Phụ lục II danh mục giống vật nuôi cao sảN ĐƯỢc hỗ trợ theo nghị ĐỊnh số 210/2013/NĐ-cp ngàY 19 tháng 12 NĂM 2013 CỦa chính phủtải về 17.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích17.46 Kb.
Phụ lục II

DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CAO SẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP

NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

(Đính kèm quy định ban hành kèm theo Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND

ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Số TT

Loại vật nuôi

Giống vật nuôi cao sản

1 

1.1

Bò sữa

Holstein Friesian (HF), Jersey

1.2

Bò thịt

Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Red Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santagestrudis, BBB

2

Trâu

Murrah

3

Ngựa

Cabadin

4Saanen; Alpine, Barbari, Beetal, Jumnapari, Boer

5

Thỏ

Newzealand, California, Hungari, Panon

6

Lợn

Yorkshine, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire

7Ross, Leghorn, Sasso, Kabir, Tam Hoàng, Lương Phượng, Dominant, Ai Cập, Cobb, Hubbard, A.A., Lohmann, Avian, Isa, Indian River Meat, Redbro, Novogen, Zolo, Gà sao, Hisex Brown, Brown Nick, Hyline, Goldline, Babcock

8

Vịt

Super M (SM), Star (ST), M14, M15 (MT), Khaki Campbell, Triết Giang, CV2000

9

Ngan

Ngan Pháp

10

Ngỗng

Rheinland, Landes, Hungari

11

Chim bồ câu

Bồ câu Pháp

12

Đà điểu

Đà điểu Châu Phi, đà điểu Châu Úc

13

Ong

Ong Ý

14

Tằm

Đa hệ, lưỡng hệ


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương