Khoa công nghệ thông tin bộ MÔn mạng và truyềN thôNGtải về 1.81 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Tìm hiểu và khai thác các công cụ tấn công mạng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Báo cáo môn học

An toàn thông tin mạng.

Đề tài:


Tìm hiểu và khai thác các công cụ tấn công mạng”

Cán bộ hướng dẫn : TS Nguyễn Tấn Khôi

Sinh viên : Lê Quốc Nam

Nguyễn Thanh Lộc

Lớp : 06T1
Đà Nẵng 2010

MỤC LỤC1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

1.1 Địa chỉ MAC : 5

1.2 Giới thiệu giao thức ARP: 5

1.3 Mô tả quá trình ARP Request và ARP Reply trong môi trường hệ thống mạng: 6

1.4 Các dạng tấn công dựa trên giao thức ARP: 7

1.4.1 Man in the Middle: 7

1.4.1.1 ARP Cache (ARP Poison Routing): 8

a. ARP Cache: 8

b. Nguyên lý tấn công: 8

c. Phương pháp phòng chống: 9

1.4.1.2 Giả mạo DNS (DNS Spoofing): 10

a. Truyền thông DNS: 10

b. Nguyên lý giả mạo DNS: 11

c. Phòng chống tấn công giả mạo DNS: 11

d. Kết luận: 12

1.4.2 Denial of Service : 12

1.4.2.1 Nhận diện: 12

1.4.2.2 Các cách thức tấn công DoS: 13

a. Phá hoại dựa trên tính giới hạn hoặc không thể phục hồi của tài nguyên mạng: 13

b. Phá hoại hoặc chỉnh sửa thông tin cấu hình: 15

c. Phá hoại hoặc chỉnh sửa phần cứng: 15

1.4.2.3 Cách phòng chống: 15

1.4.3 MAC Flooding: 16

1.4.3.1 Chức năng chuyển mạch của Switch: 16

1.4.3.2 Tấn công làm tràn bảng CAM: 18

a. Nguyên lý tấn công: 18

b. Cách phòng chống: 18

2 TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 19

2.1 Triển khai công cụ Ettercap thực hiện tấn công ARP poisoining routing: 20

2.1.1 Demo chương trình Ettercap: 20

2.1.2 Kết quả : 23

a. Trước khi tiến hành tấn công : 23

b. Sau khi tiến hành tấn công : 23

2.2 Triển khai công cụ Ettercap và plugin dns_spoof thực hiện tấn công DNS spoofing: 24

2.2.1 Demo chương trình 24

2.2.2 Kết quả : 25

2.2.3 Đánh giá : 25  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương