IT3124 – ĐỒ Án tin học năm họC 2013-2014tải về 14.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích14.19 Kb.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC

IT3124 – ĐỒ ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2013-2014HÀ NỘI 2014

Hà Nội, 2011

Hà Nội, 06/2009

Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


Nhóm học viên : Nguyễn Văn A

Trần Thị B

Đỗ Văn C

Lê Thị D

Lớp : HTTT-KSCLC-K56


Mục lục


IT3124 – ĐỒ ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2013-2014 1

Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng 1

Mục lục 2

Lời mở đầu 3

Chương 1: Tổ chức Workflow 4

1.1. Nguyên mẫu cho quản lý workflow 4

1.2. Công việc 4

Tài liệu tham khảo 5

Lời mở đầu

Chương 1: Tổ chức Workflow

1.1. Nguyên mẫu cho quản lý workflow


Mục đích của chương này là tìm hiểu 1 mô hình tham khảo. Mô hình này có 3 chức năng chính: định nghĩa các trường hợp quản lý công việc mà hệ thống quản lý workflow điều khiển; mô hình hóa và phân tích các quy trình; miêu tả chức năng và kiến trúc của hệ thống quản lý workflow. 1 mô hình tham khảo thỏa mãn 3 yêu cầu trên, còn được gọi là nguyên mẫu - ontology.

1.2. Công việc


Chúng ta làm việc để sống. Cụ thể, chúng ta làm việc vì chúng ta cần sản phẩm để duy trì cuộc sống ( thực phẩm, quần áo, nhà cửa, phương tiện giao thông… ). Chúng ta không sản xuất mọi thứ chúng ta cần, vì như thế sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức mà lại không hiệu quả về mặt kinh tế. Đó là lý do vì sao chúng ta chia thành các nhóm các công việc nhỏ hơn. Mỗi nhóm người sẽ phụ trách sản xuất 1 lượng giới hạn các loại sản phẩm, với sự trợ giúp của máy móc, cho năng suất cao.

Với mục đích quản lý công việc và khuyến khích giao tiếp giữa những người lao động tốt hơn, hệ thống quản lý workflow được phát triển. Đây là 1 dạng mới của hệ thống thông tin, đóng vai trò là cầu nối giữa công việc của con người với ứng dụng máy tính.


Tài liệu tham khảo


[1] WfMC. The workflow reference model. 19/1/1995.

[2] XDoC-WFMS- A Framework for Document Centric Workflow Management System.[3] Workflow parterns – Van Der Aalst.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương