Đcv thánh giuse saigon mẫu cầu nguyện taizé 22 cn phục sinh II. B (15/04/2012) Chủ đề : DẤu chứng của chúa phục sinhtải về 440.37 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích440.37 Kb.
1   2   3   4

2. Ca vịnh : Thánh vịnh 117: Tạ ơn sau cuộc chiến thắng

(Sách Bài hát tr.68)

(một người đọc chậm lời của bài hát - sau đó đàn bắt đầu...)  • Ca đoàn xướng : Alleluia (3 lần)

2-4 Ít-ra-en hãy nói lên rằng:


Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Cộng đoàn : Alleluia ( 2 lần )

16ab - 18 Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,


tay hữu Chúa giơ cao,
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.
Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Cộng đoàn : Alleluia ( 2 lần )

22 - 24 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ


lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Cộng đoàn : Alleluia ( 2 lần )

(Thinh lặng 1 phút)3. Ca ánh sáng : THẮP SÁNG LÊN (Sách Bài hát tr.62)

(một người đọc chậm lời của bài hát - sau đó đàn bắt đầu...)


(Thinh lặng 1 phút)


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương