Phân loại gãy xưƠng chi trên và chi dưỚItải về 359.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.09.2022
Kích359.33 Kb.
#53339
PHÂN LOẠI GÃY XƯƠNG CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI
07110810

PHÂN LOẠI GÃY XƯƠNG CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI

  1. CHI TRÊN

  1. Gãy chỏm xương quay:

Phân loại Mason:
Type 1: Gãy dọc hoặc ngang chỏm, không di lệch
Type 2: Di lệch >2mm, một mảnh kích thước bất kỳ
Type 3: Nhiều mảnh
Type 4: Kèm trật khớp khuỷu


  1. Gãy mỏm vẹt xương trụ

Phân loại REGANT VÀ MORREY
Stade 1: Đỉnh mỏm vẹt
Stade 2: Stade 3: >50% mỏm vẹt


  1. Gãy trên lồi cầu xương cánh tay (thường gặp ở trẻ em): Thường gãy kiểu duỗi

Phân loại Gartland:
Độ I: Gãy không di lệch
Độ II: Gãy di lệch nhưng phần vỏ xương phía sau còn dính nhau, chưa tách rời
Độ III: Gãy di lệch hoàn toàn, hai đầu xương gãy không cài vào nhau, đầu dưới di lệch ra sau và vào trong hoặc ra sau và ra ngoài


  1. CHI DƯỚI

tải về 359.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương