MÔn lịch sử VÀ ĐỊa lí Ma trận đề kiểm tratải về 437.63 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích437.63 Kb.
  1   2   3   4
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

  1. Ma trận đề kiểm tra  1. Ma trận đề kiểm tra lớp 4

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN)

Số câu1


1
Số điểm1,0


1,0
2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)

Số câu

1
1
Số điểm

1,0
1,0
3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)

Số câu


1


1

Số điểm


1,0


1,0

4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)

Số câu
1
1

Số điểm
1,0
1,0

5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)

Số câu1


1
Số điểm1,0


1,0
6. Dãy Hoàng Liên Sơn.

Số câu1


1
Số điểm1,0


1,0
    1. Trung du Bắc Bộ

Số câu

1
1
Số điểm

1,0
1,0
    1. Tây Nguyên

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

    1. Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu


1


1

Số điểm


1,0


1,0

Tổng

Số câu

3
3

2
2

6

4

Số điểm

3,0
3,0

2,0
2,0

6,0

4,0


Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 4


Mạch kiến thức,

kĩ năng


Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Nhà Hồ

Số câu

1
1
Số điểm

1,0
1,0
2. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

Số câu1


1
Số điểm1,0


1,0
3. Nước Đại Việt thế kỷ XIV - XVIII

Số câu1


1
Số điểm1,0


1,0
4. Nhà Tây Sơn

Số câu
1
1

Số điểm
1,0
1,0

5. Buổi đầu thời Nguyễn (1820 - 1858)

Số câu


1


1

Số điểm


1,0


1,0

6. Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu

1
1
Số điểm

1,0
1,0
7. Đồng bằng Nam Bộ

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

8. Đồng bằng duyên hải miền Trung

Số câu


10

1

Số điểm


1,00

1,0

    1. Vùng biển Việt Nam

Số câu1


1
Số điểm1,0


1,0
Tổng

Số câu

3
3

2
2

6

4

Số điểm

3,0
3,0

2,0
2,0

6,0

4,0
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương