ĐỀ thi học phần tâm lí HỌC ĐẠi cưƠng thời giantải về 13.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích13.95 Kb.
#52769
1.De bai thu hoach- TLHDC


ĐỀ THI HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Thời gian:
Câu 1: Tại sao tâm lí người có tính chủ thể, có bản chất xã hội và mang tính lịch sử. Từ đó, vận dụng vào dạy học ở đại học và cao đẳng như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

Câu 2: Phân tích khái niệm tư duy và vận dụng vào phát triển tư duy cho sinh viên như thế nào? Cho ví dụ minh họa.
Người ra đề: GV. Lê Xuân Tiến
tải về 13.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương