

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

19:15

20:00

ART72
REP-PNH

K6 7112

26-Dec-13

29-Mar-14

_2_4_6_

10:50

11:30

A321

Optional

REP-PNH

K6 7110

26-Dec-13

29-Mar-14

_2_4_6_

15:50

16:30

A321

Optional

Siem Reap - Sihanouk Ville -Siem Reap (REP-KOS-REP)
REP-KOS

K6 131

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

14:55

15:55

ATR72
KOS-REP

K6 130

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

16:25

17:25

ATR72
Phnom Penh - Ho Chi Minh - Phnom Penh (PNH-SGN-PNH)
PNH-SGN

K6 816

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

20:35

21:20

ATR72
PNH-SGN

K6 818

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

19:10

19:55

ATR72
SGN-PNH

K6 817

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

14:00

14:45

ATR72
SGN-PNH

K6 819

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

08:45

09:30

ATR72
Siem Reap - Ho Chi Minh - Siem Reap (REP-SGN-REP)
REP-SGN

K6 808

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

10:10

11:10

A321
REP-SGN

K6 820

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

17:45

18:45

A321
REP-SGN

K6 822

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

21:40

22:40

A321
REP-SGN

K6 824

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

13:50

14:50

A321
SGN-REP

K6 809

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

8:20

9:20

A321
SGN-REP

K6 821

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

15:55

16:55

A321
SGN-REP

K6 823

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

19:50

20:50

A321
SGN-REP

K6 825

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

12:00

13:00

A321
Phnom Penh - Hanoi - Phnom Penh (PNH-HAN-PNH)
PNH-HAN

K6 862

26-Dec-13

30-Mar-14

1_3_56_

17:45

19:30

A321
HAN-PNH

K6 863

27-Dec-13

30-Mar-14

1_3_56_

20:20

22:05

A321
Siem Reap - Bangkok - Siem Reap (REP-BKK-REP)
REP-BKK

K6 706

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

08:15

09:25

ATR72
REP-BKK

K6 702

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

17:10

18:20

ATR72
REP-BKK

K6 700

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

12:00

13:10

ATR72
BKK-REP

K6 701

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

14:10

15:25

ATR72
BKK-REP

K6 703

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

19:20

20:30

ATR72
BKK-REP

K6 707

01-Dec-13

29-Mar-14

1234567

10:25

11:35

ATR72Phnom Penh - Bangkok - Phnom Penh (PNH-BKK-PNH)


PNH-BKK

K6 720

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

13:40

14:45

A321
BKK-PNH

K6 721

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

15:45

16:50

A321
Siem Reap – Guangzhou – Siem Reap ( REP-CAN-REP)
REP-CAN

K6 484

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

08:40

12:15

A321
CAN-REP

K6 485

26-Dec-13

29-Mar-14

1234567

13:25

15:00

A321
Phnom Penh- Shanghai – Phnom Penh (PNH-PVG-PNH)
PNH-PVG

K6 488

26-Dec-13

29-Mar-14

_2_4__7

17:50

22:40

A321
PVG-PNH

K6 485

26-Dec-13

29-Mar-13

1_3_5__

7:10

10:40

A321
Siem Reap- Shanghai - Siem Reap
REP-PVG

K6 486

26-Dec-13

29-Mar-14

1_3_5__

00:50

5:35

A321
PVG-REP

K6 487

26-Dec-13

29-Mar-13

_2_4__7

23:35

3:00

A321
*** K6 reserves the right to change the schedule without prior notice.***Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương