Mẫu số 24-hc ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/nq-hđTPtải về 18.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.02.2024
Kích18.11 Kb.
#56548
don-khang-cao-vu-an-hanh-chinh (1)
(gửi kèm), 220923 BC-5709.BCT trinh TTg duyet QHD VIII

Mẫu số 24-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2023
ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh


Người kháng cáo:
- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; người đại diện hợp pháp: Ông Đặng Đình Toàn – Phó Giám đốc – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
- Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Người đại diện hợp pháp: Bà Phạm Hồng Thắm – Trưởng phòng và Bà Phạm Hồng Ngân Hà – Phó trưởng phòng

Địa chỉ: Số 300, Cách Mạng Tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây ninh, Tỉnh Tây Ninh


Số điện thoại (nếu có): 02763.822166
Là: Người bị kiện
Kháng cáo: Toàn bộ nội dung của bản án.
Lý do của việc kháng cáo: Vi phạm nghiệm trọng thủ tục tố tụng (chưa có văn bản xác định giả mạo của cơ quan Công an), vi phạm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật của vụ án không chính xác, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ quan trọng trong vụ án.
Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: Hủy bản án số 41/2023/HC-ST ngày 05/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.


Người kháng cáo
tải về 18.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương