NGÀy giờ trậN ĐẤUtải về 76.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.10.2016
Kích76.55 Kb.
VÒNG LOẠI: BẢNG A

 


NGÀY

GIỜ

TRẬN ĐẤU

TỶ SỐ

01/06

8h30-9h20

APROTRAIN

HÙNG VƯƠNG 1

3 - 1

01/06

9h20-10h10

CNC 1

FPT 1 (Trần Anh Tuấn)

1 - 4

02/06

8h00-8h50

APROTRAIN

CNC 1

1 - 7

02/06

8h50-9h40

HÙNG VƯƠNG 1

FPT 1 (Trần Anh Tuấn)

0 - 9

04/06

8h00-8h50

APROTRAIN

FPT 1 (Trần Anh Tuấn)

0 - 16

04/06

8h50-9h40

HÙNG VƯƠNG 1

CNC 1

1 - 3Hạng

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu Số

Điểm

1

FPT 1

3

0

0

29/1

9

2

CNC 1

2

0

1

11/6

6

3

HÙNG VƯƠNG 1

1

0

2

2/15

3

4

APROTRAIN

0

0

3

2/26

0


VÒNG LOẠI: BẢNG B

NGÀY

GIỜ

TRẬN ĐẤU

TỶ SỐ

01/06

10h10-11h00

BÁCH KHOA 1

FPT 4 (Trần Công Đạt)

10 - 2

01/06

13h00-13h50

FPT 5 (Trần Quang Thái)

FPT ARENA

3 - 2

02/06

9h40-10h30

BÁCH KHOA 1

FPT 5 (Trần Quang Thái)

3 - 1

02/06

10h30-11h20

FPT 4 (Trần Công Đạt)

FPT ARENA

2 - 5

04/06

9h40-10h30

BÁCH KHOA 1

FPT ARENA

6 - 3

04/06

10h30-11h20

FPT 4 (Trần Công Đạt)

FPT 5 (Trần Quang Thái)

5 - 1

 


Hạng

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu Số

Điểm

1

BÁCH KHOA 1

3

0

0

19/6

9

2

FPT-ARENA

1

0

2

10/11

3

3

FPT 4

1

0

2

5/10

3

4

FPT 5

1

0

2

9/16

3

VÒNG LOẠI: BẢNG C

 


NGÀY

GIỜ

TRẬN ĐẤU

TỶ SỐ

01/06

13h50-14h40

HÙNG VƯƠNG 2


FPT 6 (Thái Thiên An)

1 - 4 

01/06

14h40-15h30

FPT 3 (Lý Trường An)

CNC 2


3 – 1 

03/06

8h00-8h50

HÙNG VƯƠNG 2

FPT 3 (Lý Trường An)

0 – 9 

03/06

8h50-9h40

FPT 6 (Thái Thiên An)

CNC 2

3 - 0 

05/06

8h00-8h50

HÙNG VƯƠNG 2

CNC 2

 

05/06

8h50-9h40

FPT 6 (Thái Thiên An)

FPT 3 (Lý Trường An)

 Hạng

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu Số

Điểm

1

FPT 3

2

0

0

12/1

6

2

FPT 6

2

0

0

7/1

6

3

CNC 2

0

0

2

1/6

0

4

HÙNG VƯƠNG 2

0

0

2

1/13

0


VÒNG LOẠI: BẢNG D

 


NGÀY

GIỜ

TRẬN ĐẤU

TỶ SỐ

01/06

15h30-16h20

FPT 2 (Tống Thanh Nam)

FPT 7 (Nguyễn Trung Hiếu)

1 - 7 

01/06

16h20-17h10

BÁCH KHOA 2

TRÍ VIỆT

5 - 3 

03/06

9h40-10h30

FPT 2 (Tống Thanh Nam)

BÁCH KHOA 2

5 - 3 

03/06

10h30-11h20

FPT 7 (Nguyễn Trung Hiếu)

TRÍ VIỆT

1 - 4 

05/06

9h40-10h30

FPT 2 (Tống Thanh Nam)

TRÍ VIỆT

 

05/06

10h30-11h20

FPT 7 (Nguyễn Trung Hiếu)

BÁCH KHOA 2

 
Hạng

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu Số

Điểm

1

FPT 2

2

0

0

12/4

6

2

BÁCH KHOA 2

2

0

0

10/11

6

3

TRÍ VIỆT

1

0

1

7/6

3

4

FPT 7

0

0

2

2/11

0
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương