Yêu cầu: Tìm số pds(N). Dữ liệu vào: Đọc từ file sopds. Inp chứa số nguyên dương n (N ≤ 0 ). Dữ liệu ratải về 1.06 Mb.
Xem văn bản
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2023
Kích1.06 Mb.
#55672
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương