CHÂU ĐẠo california đẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ 14072 chestnut st bát thập thất niêNtải về 7.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích7.82 Kb.
CHÂU ĐẠO CALIFORNIA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

14072 CHESTNUT ST BÁT THẬP THẤT NIÊN

WESTMINSTER, CA 92683 TÒA THÁNH –TÂY NINH

Số : 042/12 CĐCA


CHÂU ĐẠO CAO ĐÀI CALIFORNIA

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ LỄ TẾ CHIẾN SĨ VỊ QUỐC VONG THÂN
Kính gởi: Qúi Đồng Đạo, Đồng Hương và quí Cựu Chiến Sĩ VNCH

Qúi Cơ Quan Truyền Thanh, Truyển Hình và Báo Chí


Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân được Tổ Quốc ghi ơn và toàn dân sùng kính.

Nói rõ hơn, các Chiến sĩ đã chết để bảo tồn quê hương, xứ sở. và cái chết của các Chiến sĩ đã che chở cái sống của những người còn lại.

Đó là một hi sinh cao quí mà người còn sống mãi mãi nhớ ơn.

Ơn ấy, hãy cùng nhau thể hiện vào Vận Hội Trung Nguơn ( Rằm tháng 7 Âm Lịch ), Ngọc Hư Cung khai Đại Ân Xá các cấp Linh Hồn.

Nay, Châu Đạo Cao Đài California sẽ long trọng thiết đàn Tế Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster lúc 9 giờ sáng Chủ Nhựt ngày 2 tháng 9 năm 2012.

Trân trọng kính thỉnh chư Đồng Đạo và Đồng Hương vui lòng đến tham dự Đàn Tế nói trên để hiệp tâm dâng lời cầu nguyện cho các vong linh Chiến Sĩ trung thành dũng cảm vị quốc vong thân sớm được siêu thăng tịnh độ.

Ban Tổ Chức rất mong được đón tiếp Chư Đồng Đạo, Đồng Hương, Qúi cựu Chiến Sĩ VNCH. quí Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa nầy.
Châu Đạo Cao Đài California ngày 27 tháng 8 năm 2012

Quyền Khâm ChâuHiền Tài Phạm văn KhảmCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương