PHỤ LỤc giá ĐẤt cụ thể ĐỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤt tại khu vực trưỜng tiểu học lộc ninh – CƠ SỞ 2, XÃ LỘc ninh, thành phố ĐỒng hớItải về 28.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích28.45 Kb.

PHỤ LỤC

GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU VỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC NINH – CƠ SỞ 2, XÃ LỘC NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)
1. Các lô đất ở có hướng Tây Tây Bắc (Đường rộng 10,5m)

TT

Thửa đất

Tờ bản đồ


Mục đích SD

Diện tích

Đơn giá
(1.000đ/m2)

Thành tiền
(1.000đ)

Ghi chú

1

468

30

ONT

337

1.200

404.400
2

469

30

ONT

203

1.270

257.810
3

470

30

ONT

229

1.270

290.830
4

472

30

ONT

231

1.270

293.370
5

473

30

ONT

231

1.270

293.370
6

474

30

ONT

231

1.270

293.370
7

476

30

ONT

231

1.270

293.370
8

477

30

ONT

231

1.270

293.370
9

478

30

ONT

247

1.270

313.690
Cộng (9 lô)2.171
2.733.580

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương