TIÊu chuẩn quốc gia (tcvn) ĐƯỢc công bốtải về 68.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích68.18 Kb.
#21236
DANH MỤC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐƯỢC CÔNG BỐ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1.

TCVN 3989 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

2.

TCVN 3990 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

3.

TCVN 3991 : 2012

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa

4.

TCVN 4037 : 2012

Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

5.

TCVN 4038 : 2012

Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

6.

TCVN 4056 : 2012

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

7.

TCVN 4087: 2012

Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

8.

TCVN 4205 : 2012

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

9.

TCVN 4260 : 2012

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

10.

TCVN 4318 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công

11.

TCVN 4319 : 2012

Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

12.

TCVN 4451 : 2012

Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

13.

TCVN 4454 : 2012

Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

14.

TCVN 4470 : 2012

Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

15.

TCVN 4473 : 2012

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

16.

TCVN 4514 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế

17.

TCVN 4529 : 2012

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

18.

TCVN4601 : 2012

Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế

19.

TCVN 4602 : 2012

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

20.

TCVN 4603 : 2012

Công trình thể thao - Yêu cầu sử dụng và bảo quản

21.

TCVN 4604 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế

22.

TCVN 4607 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

23.

TCVN 4608 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

24.

TCVN 4610: 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ

25.

TCVN 4613 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ

26.

TCVN 4614 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà

27.

TCVN 5422 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

28.

TCVN 5568 : 2012

Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

29.

TCVN 5570 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ

30.

TCVN 5571 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Khung tên

31.

TCVN 5572 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công

32.

TCVN 5577 : 2012

Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

33.

TCVN 5593 : 2012

Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

34.

TCVN 5671 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc

35.

TCVN 5672 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung

36.

TCVN 5673 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

37.

TCVN 5681 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công

38.

TCVN 5686: 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây dựng - Ký hiệu quy ước chung

39.

TCVN 5895 : 2012
ISO 8560 : 1986

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun

40.

TCVN 5896 : 2012
ISO 9431 : 1990

Bản vẽ xây dựng - Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

41.

TCVN 6003-1 : 2012
ISO 4157-1 : 1998

Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà

42.

TCVN 6003-2 : 2012
ISO 4157-2 : 1998

Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu. Phần 2: Tên phòng và số phòng

43.

TCVN 6077 : 2012

Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

44.

TCVN 6078 : 2012 ISO 4172 1991

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

45.

TCVN 6080 : 2012 ISO 2594 : 1972

Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu

46.

TCVN 6083 : 2012 ISO 7519 : 1991

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

47.

TCVN 6084 : 2012 ISO 3766 : 2003

Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông

48.

TCVN 6085 : 2012 ISO 7437 : 1990

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

49.

TCVN 6203 : 2012 ISO 3898 : 1997

Cơ sở để thiết kế kết cấu - Các ký hiệu - Ký hiệu quy ước chung

50.

TCVN 9210 : 2012

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

51.

TCVN 9211 : 2012

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

52.

TCVN 9212 : 2012

Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

53.

TCVN 9213 : 2012

Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế

54.

TCVN 9214 : 2012

Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

55.

TCVN 9254 - 1 : 2012
ISO 6707-1:2004

Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung

56.

TCVN 9255 : 2012
ISO 9836 : 2011

Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

57.

TCVN 9256 : 2012

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

58.

TCVN 9257 : 2012

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

59.

TCVN 9258 : 2012

Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

60.

TCVN 9259-1:2012 ISO 3443-1 : 1979

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

61.

TCVN 9259-8:2012
ISO 3443-8 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

62.

TCVN 9260:2012
ISO 6284 : 1996

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

63.

TCVN 9261:2012
ISO 1803 : 1997

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

64

TCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

65

TCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2 : 1989

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 2: Vị trí các điểm đo

66

TCVN 9310-3 : 2012 ISO 8421-3 : 1989

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát  hiện cháy và báo cháy

67

TCVN 9310-4 : 2012 ISO 8421-4:1990

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy

68

TCVN 9310-8 : 2012 ISO 8421-8 : 1990

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật  ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

69

TCVN 9311-1 : 2012 ISO 834-1 : 1999

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chung

70

TCVN 9311-3 : 2012 ISO/TR 834-3 : 1994

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

71

TCVN 9311-4 : 2012 ISO 834-4 : 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình  xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

72

TCVN 9311-5 : 2012 ISO 834-5: 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

73

TCVN 9311-6 : 2012 ISO 834-6: 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

74

TCVN 9311-7 : 2012 ISO 834-7: 2000

Thử nghiêm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

75

TCVN 9311-8 : 2012 ISO 834-8: 2000

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

76

TCVN 9312 : 2012 ISO 9251 : 1987

Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng

77

TCVN 9313 : 2012 ISO 7345 : 1987

Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

78

TCVN 9365 : 2012

Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

79

TCVN 9366-1 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ

80

TCVN 9366-2 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại

81

TCVN 9369:2012

Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

82

TCVN 9411 : 2012

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

83

TCVN 9412 : 2012

Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kế

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 68.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương