ChưƠng khí thải từ LÒ ĐỐt chấT thải rắn và CÁc vấN ĐÈ MÔi trưỜNGtải về 13.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích13.89 Kb.
#50579
Dàn So2

­­­­­­­DANH MỤC BẢNG 4

DANH MỤC HÌNH ẢNH 5

ĐẶT VẤN ĐỀ 6

CHƯƠNG 1. KHÍ THẢI TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC VẤN ĐÈ MÔI TRƯỜNG. 7

1.1 Nguồn gốc phát sinh khí thải 7

1.2 Đặc trưng của khí thải từ lò đốt ctr ở Việt Nam 8

1.3 Ảnh hưởng tiêu cực của khí thải đến con người và môi trường. 10

1.3.1 Ảnh hưởng đến con người 10

1.3.2 Ảnh hưởng đến môi trường đất 11

1.3.3 Ảnh hưởng đến môi trường nước 11

1.3.4 Ảnh hưởng đến môi trường không khí 11

1.3.5 Ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh 11

1.4 Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu khí thải từ lò đốt ctr 11

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN 13

2.1 Một số phương pháp xử lý khí 13

2.1.1 Sử dụng tháp sủi bọt 13

2.1.2 Sử dụng cyclone màng nước 14

2.1.3 Sử dụng Ventury 16

2.2 Ventury 16

2.2.1 Những nội dung cơ bản cần phải xem xét khi quy hoạch, thiết kế và vận hành venturi 16

2.2.2 Phân loại venturi 17

2.3 Các quá trình tách pha trong venturi. 18

2.3.1 bụi 18

2.3.2 khí thải 21

2.3.3 Yêu cầu thiết kế ventury 22

2.3.4 Cấu tạo của ventury 25
tải về 13.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương