Cho mạng điện như hình vẽ: Các phụ tảitải về 207.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích207.09 Kb.
#50611
on tap cuoi ki (LT ĐK tự động)


1.

Cho mạng điện như hình vẽ:


Các phụ tải:

Sa = 6 + j 3 MVA

Sb = 15 + j 10 MVA

Sc = 14 + j 7 MVA

Sd = 15 + j 10 MVA

Se = 25+ j 15 MVA

Các đường dây:

l1 = 40 km; l2 = 50 km;

l3 = 50 km; l4 = 45 km;

l5 = 30 km; l6 = 30 km;

l7 = 50 km; l8 = 45 km;


Các đường dây này có: r0 = 0,1 Ù/km, x0 = 0,4 Ù/km

Hãy xác định điện áp tại điểm d. Biết điện áp tại nguồn A là 110 kV.(Khi tính toán cho phép bỏ qua tổn thất công suất và bỏ qua thành phần tổn thất điện áp ngang U trên các phần tử )tải về 207.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương