Danh sách doanh nghiệP ĐƯỢc cấp giấY ĐĂng ký SỬ DỤng vật liệu nổ CÔng nghiệp trêN ĐỊa bàn tỉnh phú YÊNtải về 55.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích55.3 Kb.
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

(cập nhật đến ngày 20/10/2015)

TT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

Số, ngày cấp GĐK

Công trình/

Dự án

Thời hạn hết hiệu lực

Năm 2014

1

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY140020.

- 30/6/2014.Mỏ đá VLXD thông thường An Phú, xã An Phú, TP. Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1.5

Đến hết ngày 30/12/2015

2

Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô

162 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

- PY140032;

- 04/8/2014.Hầm phía bên trái (nhánh Đông) theo hướng nhìn từ cửa hầm phía Bắc sang cửa hầm phía Nam thuộc gói thầu 1A-2: Thi công xây dựng ½ hầm phía Bắc Đèo Cả thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, h. Đông Hòa, PY

Đến hết ngày 31/12/2015

Năm 2015

1

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150001.

- 07/01/2015.Gói thầu số 01: Xây lắp hạng mục đường giao thông thuộc dự án Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước – Phú Hải, đoạn từ Km 0+00 đến Km 19+00 của Cty Cổ phần xây dựng công trình 568

Đến hết ngày 31/01/2016

2

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150002.

- 08/01/2015.Gói thầu số 4 – dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, tỉnh PY và tình KH của Công ty CP đầu tư xây dựng Bản Thái

Đến hết ngày 30/12/2015

3

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150004.

- 28/01/2015.Tránh trú bão Sông Cầu – Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên của CN TCty CP TĐKT Xuân Thành tại PY

Đến hết ngày 31/10/2015

4

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150005.

- 28/01/2015.Gói thầu số 08: Thi công xây lắp từ Km 1265+00 đến Km 1278+00 thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1 đoạn từ Km 1265+000 đến Km 1353+300, tỉnh PY của Tổng Cty 789

Đến hết ngày 31/12/2015

5

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150006.

- 09/02/2015.Gói thầu số 07 (Thi công xây dựng đoạn Km 1250 – Km 1260) và Gói thầu số 08 (Thi công xây dựng đoạn Km 1260 – Km 1265) thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1 đoạn Km 1212 – Km 1265, tỉnh BĐ và tỉnh PY của Cty CP đầu tư và xây dựng STD Việt Nam

Đến hết ngày 31/12/2015

6

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150007.

- 13/02/2015.Mỏ đá VLXD TT thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa của Cty TNHH Bảo Trân

Đến hết ngày 31/12/2015

7

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150008.

- 24/02/2015.Gói thầu số 29: Xây lắp hạng mục đường giao thông đoạn Km 19 – Km 33 và các hạng mục còn lại đoạn Km 0 – Km 19 dự án Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước – Phú Hải của Cty CP xây dựng công trình 568

Đến hết ngày 30/3/2016

8

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150012.

- 16/3/2015.Mỏ đá xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Diệp Minh

Đến hết ngày 31/12/2016

9

Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô

162 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

- PY150013.

- 20/3/2015.Gói thầu số 11: Xây dựng đường công vụ B1b, B2 của dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả Quốc lộ 1, tỉnh PY và tỉnh KH

Đến hết ngày 31/12/2015

10

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150015.

- 09/4/2015.Mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An của Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch

Đến hết ngày 31/12/2015

11

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150016.

- 25/4/2015.Gói thầu số 29: Xây lắp hạng mục đường giao thông đoạn Km 19 – Km 33 và các hạng mục còn lại đoạn Km 0 – Km 19 DA Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước – Phú Hải của Công ty cổ phần xây dựng công trình 568

Đến hết ngày 31/12/2015

12

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150022.

- 17/6/2015.Mỏ đá Xuân Dục xã An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh PY của Công ty cổ phần 3.2

Đến hết tháng 12/2015

13

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150023.

- 24/6/2015.Mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh PY của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1.5

Đến hết ngày 31/12/2015

14

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150024.

- 25/6/2015.Cầu số 2 (từ Km 1+600 đến Km 1+700) thuộc dự án Xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Đến hết ngày 31/12/2015

15

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150025.

- 29/6/2015.Vị trí (từ Km 1+328,03 đến Km 1+600) thuộc Gói thầu số 03XL: Xây lắp đoạn từ Km 0+000 ÷ Km 5+000 của tuyến kè nhánh 01 thuộc dự án Kè chống xói lở Đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH MTV Thạch An

Đến hết ngày 19/11/2015

16

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150026.

- 01/7/2015.Mỏ đá VLXD thông thường Suối Cối, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Xây dựng Thành An

Đến hết ngày 31/12/2015

17

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150030.

- 30/9/2015.Vị trí 01 (từ Km 21+941,35 đến Km 22+054,62). Vị trí 02 (từ Km 22+054,62 đến Km 22+700) thuộc Gói thầu số 29: Xây lắp hạng mục đường giao thông đoạn Km 19 – Km 33 và các hạng mục còn lại đoạn Km 0 – Km 19 dự án Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước – Phú Hải của Công ty cổ phần xây dựng công trình 568

Đến hết ngày 31/12/2015

18

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150031.

- 07/10/2015.Mỏ đá VLXD thông thường Buôn Zô, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Nhất Lam

Đến hết ngày 31/12/2016

19

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150032.

- 07/10/2015.Mỏ đá VLXD thông thường Dốc Ma Xanh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh của DNTN Lý Tấn Phát

Đến hết ngày 31/12/2016

20

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ Phú Yên

thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hoà

- PY150033.

- 20/10/2015.Mỏ đá VLXD thông thường Dốc Súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An của Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ PY

Đến hết ngày 31/5/2017


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương