Ngày: Thưa Phụ huynh/Người Giám hộ, Về vấn đề: Mẫu Quá trình Phát triểntải về 10.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.23 Kb.

Form 512V - Vietnamese


On school letterhead


Ngày:

Thưa Phụ huynh/Người Giám hộ,

Về vấn đề: Mẫu Quá trình Phát triển (Developmental History Form)


Mẫu Quá trình Phát triển (Developmental History Form) được thực hiện cho mỗi học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 2, lần đầu tiên nhập học tại các trường của Sở Giáo Dục Toronto (Toronto District School Board). Đây là một phần thiết yếu của tiến trình ghi danh.


Mẫu Quá trình Phát triển (Developmental History Form) được dùng để thu thập thông tin quan trọng về sự phát triển trước khi đến trường của con quý vị, hoàn cảnh gia đình và y sử. Thông tin này sẽ là một phần của việc lập kế hoạch chương trình của giáo viên nhằm hỗ trợ cho con quý vị.
Xin vui lòng cho Hiệu trưởng của trường biết nếu quý vị cần sự giúp đỡ để điền mẫu này. Giáo viên của con quý vị sẽ sắp xếp thời gian gặp quý vị để thảo luận các ưu điểm và nhu cầu của con quý vị cũng như thông tin quý vị đã cung cấp.
Chúng tôi mạnh dạn khuyến khích phụ huynh/những người giám hộ hỗ trợ cho các nỗ lực của chúng tôi trong việc thu thập thông tin quý giá này. Thông tin sẽ giúp chúng tôi biết và hiểu con của quý vị khi cháu nhập trường.
Xin cho biết dưới đây nếu quý vị không điền Mẫu Quá trình Phát triển (Developmental History Form).
Cám ơn sự hợp tác của quý vị.
Chúng tôi rất mong làm cho kinh nghiệm đến trường của con quý vị được bổ ích và được hoan nghênh.
Hiệu trưởng,

Ký tên
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  • Tôi/chúng tôi từ chối điền Mẫu Quá trình Phát triển (Developmental History Form)

  • Tôi/chúng tôi đã điền Mẫu Quá trình Phát triển (Developmental History Form)Chữ ký của phụ huynh Ngày


: ppf
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương