Danh mục các phép thử Ban hành kèm theo Quyết định số 3027tải về 363.82 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích363.82 Kb.
1   2   3

Hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản
DĐVN IVXác định chỉ số iod

Thuốc thú y
DĐVN IV

Hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản
DĐVN IVKiểm nghiệm hàm lượng alicine (cao tỏi)

Thuốc thú y

0,01 %

BP 2007


Thức ăn chăn nuôi

0,01 %

BP 2007
Kiểm nghiệm hàm lượng Butaphosphan

Thuốc thú y

0,01 %

Tiêu chuẩn cơ sở

Thức ăn chăn nuôi

0,01 %

Tiêu chuẩn cơ sở

  1. qw

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu vật lý (pH, tỷ trọng, độ ẩm)

Thuốc thú y
DĐVN IV

Nước và điều kiện môi trường
TCVN 6492 : 1999Xác định hàm lượng khoáng chất: Nhôm (Al), Thủy ngân (Hg), Canxi (Ca), Natri (Na), Kali (K) tổng và Kali hữu hiệu, Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Sắt (Fe), Mangan (Mn), Niken (Ni), Crom tổng (Cr), Asen (As), Selen (Se)…

Thuốc thú y

0,1 ppb - 0,5 ppm

TCVN 1537:2007

(AAS)


Thức ăn chăn nuôi

0,1 ppb- 0,5 ppm

Hg : TCVN 7604:2007 (AOAC 971.21)

Co, Pb...: AOAC 957.22

EN 15550:2007

EN ISO 6869:2000

EN 15782:2009


Thịt và sản phẩm từ thịt

0,1 ppb- 0,5 ppm

Pb : 28 TCN 161 : 2000

Cd : 28 TCN 162 : 2000

As , Se : AOAC 986.15 : 2005

EN 15550:2007

EN ISO 6869:2000

EN 15782:2009Thủy sản và sản phẩm thủy sản

0,1 ppb- 0,5 ppm

Cd: TCVN 7603:2007 (AOAC 973.34)

Pb : TCVN 7602:2007 (AOAC 972.25)

Hg: AOAC 974.14 : 2005

EN 15550:2007

EN ISO 6869:2000

EN 15782:2009Hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản

0,1 ppb- 0,5 ppm

Tiêu chuẩn cơ sở

EN ISO 6869:2000
Phân bón

0,1 ppb- 0,5 ppm

TCVN 5815:2001

(AAS)


Nước và điều kiện môi trường

0,1 ppb- 0,5 ppm

SMEWW 3500 : 2005Xác định hàm lượng silic (Si), silic oxit và các hợp chất của silic

Thuốc thú y
Tiêu chuẩn cơ sở

Phân bón
TCVN 5815: 2001

Hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản
Tiêu chuẩn cơ sở

Thức ăn

chăn nuôi


Tiêu chuẩn cơ sởXác định hàm lượng tro thô

Thức ăn

chăn nuôi


TCVN 4327:2007

ISO 5984
Xác định hàm lượng xơ thô

Thức ăn

chăn nuôi0,01%

TCVN 4329:2007

ISO 6865:2001

Xác định hàm lượng NaCl

Thức ăn

chăn nuôi0,001%

TCVN 4806:2007Xác định hàm lượng lysin hữu dụng

Thức ăn

chăn nuôi0,001%

TCVN 5281:2007Xác định hàm lượng methionin

Thức ăn

chăn nuôi0,001%

TCVN 5282-90

AOAC 999.13

Xác định hàm lượng tryptophan

Thức ăn

chăn nuôi0,001%

TCVN 5283:2007

EN ISO 13904:2005

Xác định hàm lượng béo

Thức ăn

chăn nuôi


AOAC 920.39Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác

Thức ăn

chăn nuôi1 mg / 100 g

TCVN 4326:2001Xác định hàm lượng Melamine

Thức ăn chăn nuôi,

10 ppb

FDA LIB No. 44221   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương