BẢng số 10 BẢng giá ĐẤt khu dân cư NÔng thôn thuộc thị XÃ SƠn tâYtải về 15.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.88 Kb.
BẢNG SỐ 10

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC THỊ XÃ SƠN TÂY

(Kèm theo Quyết định số: 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: đ/m2TT

Tên địa phương

Mức giá

Đất ở

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

1

Phường Viên Sơn

551 000

386 000

2

Phường Trung Hưng

551 000

386 000

3

Phường Trung Sơn Trầm

551 000

386 000

4

Xã Đường Lâm

551 000

386 000

5

Xã Thanh Mỹ

551 000

386 000

6

Xã Xuân Sơn

551 000

386 000

7

Xã Sơn Đông

551 000

386 000

8

Xã Cổ Đông

551 000

386 000

9

Xã Kim Sơn

551 000

386 000

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương