Vừa rồi tôi xem trên trang chủ chinhphu vn, thấy có Quyết định 1049/QĐ-ttg của Thủ tướng ký ngày 26/06/2014 có danh sách những xã khó khăn, có cả xã Diên Bình thuộc huyện Đăk Tôtải về 12.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.8 Kb.
#3079
Câu hỏi: Vừa rồi tôi xem trên trang chủ chinhphu.vn, thấy có Quyết định 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng ký ngày 26/06/2014 - có danh sách những xã khó khăn, có cả xã Diên Bình thuộc huyện Đăk Tô. Tôi xin hỏi, xã khó khăn ở đây là gì và có khác gì so với xã khó khăn như Văn Lem (Đăk Tô) không? Xin hỏi những cán bộ, công nhân viên chức thuộc các xã này có được nhận những chế độ như thuộc các xã khó khăn hay không, hay chỉ được nhận ở một số thôn, làng? Tôi xin cảm ơn!
Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đề nghị Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu trả lời. Ngày 11/9/2014, Ban Dân tộc tỉnh đã trả lời câu hỏi của bạn tại Công văn số 630/BDT-CSDT như sau:


Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Ban Dân tộc có ý kiến như sau:
1. Để trả lời câu hỏi trên, trước hết phải phân biệt xã thuộc 3 khu vực theo trình độ phát triển, xã thuộc vùng khó khăn và xã đặc biệt khó khăn:
- Xã thuộc vùng dân tộc và miền núi xác định 3 khu vực theo trình độ phát triển, trên cơ sở các tiêu chí kèm theo sẽ xác định và sắp xếp các xã vào khu vực I, II, III khi có đủ các tiêu chí tương ứng theo quy định (tại Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại. Đây là căn cứ xây dựng, thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng khu vực.
Trên cơ sở xác định xã và sắp xếp các xã vào 3 khu vực I, II, III theo trình độ phát triển, tiến hành xác định xã thuộc vùng khó khăn và xã đặc biệt khó khăn như sau:
- Xã thuộc vùng khó khăn: Các xã thuộc khu vực II, III được phê duyệt vào danh sách xã thuộc vùng khó khăn. Tỉnh Kon Tum có 75 xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26/6/2014.
- Xã đặc biệt khó khăn: Xã khu vực II biên giới và xã khu vực III được phê duyệt vào danh sách xã đặc biệt khó khăn. Tỉnh Kon Tum có 56 xã đặc biệt khó khăn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2405/2013/QĐ-TTg ngày 10/12/2013.
- Đối với xã Diên Bình: Qua kết quả rà soát phân định 3 khu vực theo trình độ phát triền, xã Diên Bình được xếp vào khu vực II thuộc vùng khó khăn (theo Quyết định 1049/QĐ-TTg) nhưng không thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên xã Diên Bình có 02 thôn ĐBKK: Thôn 5 và Thôn Đăk Cang (Đăk Kang Peng) thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn III (2012-2015).
- Đối với xã Văn Lem: Qua kết quả rà soát phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển, xã Văn Lem được xếp vào khu vực III vừa là xã thuộc vùng khó khăn vừa là xã đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn III.
2. Chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã thuộc vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn:
- Đối với xã thuộc vùng khó khăn (trong đó có xã Diên Bình): Cán bộ công chức được hưởng chế độ phụ cấp khu vực là 0,5 (tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UB ngày 05/1/2005 của liên Bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc); riêng các thôn đặc biệt khó khăn thôn 5 và thôn Đăk Cang (Đăk Kang Peng) của xã Diên Bình, ngoài việc được hưởng phụ cấp khu vực là 0,5 còn được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.
- Đối với các xã đặc biệt khó khăn (trong đó có xã Văn Lem): Cán bộ công chức được hưởng chế độ phụ cấp khu vực là 0,7 (tại Văn bản số 2568/BNV-TL ngày 05/9/2007) và được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.
Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin chân thành cảm ơn Ban Dân tộc tỉnh đã quan tâm và trả lời câu hỏi của bạn đọc!
Каталог: congdan -> Lists -> HoiDapTrucTuyen -> Attachments
Attachments -> Theo Quyết định số 447/QĐ-ubdt ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, gồm các thôn: Kon Teo, Đăk Lấp, Đăk Kơ Ne, Đăk Xế (thuộc xã Đăk Pxi trước đây) và thôn Kon Đao Yốp
Lists -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
Lists -> BỘ VĂn hoá thông tin số: 69/2006/tt-bvhtt
Lists -> Nghị định số 75/2000/NĐ-cp về công chứng, chứng thực Nghị định Số : 75/2000/NĐ-cp ngày 08/12/2000
Attachments -> Câu hỏi: Cho em hỏi năm nay ở Kon Tum có tuyển giáo viên tiểu học không, nếu tuyển thì khi nào sẽ tuyển và người ngoại tỉnh có được nộp hồ sơ không? Trả lời
Lists -> Liên tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

tải về 12.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương