Designation: c 157/C 157M – 08 Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete 1tải về 128.58 Kb.
Xem văn bản
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu31.01.2024
Kích128.58 Kb.
#56513
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương