Welcome to hisdtải về 154.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích154.2 Kb.
(COVER)

Chào Mừng Trở Về HISD 2013–2014
BÀI THI STAAR

Con em quý vị phải đậu được bài thi gì để tốt nghiệp trung học 6


LỊCH HỌC SINH

Tìm các ngày quan trọng, ngày lễ, và số điện thoại 11


(Page 2)
CHÀO MỪNG
“WELCOME TO HISD” CÓ TRÊN MẠNG BẰNG TIẾNG ANH, TÂY BAN NHA, Ả RẬP, VÀ VIỆT NAM TẠI WWW.HOUSTONISD.ORG/WELCOME
Lá Thư của Tổng Giám Đốc Terry Grier
KHI MỘT ĐỨA TRẺ LỚN LÊN, chúng ta đo lường sự thành công của chúng từng bước một. Mỗi thành quả đánh dấu một bước tiến đến con đường trưởng thành. Khi gần đến niên khoá mới, đó là một thời gian để nhìn lại những bước mà học sinh chúng ta đã đi qua trên con đường tiến đến một nền giáo dục tốt.

Năm qua, chúng ta đã nhìn thấy những bước lớn cũng như nhỏ và, quan trọng hơn nữa, những bước vĩ đại tiến đến các mục tiêu giáo dục của chúng ta. Lần đầu tiên các học sinh lấy bài thi mới, “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR), và hầu hết đã đạt được sự thử thách khó hơn về giáo dục. Các học sinh tốt nghiệp của chúng ta đã có được tổng cộng $186 triệu tiền học bổng. HISD được đề cử nhận Giải Broad, một vinh dự lớn lao nhất mà một hệ thống trường công lập có thể chiếm được. Các gia đình trong Houston chọn HISD bởi vì họ biết rằng chúng ta đang thi hành một số sáng kiến, công việc nhiều tham vọng trong nước để đảm bảo mọi học sinh của chúng ta được sự giáo dục có phẩm chất cao.


Trong những tháng sắp tới, tôi tiên đoán sẽ có những bước dài hơn nữa khi chúng ta tiếp tục dẫn dắt, khích động và điều động học sinh để đạt được thành tích và có được các nhà giáo phi thường.
Khi chúng ta chào mừng các gia đình mới cũng như cũ đến với khu học chánh trong niên khoá 2013-2014, tôi hy vọng mọi phần tử của Nhóm HISD đều phấn khởi về hành trình sắp tới cũng giống như tôi. Từng bước một chúng ta tiến gần đến mục tiêu hơn là trở nên vĩ đại về mọi mặt.
TERRY B. GRIER, ED.D.

Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh


-------------------------------------------------------------------

ỦY BAN GIÁO DỤC


VĂN PHÒNG ỦY BAN: 713-556-6121

Anna Eastman


Học Khu I, Chủ Tịch

Juliet K. Stipeche


Học Khu VIII, Phó Chủ Tịch I
Manuel Rodríguez Jr.
Học Khu III, Phó Chủ Tịch II
Rhonda Skillern-Jones
Học Khu II, Tổng Thư Ký
Michael L. Lunceford
Học Khu V, Phó TTK
Paula M. Harris
Học Khu IV
Lawrence Marshall

Học Khu IX


Greg Meyers

Học Khu VI


Harvin C. Moore

Học Khu VIIỦy Ban Giáo Dục là thành phần chính thức đề ra chính sách của Khu Học Chánh Houston. Chín ủy viên, được tuyển chọn từ các học khu riêng biệt, phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Họ đại diện cho các cư dân của từng học khu riêng rẽ, nhưng cũng phục vụ toàn thể cộng đồng.

Ủy ban tổ chức cuộc họp thường lệ vào ngày thứ Năm của tuần thứ hai hàng tháng. Chương trình nghị sự có thể được biết trực tuyến (www.houstonisd.org/Agenda) và từ Văn Phòng Ủy Ban (4400 West 18th Street). Bất cứ ai muốn lên tiếng về các đề mục trong chương trình nghị sự thì phải ghi tên tại Văn Phòng Ủy Ban vào lúc 11g sáng ngày họp. Trong cuộc họp thường lệ cũng có phần Diễn Đàn Công Dân để cá nhân lên tiếng về những lưu tâm hay muốn trình bầy vấn đề. Phải ghi tên tại Văn Phòng Ủy Ban vào lúc 4g30 chiều trước cuộc họp khai diễn một ngày.Có thể xem chính sách của Ủy Ban trên mạng tại www.houstonisd.org/BoardPolicy.CHÍNH SÁCH CHỐNG KỲ THỊ CỦA HISD

Chính sách của Khu Học Chánh Houston là không kỳ thị vì lý do tuổi tác, mầu da, phế tật, tổ tiên, quốc gia gốc, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo, phái tính, tình trạng cựu chiến binh, đảng phái chính trị, khuynh hướng tính dục, giới tính và/hoặc sự biểu lộ giới tính trong sự giáo dục của học khu hoặc trong chương trình tuyển dụng nhân viên và các sinh hoạt của học khu.

(page 3)

GIỮ LIÊN LẠC


TRỰC TUYẾN

BLOG TIN TỨC

HISD-TV

FACEBOOK


TWITTER

YOUTUBE


WEB

Hãy tìm chúng tôi trên web tại www.houstonisd.org


e-News

Bản tin điện tử hàng tuần của HISD bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam. Bản tin gồm các thông tin về các chương trình và hoạt động trên toàn học khu, thành tích nhân viên và học sinh, cũng như tin tức các trường. Để ghi danh nhận bản tin này, hãy vào trang houstonisd.org/subscribe.


HISD-TV

Hãy mở đài truyền hình HISD hàng ngày để biết toàn bộ chương trình giáo dục và thông tin mới nhất liên quan đến học khu và gần 300 trường.Chương trình truyền hình HISD- TV có thể theo dõi liên tục 24 giờ một ngày qua hệ thống Comcast (Time-Warner) đài 18, và AT&T Uverse đài 99.

TÌM CHÚNG TÔI TRÊN FACE BOOK

facebook.com/HoustonISD hoặc Facebook.com/HISDEspanol


THEO CHÚNG TÔI TRÊN TWITTER Twitter.com/HoustonISD và Twitter.com/HISDEspanol
XEM HISD YouTube.com/TheHISD và YouTube.com/HISDEspanol


CÁC TRƯỞNG HỌC ĐƯỜNG


HISD có năm trưởng học đường là những người trông coi các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường thay thế và charter. Học khu còn có 25 viên chức cải tiến học đường, và một viên chức quy định trường charter. Các người này cung cấp sự lãnh đạo cho các hiệu trưởng, xếp đặt tài nguyên và hỗ trợ cho các giáo chức, và đảm bảo rằng khu học chánh đang cung cấp những cơ hội giáo dục công bằng và có phẩm chất cho mọi học sinh.


TRƯỞNG HỌC ĐƯỜNG TIỂU HỌC

Số Chính 713-556-7100

Hỗ Trợ Phụ Huynh 713-556-7121
Karla Loria
Trưởng Học Đường
Phòng Tiểu Học I
Angela McConico
Giám Đốc
Phòng Tiểu Học I
Sidney “Chip” Zullinger
Trưởng Phòng Tiểu Học
Phòng Tiểu Học II
James Metoyer
Giám Đốc
Phòng Tiểu Học II
Samuel Sarabia
Trưởng Học Đường
Phòng Tiểu Học III
Melanie Heasley
Giám Đốc
Phòng Tiểu Học III
TRƯỞNG HỌC ĐƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Số Chính 713-556-7102

Hỗ Trợ Phụ Huynh 713-556-7121
Michael A. Cardona
Trưởng Phòng Trung Học Cơ Sở
Tony D’ Angelo
Giám Đốc Phòng Trung Học Cơ Sở
TRƯỞNG HỌC ĐƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Số Chính 713-556-7143

Hỗ Trợ Phụ Huynh 713-556-7121
Orlando P. Riddick
Trưởng Phòng Trung Học Phổ Thông
Mark Shenker
Giám Đốc Phòng Trung Học Phổ Thông

(page 4)


GHI DANH + TÁC PHONG


CHỌN TRƯỜNG

GHI DANH Ở ĐÂU VÀ KHI NÀO

CHỦNG NGỪA

GIẤY TỜ CẦN THIẾT

ĐIỀU KIỆN GHI DANH

THUYÊN CHUYỂN TỪ NGOÀI HỌC KHU

KHU VỰC THEO HỌC

HỌC CỤ + ĐỒNG PHỤC

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

TÁC PHONG HỌC SINH

BỔN PHẬN ĐI HỌC

GIỜ HỌC


Trung Tâm Thông Tin HISD

713-556-6005
Quy Định Liên Bang và Tiểu Bang

713-556-6731
Phòng Chọn Trường

713-556-6734
Phòng Giáo Dục Đặc Biệt

713-556-7025
Thuyên Chuyển Học Sinh

713-556-6734
Tác Phong Học Sinh

713-556-7140

CHỌN TRƯỜNG:

HISD là một khu học chánh có nhiều lựa chọn giáo dục cho học sinh. Học khu cung cấp nhiều loại trường khác nhau, kể cả các trường trong khu vực, trường magnet, và trường đặc biệt. Các gia đình có thể chọn nhiều loại chương trình khác nhau gồm Montessori, học sớm đại học, nghệ thuật, giỏi và có khả năng, học nghề và kỹ thuật, giáo dục ấu nhi, học trên mạng, và nhiều chương trình khác. Muốn biết thêm về những chương trình này, cũng như để nộp đơn và biết thủ tục chọn trường, hãy vào trang web houstonisd.org, hoặc gọi số 713-556-6734. Học sinh nào không cư ngụ trong vòng ranh giới HISD cũng có thể chuyển trường khi có chỗ trống. Việc chuyển trường từ ngoài học khu sẽ không được chấp nhận vào các chương trình Magnet của trường trung học tách biệt và độc lập hoặc các trường đặc biệt (SUS) mà không có phân ranh rõ rệt. Xem Chính Sách Ủy Ban phần FDA (LOCAL) trên mạng (http://pol.tasb.org’home/Index/592) để biết thêm chi tiết.


Ghi Danh Khi Nào và Tại Đâu

Mỗi trường trong HISD tự quản lý việc đăng ký và ghi danh. Để biết lịch trình ghi danh theo học trường trong khu vực, hãy điện thoại cho trường.Thủ Tục Ghi Danh và Chích Ngừa

Để đăng ký và ghi tên con em vào trường mà các em được ấn định theo học, hãy đem theo giấy khai sinh hoặc bằng chứng về tuổi tác và nhân diện của con em, bằng chứng về nhân diện của quý vị và địa chỉ cư ngụ (bằng lái xe hay biên lai điện nước), và một hồ sơ chích ngừa hiện thời của con em có chữ ký của một bác sĩ. Con em quý vị có thể được cho ghi danh tạm thời nếu việc chích ngừa mới được khởi sự. (Về chi tiết các chủng ngừa cần thiết và địa điểm bệnh xá, hãy vào trang www.houstonisd.org/HealthServices hoặc gọi số 713-556-7280). Luật Texas đòi hỏi rằng việc ghi danh cho một đứa trẻ phải được thi hành bởi cha mẹ hay giám hộ hay một người được quyền kiểm soát trẻ này theo lệnh của tòa án. Luật cũng đòi hỏi học khu phải ghi vào hồ sơ danh tính, địa chỉ, và ngày sinh của người ghi danh cho học sinh.Giấy Tờ Cần Thiết

Một điều kiện ghi danh mà mọi khu học chánh đòi hỏi là giấy tờ của học sinh phải mang tên hợp pháp giống như trên giấy khai sinh hay văn kiện hợp pháp khác. Phụ huynh hay giám hộ phải cung cấp giấy tờ về nhân diện, tuổi, và nơi cư ngụ của học sinh và một bản sao hồ sơ học sinh trong vòng 30 ngày sau khi ghi danh (hoặc 90 ngày nếu sinh ở ngoài Hoa Kỳ). Nếu học sinh không có số An Sinh Xã Hội, HISD sẽ cấp cho một số thứ tự trong Hệ Thống Quản Lý Dữ Kiện Trường Công Lập (PEIMS). Không một học sinh nào bị từ chối việc ghi danh chỉ vì không có đủ giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi các giấy tờ cần thiết và tính cách hợp lệ, sự ghi danh chỉ có tính cách tạm thời.

Một người cha/mẹ hay giám hộ sống với bà con hay bạn hữu trong vòng HISD và muốn gửi con em theo học một trường thuộc HISD thì phải nộp tờ khai nơi cư trú.

Phụ huynh hay giám hộ phải làm tờ khai ấy tại trường khu vực và phải cung cấp (1) căn cước có ảnh; (2) một lá thư của người cư ngụ chính thức tại địa chỉ mà nguyên đơn đang sống, cho biết nguyên đơn đã sống tại đây bao lâu; (3) tên của trường mà học sinh theo học gần đây nhất; (4) một bản sao hóa đơn mới nhất về tiền điện, ga, hay nước của nơi cư ngụ chính thức; và (5) nếu nơi cư ngụ là một căn chung cư, phải kèm theo hợp đồng thuê mướn có tên của người cư ngụ chính thức.

Chính Sách FD (LOCAL) của Ủy Ban Giáo Dục HISD trên mạng (http://pol.tasb.org/Home/ Index/592) cho phép khu học chánh được kiểm chứng địa chỉ, kể cả việc thanh tra trú sở để xác định xem học sinh này có thực sự sống ở đây hay không. (Để được giúp đỡ, hãy gọi Sở Thuyên Chuyển Học Sinh số 713-556-6734).

Nếu con em quý vị đến HISD từ một học khu khác, quý vị cũng sẽ cần đến hồ sơ chủng ngừa và phiếu điểm mới nhất của con em. Nhà trường cũng sẽ yêu cầu có được học bạ nơi trường cũ của con em.


Điều Kiện Ghi Danh
Các em có thể theo học trường của HISD nếu cư ngụ trong vòng ranh giới của HISD, từ 4 đến 21 tuổi và chưa tốt nghiệp trung học. Để được học lớp một, học sinh phải đủ sáu tuổi tính đến ngày 1 tháng Chín của niên học. Tuy luật tiểu bang không đòi hỏi học sinh phải học lớp mẫu giáo, chúng tôi khuyến khích phụ huynh hãy ghi tên cho con em theo học lớp này vì đó là một chuẩn bị rất tốt để vào lớp một. Để học lớp mẫu giáo, học sinh phải đủ năm tuổi tính đến ngày 1 tháng Chín của niên khóa năm đó.
Thuyên Chuyển Từ Ngoài Học Khu

Học sinh nào không cư ngụ trong vùng của HISD cũng có thể thuyên chuyển khi còn chỗ trống. Ngoại trừ các học sinh lớp vườn trẻ không hội đủ điều kiện của tiểu bang, sẽ không có học phí. Sự thuyên chuyển ngoài học khu sẽ không được chấp nhận vào các chương trình Magnet của trường trung học tách biệt và độc lập hoặc các trường đặc biệt (SUS) mà không có phân ranh rõ rệt. Xem Chính Sách Ủy Ban FDA (LOCAL) tại “Policy On Line” (http://pol.tasb.org/Home/ Index/592) để biết chi tiết.


Khu Vực Theo Học

Hầu hết các trường đều định rõ khu vực được theo học mà nó bao gồm các khu dân cư được mỗi trường phục vụ. HISD phân bổ mỗi học sinh theo một "hệ thống dưỡng dục" bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông dựa trên địa chỉ của học sinh này. Để biết trường nào phục vụ nơi quý vị cư ngụ, hãy vào "School Zone Search Tool" (www.houstonisd.org/SearchTool), hoặc gọi cho Sở Thuyên Chuyển Học Sinh số 713-556-6734 hoặc Trung Tâm Thông Tin HISD số 713-556-6005. Học sinh vườn trẻ không thuộc khu vực trường nhất định và có thể theo học bất cứ trường nào hay trung tâm vườn trẻ khi còn chỗ trống.Dụng Cụ Học Sinh và Đồng Phục

Dụng cụ: Tuy nhiều trường có những đòi hỏi giống nhau về những gì học sinh phải đem theo vào ngày khai giảng, phụ huynh phải trực tiếp liên lạc với trường để có danh sách những học cụ cần thiết trước khi mua sắm. Danh sách học cụ cho các lớp 7 đến 12 có thể thay đổi tùy theo trường, vì môn học ở các lớp trung học phổ thông thì đặc biệt hơn. Giáo chức sẽ phân phát danh sách học cụ cần thiết cho các lớp trung học II cấp, nếu cần.
Đồng phục: Quy tắc ăn mặc và đồng phục được mỗi trường quyết định. Một danh sách đồng phục có thể xem trên mạng tại http:// www.houstonisd.org/ 2013Uniforms.pdf. Hãy liên lạc với trường của con em để biết thêm chi tiết.
Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt
Nếu một đứa trẻ gặp khó khăn trong việc học, hãy liên lạc với trường để biết thêm về loại giúp đỡ sẵn có. Người liên lạc đầu tiên tại trường phải là thầy cô của các em. Khi làm việc với giáo chức, nếu quý vị hồ nghi con em mình có phế tật, hãy xin đưa con em sang nhóm giúp đỡ của trường (IAT), Sau đó, giáo chức sẽ làm việc với IAT để tìm ra những hỗ trợ thích hợp với nhu cầu của con em. Nếu quý vị yêu cầu sự thẩm định theo Khoản 504 hay Giáo Dục Đặc Biệt vì hồ nghi phế tật, nhà trường phải trả lời trong vòng năm đến 10 ngày. Nhóm IAT, hoặc sẽ chính thức thẩm định con em quý vị hay chính thức cho quý vị biết là không có sự thẩm định và lý do tại sao. Quý vị là một phần tử trong tiến trình này và bất cứ quyết định nào về Khoản 504 hay Giáo Dục Đặc Biệt sẽ có sự tham dự của quý vị. Một sự lượng giá sẽ không thể xảy ra nếu không có thư đồng ý của quý vị. Nếu một đứa trẻ được nhận biết là có phế tật, một tiểu ban Thu Nhận, Kiểm Điểm, và Thải Hồi (ARD) hoặc tiểu ban theo Khoản 504 sẽ được triệu tập để duyệt lại kết quả thẩm định và thảo luận về những dịch vụ có thể.
Tác Phong Học Sinh
Mọi học sinh và phụ huynh đều nhận được tập Tác Phong Học Sinh, diễn tả các hành vi vô kỷ luật và cách giải quyết của khu học chánh. Phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo là con em họ phải tuân giữ các quy luật và tục lệ về cách đối xử xứng hợp ở trường. HISD có chính sách “không khoan hồng” cho học sinh nào làm gián đoạn sự giảng dậy hoặc gây nguy hại cho tài sản HISD và trong các sinh hoạt có liên hệ đến học đường. Các hành vi này bao gồm việc mang vũ khí, ma tuý, hay rượu. Có thể xem Tác Phong Học Sinh ở trên mạng (www.houstonisd.org/CodeofConduct).
Bổn Phận Đi Học
Chính phụ huynh có bổn phận thúc giục con em đi học, theo dõi việc tham dự của học sinh, và yêu cầu họp mặt với các viên chức học đường để thảo luận về việc đi học của con em nếu có bất cứ sự lưu tâm nào. Trong các trường của HISD, học sinh phải tham dự tối thiểu 90 phần trăm những ngày của môn học trong năm để được hưởng tín chỉ của môn học ấy. Học sinh vắng mặt quá nhiều sẽ tự động bị đưa lên Ủy Ban Chuyên Cần của trường để quyết định xem có nên cho hưởng tín chỉ môn học hay không. Học sinh và phụ huynh phải dùng hệ thống của trường để xin lại tín chỉ đã mất vì vắng mặt quá đáng. Luật tiểu bang quy định rằng nếu không có sự đồng ý của phụ huynh mà học sinh không đi học bất cứ ba ngày nào trong một giai đoạn bốn tuần lễ hoặc 10 ngày hay hơn trong một giai đoạn sáu tháng, học sinh này và phụ huynh hay người giám hộ sẽ bị truy tố bởi Tòa Hòa Giải hay Tòa Thành Phố của Quận Harris. Học sinh này cũng có thể bị đưa sang một tòa án thiếu nhi.

Hiệu trưởng có thể cho phép học sinh vắng mặt vì lý do bệnh tật, gia đình có người chết, hay các lý do chính đáng khác. Giáo chức sẽ cho học sinh cơ hội để học bù lại những ngày vắng mặt.


Giờ Học và Ngày Về Sớm

Mọi trường của HISD mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, và mọi trường bị đòi hỏi phải giảng dậy bẩy giờ, mười lăm phút một ngày. Tuy nhiên, thời khóa biểu riêng biệt thay đổi tùy theo trường, do đó quý vị nên tiếp xúc với trường để biết về giờ mở cửa và đóng cửa. Trong năm có một vài ngày mà trường cho học sinh về sớm để có thời giờ chuẩn bị giảng huấn, giáo chức tu nghiệp, và các sinh hoạt phụ huynh. HISD đã đặt năm ngày thứ Tư là ngày về sớm.

Những ngày về sớm là:

25 tháng Chín

30 tháng Mười

20 tháng Mười Một

29 tháng Giêng

19 tháng HaiVui lòng kiểm điểm với trường.
Cho Học Sinh Ra Về Trong Giờ Học
Trong giờ học, học sinh chỉ có thể được đón về bởi người đã ký tên trong đơn ghi danh nhập học, hay người có quyền giám hộ học sinh, hay người được cha mẹ viết giấy cho phép để đón học sinh. Người này phải trình căn cước cho văn phòng học sinh.
Thăm Trường
Các thành viên của cộng đồng được tự nhiên đến thăm trường. Tuy nhiên, khách thăm viếng phải ghi tên ở văn phòng trường và tuân theo các thủ tục của trường. Sự thăm viếng có thể bị hạn chế bởi hiệu trưởng và không thể làm gián đoạn sinh hoạt học đường.


(page 6)
THI VÀ CÁC TIÊU CHUẨN LÊN LỚP
THI

STAAR

TIÊU CHUẨN LÊN LỚP

Thẩm Định Học Sinh
713-349-7460

Quy Định Liên Bang
và Tiểu Bang
713-556-6731* Ghi chú
Học sinh vào lớp chín phải đậu các bài thi cuối môn của STAAR để tốt nghiệp trung học.

Để biết thêm chi tiết

www.houstonisd.org/staar

blogs.houstonisd.org/staar


Email

Staar@Houstonisd.orgBài Thi

HISD dùng nhiều loại biện pháp có tính cách quốc gia, tiểu bang, và địa phương để kiểm soát và thăng tiến việc học hành. Tin tức về bài thi, kể cả ngày và chi tiết của sự thẩm định, có thể lấy từ nhà trường và trên mạng www.houstonisd.org/calendars.


STAAR

Hàng năm, theo luật, học sinh ở Texas phải lấy các bài thi cấp tiểu bang để đo lường xem các em đã thấu đáo bài vở theo cấp lớp hay môn học chưa.


Trong nhiều năm, học sinh thường lấy bài thi “Texas Assessment of Knowledge and Skills” (TAKS). Trong niên khoá 2011-2012, bài TAKS được thay thế ở các lớp 3 – 9 với một bài thi mới, gọi là “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR). Bài STAAR sẽ được từ từ đưa vào. Cho đến niên khoá 2013-2014, các bài thi này sẽ được thi bởi mọi học sinh từ lớp 3-11.
Bài STAAR sẽ khó hơn bài TAKS và được đề ra để đo lường sự sẵn sàng của học sinh lên đại học và chọn ngành. Tổng quát, các câu hỏi trong bài thi mới sẽ có nhiều bước và sẽ đòi hỏi sự suy nghĩ. Học sinh chỉ có bốn giờ để hoàn tất các bài thi này.
Bài STAAR sẽ thẩm định cùng các môn và lớp như bài TAKS trong các lớp 3 cho đến 8. Tuy nhiên, ở cấp trung học phổ thông, các bài thẩm định theo môn sẽ được thay thế bằng 12 bài thi cuối môn. Học sinh vào lớp chín sẽ phải đậu được các bài thi cuối môn của STAAR để tốt nghiệp trung học. Luật mới khởi sự vào tháng Sáu đã giảm bớt số bài thi cuối môn STAAR mà học sinh trung học phổ thông phải đậu là 5 của các môn Đại Số I, Đọc và Viết Anh văn I và II, Sinh Học, và Sử Hoa Kỳ. Trong tương lai, học sinh sẽ phải đậu các bài thi STAAR để được lên lớp.
Muốn biết thêm chi tiết về STAAR, hãy vào trang www.houstonisd.org/staar hoặc xem Q&A về STAAR tại blogs.houstonisd.org.
Tiêu Chuẩn Lên Lớp
Để học sinh HISD được lên lớp, các em phải chứng tỏ đã học qua những gì mà tiểu bang Texas đòi hỏi nơi mọi học sinh trường công lập. Tiêu Chuẩn Lên Lớp của HISD thường bao gồm điểm trong lớp và một bài thi tiểu bang hay địa phương. Chi tiết về các tiêu chuẩn này có trên mạng và qua nhà trường của học sinh.
Student Success Initiative” (SSI)
“Student Success Initiative” (khởi xướng học sinh thành công) được thiết lập bởi cơ quan Lập Pháp Texas để bảo đảm rằng mọi học sinh đều được giảng dậy và hỗ trợ cần thiết để thành công học vấn trong các môn đọc sách và toán. Theo các điều kiện lên lớp của tiểu bang theo SSI, học sinh lớp 5 phải đậu được các bài thi đọc sách và toán của bài thẩm định tiểu bang “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR) để được lên lớp 6. Ngoài ra, học sinh phải đậu được các bài thi đọc sách và toán lớp 8 của STAAR để được lên lớp chín.
Những điều kiện của HISD có sự khác biệt là học sinh phải đậu được bài thi từ vựng “High Frequency Word Evaluation” lớp 1 và 2, bài đọc sách STAAR lớp 3-8, và toán STAAR lớp 4-8 để được lên lớp kế tiếp.
Học sinh ở cấp tiểu học còn phải đạt được điểm trung bình quanh năm là 70 hay cao hơn trong các môn đã lấy và điểm 70 hay cao hơn trong các môn đọc sách/văn phạm, toán, và khoa học hay xã hội học. Học sinh cấp trung học cơ sở còn phải được điểm trung bình 70 hay cao hơn trong ba môn sau đây: văn phạm, toán, khoa học và xã hội học.
Muốn biết thêm về “Student Success Initiative” và những điều kiện của tiểu bang về cách giảng dậy cấp tốc trong các môn đọc sách và toán, vui lòng liên lạc với trường.
Muốn biết thêm về tiêu chuẩn lên lớp cho học sinh HISD, vui lòng vào trang houstonisd.org/promotionstandards.
(page 7)
CHUYÊN CHỞ, BỮA ĂN, DỊCH VỤ Y TẾ


ĐƯỜNG XE BUÝT VÀ THỜI KHÓA BIỂU
ĂN SÁNG, ĂN TRƯA VÀ ĂN QUÀ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI TRƯỜNG

DỊCH VỤ XE BUÝT

713-613-3040
DỊCH VỤ Y TẾ VÀ SỨC KHỎE

713-556-7280
GIẢI QUYẾT SỰ RỦI RO

713-556-9225

ĐƯỜNG XE BUÝT VÀ THỜI KHÓA BIỂU

HISD giúp đỡ phụ huynh trong việc cung cấp phương tiện chuyên chở cho học sinh nào thuộc chương trình giáo dục phổ thông mà hội đủ điều kiện để được chuyên chở. Để xác định điều kiện, phải gửi thư yêu cầu cho sở chuyên chở qua điều hợp viên chuyên chở trong trường. Nếu đủ điều kiện, học sinh sẽ được ấn định cho một tuyến đường và trạm xe buýt (thường tại một trường HISD). Những trạm này thường cách nơi cư ngụ học sinh trong vòng một dặm nhưng không xa hơn hai dặm. Phụ huynh hay giám hộ của một học sinh nào hội đủ điều kiện để được hưởng dịch vụ chuyên chở phải chịu trách nhiệm đưa học sinh này đến trạm xe buýt.

Nếu một học sinh trong Chương Trình Giáo Dục Cá Biệt cần đến dịch vụ di chuyển, HISD sẽ chở em đến một trường gần nhất nếu có chương trình này để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Phụ huynh hay giám hộ của học sinh nào không được hưởng dịch vụ chuyên chở phải chịu trách nhiệm đưa con em đến trường được chỉ định, khi cần thiết.

Với thẻ METRO Q® Fare Card (Q có nghĩa “quick” [mau chóng]), mọi học sinh tiểu học (trên 6 tuổi) cho đến trung học sẽ được bớt 50 phần trăm giá vé. Thẻ này giúp cho việc lên xe mau chóng, theo dõi sinh hoạt của người dùng thẻ để được hưởng năm lần đi xe miễn phí cho mỗi 50 lần đi xe trả tiền, và bảo vệ số tiền còn trong thẻ nếu thẻ bị thất thoát hay bị mất.Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi METRO ở số 713-635-4000 hay trang web www.ridemetro.org.

Để biết tin tức về thể lệ cũng như các trạm xe buýt, hãy liên lạc với trường hay vào trang www.houstonisd.org/HISDtransportation.
ĂN SÁNG, ĂN TRƯA, VÀ ĂN QUÀ
HISD cung cấp các thức ăn bổ dưỡng, quân bình cho các bữa sáng, bữa trưa, và ăn quà để giúp các em sinh hoạt tốt đẹp hơn trong mọi lãnh vực của đời sống, kể cả sự thành công học vấn. Gần 270,000 bữa ăn được cung cấp hàng ngày, với những dinh dưỡng cần thiết, ngũ cốc nguyên, chất đạm ít mỡ, và trái cây tươi cho học sinh. Sở Thực Phẩm HISD cung cấp các thức ăn lành mạnh từ chính lò bánh và bếp của mình.

Bữa điểm tâm được cung cấp miễn phí cho mọi học sinh, và bữa ăn trưa là $2.25. Các bữa ăn trưa có thể được miễn phí hay bán với giá thật hạ cho học sinh nào hội đủ điều kiện. Đơn xin được hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá có thể điền trên mạng tại www.houstonisd.org/schoolmeals và tại mỗi trường.

Chương trình First Class Breakfast của HISD đem cho các học sinh tiểu học, trung học một bữa ăn sáng bổ dưỡng, nóng và ngon miệng ngay tại bàn học hàng ngày. Các học sinh trung học được ăn sáng trong nhà ăn trước khi học. Muốn biết thêm chi tiết, kể cả thực đơn, hãy vào trang web www.houstonisd. org/HISDfoodservices.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI TRƯỜNG

Nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh hoặc thân nhân được chỉ định hoặc thân hữu của gia đình khi học sinh đau yếu hay bị thương tích. Hãy nhớ liệt kê các số điện thoại khẩn cấp trong đơn xin nhập học của học sinh.

Thuốc theo toa của bác sĩ chỉ được cho uống ở trường một khi trong hồ sơ đã có giấy phép của phụ huynh và bác sĩ. Chỉ nhân viên được hiệu trưởng bổ nhiệm mới được cho học sinh uống thuốc trong khi đi học. Thuốc phải có nhãn hiệu dán vào lọ. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với hiệu trưởng hay y tá học đường.

BẢO HIỂM HỌC SINH

Theo luật, các trường công không phải chịu trách nhiệm về thương tích của học sinh khi ở nhà trường. Tuy nhiên, HISD có chương trình bảo hiểm tai nạn với giá hạ để tùy ý. Phụ huynh có thể mua bảo hiểm toàn thời gian (24 giờ một ngày) hoặc chỉ bảo hiểm cho những giờ mà học sinh ở trường. Chi tiết về việc tham dự có thể lấy từ Texas Kids First; gọi điện thoại số 1-800-388-5620 hoặc vào www.texaskidsfirst.com.


Muốn biết tin tức về bảo hiểm sức khỏe được Tiểu Bang Texas bảo trợ cho các em không có bảo hiểm, hãy gọi 1-800-647-6558 hoặc vào www.texcarepartnership.com.


(page 9)
GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

SINH HOẠT GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG
PS CONNECT
QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM PHỤ HUYNH
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CÙNG HOẠT ĐỘNG
DOANH GIA VÀ CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC

THAM GIA
Trung Tâm Giúp Đỡ Phụ Huynh:

713-556-7121
Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng 713-556-7290
Phối Hợp Hoạch Định

713-556-7200

Tình Nguyện Trường Công Lập (VIPS)

713-556-7200

SINH HOẠT GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG (FACE)
Sở sinh hoạt phụ huynh cũ được tái phối trí vào tháng Năm 2013 và được đặt tên là “Family and Community Engagement” (Gia Đình và Cộng Đồng Tham Dự Sinh Hoạt - FACE). Sở này nhằm đảm bảo rằng mọi nỗ lực của HISD để đưa gia đình vào tham dự sinh hoạt thì đến được thật nhiều gia đình và lâu bền. Để đến với tất cả mọi trường của HISD, FACE sẽ cung cấp sự hỗ trợ, giúp đỡ, và phát triển chuyên môn cho các nhân viên quản trị học đường là những người làm việc trực tiếp với phụ huynh để bảo đảm rằng các chương trình và sinh hoạt cho phụ huynh thì được dựa trên sự nghiên cứu và có liên quan đến việc học của học sinh, và được thay đổi theo nhu cầu của từng trường.
FACE sẽ cung cấp các dịch vụ sau cho phụ huynh:


  • Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (Hướng Dẫn Tại Gia cho Phụ Huynh có Con Nhỏ - HIPPY) là một chương trình đến thăm tại nhà cho phụ huynh có con nhỏ, 3, 4, và 5 tuổi mà chương trình này sẽ dậy phụ huynh cách phát triển các sinh hoạt có thể sử dụng với con em. FACE sẽ hợp tác với Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường để nhận diện trường nào sẽ tham dự trong chương trình HIPPY.

  • Hội Thảo: FACE sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương cách để hợp tác với các cơ quan xã hội địa phương trong toàn vùng và liên kết các cơ quan này với trường để tổ chức các khóa hội thảo và lớp học cho phụ huynh và phần tử cộng đồng.

  • Dụng Cụ Trực Tuyến: FACE sẽ cung cấp các dụng cụ cho trường, phụ huynh, và phần tử cộng đồng để nối kết các hoạt động của họ vào việc học. Vui lòng vào trang web www.houstonisd.org/face.


Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi cho Sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng ở số 713-556-7290
PS CONNECT
HISD thực hiện trang web “Parent Student Connect” (phụ huynh và học sinh liên lạc) để đem cho phụ huynh và học sinh một cơ hội để theo dõi điểm hạng, báo cáo đi học, thời khóa biểu lớp, những bài thi sắp tới, và phiếu điểm.
Trong trang này có nhiều cách để phụ huynh và học sinh liên lạc với nhau, và phụ huynh có thể yêu cầu rằng họ được thông báo ngay lập tức khi điểm hạng của con em xuống thấp hơn mức độ nào đó.
Để ghi danh, hãy đăng nhập vào trang www.houstonisd.org/PSC và theo các chỉ dẫn chi tiết. Những ai cần sự giúp đỡ thêm có thể gọi “HISD Help Desk” ở số 713-556-7378.

SINH HOẠT GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG tiếp theo
Quyền Lợi và Trách Nhiệm Phụ Huynh

Để cổ vũ sự thành công học vấn cho mọi học sinh HISD và để kiên cường sự hỗ tương tôn trọng giữa phụ huynh và trường, Quyền Lợi và Trách Nhiệm Phụ Huynh HISD đã được thành hình. Tài liệu này có ở trên mạng tại www.houstonisd.org/ParentRights.


Giải Quyết Vấn Đề
HISD cảm kích trước sự hỗ trợ của phụ hunh học sinh và mọi nhân viên HISD chia sẻ với phụ huynh những gì tốt nhất để học sinh đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, đôi khi phụ huynh và nhân viên học đường có thể bất đồng về một vấn đề nào đó.
Nếu quý vị không hiểu hay không đồng ý với một hành động hay một chính sách nào đã ảnh hưởng đến con em, người đầu tiên quý vị cần gặp là thầy cô của học sinh.
Hãy hẹn gặp với giáo chức này để thảo luận vấn đề. Nếu giải quyết đó không làm hài lòng quý vị hoặc nếu sự lưu tâm của quý vị có quan hệ đến cả trường, hãy đưa vấn đề trực tiếp lên hiệu trưởng. Trong trường hợp hãn hữu là hiệu trưởng không giải quyết được vấn đề, bước kế tiếp là hãy liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Huynh ở số 713-556-7121.
CÙNG HOẠT ĐỘNG: HỢP TÁC THƯƠNG MÃI/CỘNG ĐỒNG

Các trường được thêm phong phú khi các nhu cầu của trường phù hợp với các nguồn tài trợ của cộng tác viên. Nếu quý vị là hội viên của tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan bất vụ lợi, nhóm dân sự, tổ chức tôn giáo, v.v., quý vị có thể giúp đỡ HISD bằng cách tham dự trong các chương trình thiện nguyện và hợp tác. Các cộng tác viên có thể làm cố vấn, dậy kèm, cung cấp dịch vụ/học cụ, hay đóng góp tài chánh.


HÃY THAM DỰ!

Tình Nguyện Trường Công Lập (VIPS) là chương trình làm việc tình nguyện của HISD. Các thành viên của VIPS phục vụ trong công việc người dậy kèm, người dìu dắt, phụ tá giáo chức, kiểm soát an ninh, người đi kèm, thông dịch viên, kiểm soát nhà ăn, cũng như người giúp việc trong thư viện, bệnh xá, và văn phòng. Hãy vào trang www.houstonisd.org/VIPS hoặc gọi cho Sở Phối Hợp Hoạch Định ở số 713-556-7200 để biết thêm chi tiết.

Các Chương Trình Xây Cất


CHƯƠNG TRÌNH BÔNG PHIẾU

CHƯƠNG TRÌNH BÔNG PHIẾU

houstonisd.org/bond


email

bondinfo@houstonisd.org
Khu Học Chánh Houston đang trong sự biến đổi lịch sử để xây lại các cơ sở để học sinh và giáo chức sẽ có các trường được trang bị cho việc học của thế kỷ 21.
Khi khu học chánh mạnh dạn hoạch định chương trình bông phiếu 2012 để tân trang, xây cất, hay thay thế 40 trường, công việc đang tiến hành để chấm dứt mọi kế hoạch trong chương trình bông phiếu 2007 trên vòng hai năm tới.
Cho tới nay, hầu hết các công việc được tán thành trong chương trình bông phiếu 2007 đã hoàn tất. Trong đó là 20 trường mới được mở ra và phục vụ học sinh. Ba trường thêm nữa đang xây, với hai trường sẽ mở của vào mùa thu này.
Nói chung, ngân khoản $805 triệu được cử tri tán thành vào năm 2007 gồm trên 180 đồ án nới rộng và tân trang trên toàn học khu.
Bởi vì phần lớn chương trình bông phiếu 2007 tập trung vào các trường tiểu học, trong năm 2012 các viên chức HISD quyết định yêu cầu cử tri đưa đồng tiền bông phiếu vào các trường trung học của học khu.
Chương trình bông phiếu trị giá $1.89 tỉ này, được phần lớp cử tri tán thành vào tháng Mười Một 2012, sẽ xây lại hay thay thế 40 trường trên toàn thành phố, gồm 29 trường trung học phổ thông, nhiều trường đã cũ trên 50 năm.
Cho đến tháng Sáu, các giao kèo kiến trúc đã được ban cấp cho 20 đồ án (gồm 24 trường học), tân trang phòng vệ sinh các trường trung học cơ sở và nâng cấp phương tiện thể lực. Sẽ có thêm các giao kèo trong những tháng sắp tới.
Cả hai chương trình bông phiếu 2007 và 2012 đều có chung một số điểm, bao gồm việc chú trọng đến việc cung cấp các môi trường học hỏi bền bỉ.
Tổng quát, các chương trình bông phiếu của học khu thì:


  • Tiến triển theo dự định và trong vòng ngân sách

  • Cổ vũ tính cách bền bỉ môi trường

  • Nới rộng các mục tiêu cho sự tham dự của M/WBE

  • Nhấn mạnh đến sự tham dự của cộng đồng

  • Hoạt động minh bạch và có trách nhiệm


Muốn biết thêm tin tức về chương trình bông phiếu, hãy vào trang houstonisd.org/bond hoặc email về bondinfo@houstonisd.org
LỊCH NIÊN KHÓA 2013-2014

TH. BẨY TH. MƯỜI TH. GIÊNG TH. TƯ

TH. TÁM TH. MƯỜI MỘT TH. HAI TH. NĂM

TH. CHÍN TH. MƯỜI HAI TH. BA TH. SÁUGHI CHÚ

Ngày Lễ
Ngày Về Sớm (sớm 2 tiếng rưỡi)


Ngày Giáo Chức Tu Bổ
Ngày Giáo Chức Chuẩn Bị
Ngày Học Bù


NGÀY LỄ
Lễ Lao Động, 2 tháng Chín, 2013
Lễ Mùa Thu, 13 tháng Chín, 2013
Lễ Tạ Ơn, 27-29 tháng Mười Một, 2013
Nghỉ Mùa Đông, 23 tháng Mười Hai, 2013 – 3 tháng Giêng, 2014
Ngày Martin Luther King, Jr., 20 tháng Giêng, 2014
Nghỉ Mùa Xuân, 17-21 tháng Ba, 2014
Ngày Lễ Mùa Xuân, 18 tháng Tư, 2014
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, 26 tháng Năm, 2014

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Gíao Chức Trình Diện

12 tháng Tám, 2013Ngày Khai Giảng

26 tháng Tám, 2013Ngày cuối Lục Cá Nguyệt I

20 tháng Mười Hai, 2013Ngày đầu Lục Cá Nguyệt II

7 tháng Giêng, 2014Ngày Bế Giảng
29 tháng Năm, 2014

Ngày Cuối của Giáo Chức 30 tháng Năm, 2014SỐ ĐIỆN THOẠI HỮU DỤNG
SỞ CẢNH SÁT HISD 713-892-7777 KHẨN CẤP 911 KHÔNG KHẨN CẤP 713-842-3715
Tổng Đài HISD 713-556-6000

Bản Sao Học Bạ 713-556-6744

Chương Trình Đa Ngữ 713-556-6961

Chương Trình Magnet 713-556-6947

Chuyên Chở Bằng Xe Buýt 713-613-3040

Cố Vấn và Khuyên Bảo 713-556-7240

Dịch Vụ Hỗ Trợ Trường 713-556-6800

Dịch Vụ Sức Khỏe và Y Tế 713-556-7280

Dịch Vụ Thư Viện 713-695-5652

Dịch Vụ Thực Phẩm 713-491-5700


Giáo Dục Đặc Biệt 713-556-7025

Học Trình Giảng Huấn 713-556-6823

Hợp Tác Của Thương Mại/Cộng Đồng 713-556-7200
Ngăn Ngừa Bỏ Học 713-556-7017

Ngành Nghề và Giáo Dục Kỹ Thuật 713-556-6981

Ranh Giới Trường & Thuyên Chuyển 713-556-6734

Sinh Hoạt Gia Đình & Cộng Đồng 713-556-7290


Sở Ấu Nhi (Pre-K) 713-556-6882

Sở Đọc Sách 713-556-6823

Sở Quy Định Liên Bang và Tiểu Bang 713-556-6731

TipLine 713-641-7446

Thẩm Định Học Sinh 713-349-7460
Thể Thao 713-556-6913

Tình Nguyện (VIPS) 713-556-7206

Trung Tâm Giúp Đỡ Phụ Huynh 713-556-7121

Trung Tâm Thông Tin 713-556-6005


Trường Cao Đẳng 713-556-6954

Trường Đóng Cửa/Tin Tức Thời Tiết 713-267-1704

Trường Học Hè 713-556-6804
Văn Phòng Thuế (Quận Harris) 713-368-2000

Văn Phòng Tổng Giám Đốc 713-556-6300

Ủy Ban Giáo Dục 713-556-6121

Tip Line

Khi học sinh hay phụ huynh trông thấy hay nghe biết về sinh hoạt sai lầm có liên hệ đến học đường – trộm, phá hoại, đe doạ, v.v. – tất cả những gì họ phải làm là gọi cho đường dây tín cẩn TipLine ở số713-641-7446 và cho biết những điều lưu tâm.
Những Trường Hợp Khẩn Cấp

Hãy báo cáo các trường hợp khẩn cấp cần được sự giúp đỡ của cảnh sát cho số 911. Có thể báo cáo những trường hợp không khẩn trương có liên hệ đến học đường cho Sở Cảnh Sát HISD qua số 713-842-3715.


Đường Dây Thời Tiết Khắc Nghiệt – Hãy gọi 713-267-1704 để biết những thay đổi thời khóa biểu có thể xảy ra vì lý do thời tiết.
Trường Đóng Cửa: Học khu có thể đóng cửa các trường vì thời tiết khắc nghiệt hay khi khẩn cấp. HISD thông báo những trường hợp đóng cửa qua các phương tiện sau:

Trang web HISD: www.houstonisd.org

Facebook: Facebook.com/HoustonISD và Facebook.com/HISDEspanol

Twitter: Twitter.com/HoustonISD và Twitter.com/ HISDEspanol

Hệ thống điện thoại “School Messenger” và đường dây “HISD Weather Hotline”: 713-267-1704

Các Đài Truyền Thanh và Truyền Hình Địa Phương


(page 11)
PHIẾU ĐIỂM VÀ BÁO CÁO


SỞ QUY ĐỊNH LIÊN BANG VÀ TIỂU BANG

713-556-6731

---------------------------------


HƯỚNG CHIẾN THUẬT

MỘT KẾ HOẠCH CHUNG ĐỂ BIẾN ĐỔI HISD


Hướng Chiến Thuật của HISD là một kế hoạch dài hạn được để ra để gia tăng thành tích học sinh cách đáng kể. Nó được chuẩn bị trong sáu tháng và được dựa trên sự phân tích và đối thoại với nhân viên, phụ huynh, và phần tử cộng đồng. Hướng Chiến Thuật quy tụ mọi mục tiêu của khu học chánh thành năm khởi xướng cốt yếu phù hợp mà nó sẽ hướng dẫn các nỗ lực cải tiến trong nhiều năm tới.
1 GIÁO CHỨC GIỎI TRONG MỌI LỚP
2 HIỆU TRƯỞNG GIỎI TRONG MỌI TRƯỜNG
3 TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC NGHIÊM NHẶT VÀ ĐƯỢC HỖ TRỢ
4 TRÁCH NHIỆM DỰA TRÊN DỮ KIỆN
5 TIN TƯỞNG DỰA TRÊN HÀNH ĐỘNG

CHÀO MỪNG
“WELCOME TO HISD” CÓ TRÊN MẠNG BẰNG TIẾNG ANH, TÂY BAN NHA, Ả RẬP, VÀ VIỆT NAM TẠI WWW.HOUSTONISD.ORG/WELCOME

(logo)


HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
4400 West 18th Street

Houston, Texas 77092-8501

713-556-6000

www.houstonisd.org
Điểm Hạng Môn Học

90–100 = tối ưu E = xuất sắc

80–89 = ưu; trên trung bình S = tốt

75–79 = bình; trung bình P = kém; dưới trung bình

70–74 = bình thứ; dưới trung bình U = không đủ điểm

dưới 70 = thứ; bị rớt


Phân Loại Lớp Học

Ở trung học phổ thông, tổng số tín chỉ của học sinh sẽ quyết định việc phân loại học sinh—tỉ như, học sinh đang ở lớp nào (grade level) hay "năm" thứ mấy. Chính sách về phân loại được giải thích trong Chính Sách EIE của Ủy Ban Giáo Dục (LOCAL).Số Tín Chỉ Phân Loại (năm)

0–5.5 lớp 9 (freshman)

6–11.5 lớp 10 (sophomore)

12–17.5 lớp 11 (junior)

18 hoặc hơn lớp 12 (senior)
Điểm và Sinh Hoạt Ngoài Giờ Học
Theo luật "nếu không đậu/không được chơi" của tiểu bang, điều kiện để tham dự các sinh hoạt ngoài giờ học trong sáu tuần đầu của niên khóa thì được quyết định bởi điểm hạng của học sinh từ chu kỳ chấm điểm sau cùng của niên khóa trước hoặc số tín chỉ đã có được trong niên khóa trước. Sau sáu tuần đầu, học sinh nào có điểm hạng thấp hơn 70 (hay tương đương) trong bất cứ môn học nào thì không được tham dự các sinh hoạt ngoài giờ học trong ba tuần đầu của chu kỳ chấm điểm sắp tới. Trong thời gian đó, học sinh này có thể tiếp tục tập luyện hay thao dợt với các học sinh khác nhưng không được tham dự bất cứ cuộc tranh tài hay trình diễn nào trước công chúng.
Các Thời Kỳ Chấm Điểm Chín Tuần được áp dụng cho các trường tiểu học và một vài trường trung học phổ thông
Thời Kỳ Chấm Điểm Đầu Tiên: 26 tháng Tám đến 25 tháng Mười

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Hai: 28 tháng Mười đến 20 tháng Mười Hai

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Ba: 7 tháng Giêng đến 14 tháng Ba

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Tư: 24 tháng Ba đến 29 tháng Năm


Các trường tiểu học (và một vài trường trung học phổ thông) sẽ gửi phiếu thành tích học sinh đến phụ huynh bốn lần trong một năm, không lâu sau khi chấm dứt mỗi thời kỳ chấm điểm chín tuần: 1 tháng Mười Một , 10 tháng Giêng, 28 tháng Ba và 29 tháng Năm (các trường tiểu học và trung học cơ sở) và 3 tháng Sáu (trung học phổ thông).
Các Thời Kỳ Chấm Điểm Sáu Tuần (áp dụng cho hầu hết các trường trung học II cấp)
Thời Kỳ Chấm Điểm Đầu Tiên: 26 tháng Tám đến 4 tháng Mười

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Hai: 7 tháng Mười đến 8 tháng Mười Một

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Ba: 11 tháng Mười Một đến 20 tháng Mười Hai

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Tư: 7 tháng Giêng đến 14 tháng Hai

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Năm: 17 tháng Hai đến 4 tháng Tư

Thời Kỳ Chấm Điểm Thứ Sáu: 7 tháng Tư đến 29 tháng Năm


Phiếu Báo Cáo

Hầu hết các trường trung học cơ sở và phổ thông (và một vài trường tiểu học) sẽ gửi phiếu báo cáo cho phụ huynh sáu lần trong một năm, không lâu sau khi chấm dứt mỗi thời kỳ chấm điểm sáu tuần: 11 tháng Mười, 15 tháng Mười Một, 10 tháng Giêng, 21 tháng Hai, 11 tháng Tư, và 29 tháng Năm (trường tiểu học và trung học cơ sở) và 3 tháng Sáu (trung học phổ thông). Tuy nhiên, một vài trường trung học cơ sở và phổ thông theo các thời kỳ chấm điểm chín tuần; hãy xem thời khóa biểu của các trường tiểu học ở trên. Nếu một học sinh không đủ tiến bộ, phụ huynh sẽ nhận được phiếu thành tích sơ khởi vào giữa thời kỳ chấm điểm và vào thời gian khác nếu cần. Phụ huynh phải ký nhận và trả lại phiếu này.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương