Lược dịch Nghị quyết Đại hội đồng lhq số 3314 ngày 14/12/1974 định nghĩa về XÂm lưỢCtải về 18.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích18.56 Kb.
#53820
Lược dịch Nghị quyết Đại hội đồng LHQ số 3314 ngày 14


Lược dịch Nghị quyết Đại hội đồng LHQ số 3314 ngày 14/12/1974 định nghĩa về XÂM LƯỢC
-----
ĐIỀU 1:
Xâm lược là việc một quốc gia sử dụng lực lượng vũ trang nhằm chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay sự độc lập về chính trị của một quốc gia hoặc một liên minh các quốc gia khác...

Trong định nghĩa này, thuật ngữ "quốc gia":


a) không phụ thuộc vào việc có được công nhận hoặc có phải thành viên LHQ hay không;
b) bao gồm khái niệm "liên minh các quốc gia" nếu phù hợp.
--
ĐIỀU 2:
Việc một quốc gia sử dụng lực lượng vũ trang TRƯỚC mà vi phạm Hiến chương LHQ sẽ được viện dẫn như một bằng chứng xác đáng về xâm lược, dù Hội đồng Bảo an, theo Hiến chương LHQ, có thể không thừa nhận đó là hành động xâm lược trong một số tình huống, bao gồm việc xem những hành động này hay hậu quả của chúng trên thực tế là chưa đủ nghiêm trọng.
--
ĐIỀU 3:
Bất kỳ hành động nào sau đây, dù có tuyên chiến hay không, chiểu theo và viện dẫn Điều 2, sẽ bị coi là xâm lược:
a) Sử dụng lực lượng vũ trang lấn chiếm hoặc tấn công lãnh thổ quốc gia khác; hoặc bất kỳ hành động chiếm đóng nào dù tạm thời, là kết quả của việc lấn chiếm và tấn công nói trên; hoặc bất kỳ việc sáp nhập nào sử dụng vũ lực nhằm vào lãnh thổ quốc gia khác;
b) Sử dụng lực lượng vũ trang bắn phá vào lãnh thổ quốc gia khác, hoặc sử dụng bất kỳ vũ khí nào chống lại lãnh thổ quốc gia khác;
c) Phong tỏa hải cảng hay bờ biển của quốc gia khác bằng lực lượng vũ trang;
d) Sử dụng lực lượng vũ trang tấn công các lực lượng hải lục không quân, hoặc tầu ngầm hay hạm đội của quốc gia khác;
e) Sử dụng lực lượng vũ trang trong lãnh thổ quốc gia khác theo thỏa thuận, mà không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hoặc mở rộng sự hiện diện trong vùng lãnh thổ đó vượt quá thỏa thuận;
f) Cho phép quốc gia khác sử dụng lãnh thổ của mình để xâm lược nước thứ 3;
g) Dưới danh nghĩa quốc gia, gửi hoặc cùng gửi các băng nhóm vũ trang, không chính quy hoặc đánh thuê, để thực hiện các hành động của lực lượng vũ trang chống lại quốc gia khác ở mức độ đủ nghiêm trọng như những hành động đã nêu trên, hoặc sự can dự của họ ở đó được coi là đáng kể.
--
ĐIỀU 4:
Các hành động nêu trên không phải là đã đầy đủ và Hội đồng Bảo an có thể công nhận thêm các hành động khác là xâm lược phù hợp với Hiến chương LHQ.
--
ĐIỀU 5:
1. Bất kể bản chất, dù là chính trị, kinh tế, quân sự, hay bản chất khác, không gì có thể biện minh cho việc xâm lược.
2. Chiến tranh xâm lược là phạm tội chống lại hòa bình thế giới...
3. KHÔNG vùng lãnh thổ nào đoạt được hoặc do hưởng lợi từ xâm lược được công nhận bởi luật pháp.
--
ĐIỀU 6:
Không gì trong định nghĩa trên có thể được phân tích theo bất kỳ cách nào để mở rộng hay làm hẹp lại phạm vi của Hiến chương LHQ, bao gồm cả những điều khoản về các trường hợp sử dụng vũ lực hợp pháp.
--
ĐIỀU 7:
Không gì từ định nghĩa này, đặc biệt là trong Điều 3, theo bất kỳ cách nào có thể làm yếu đi QUYỀN tự quyết, tự do và độc lập được, đề ra trong Hiến chương, của những người đang bị vũ lực tước đi những quyền này... đặc biệt là những người đang sống dưới các chế độ thuộc địa, phân biệt chủng tộc, và các dạng thống trị khác từ bên ngoài, cũng như QUYỀN của họ chiến đấu đến cùng và tìm kiếm sự hỗ trợ tuân thủ với Hiến chương LHQ...
ĐIỀU 8:
Cách hiểu và áp dụng các điều khoản trên có liên quan lẫn nhau, và mỗi điều khoản cần được phân tích trong ngữ cảnh của các điều khoản khác./.tải về 18.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương