Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt namtải về 0.59 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-CTN ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước
Lê Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 18/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68, đường Trúc Luân, khóm 002, phường Trúc Luân, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữHuỳnh Thị Khuyên, sinh ngày 15/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12/2, hẻm 1, ngõ 600, đường Đại Quan, khóm 023, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên
Giới tính: NữTrần Bích Thảo, sinh ngày 16/6/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 25, phố Tinh Cung Nhất, khóm 006, phường Tinh Cung, khu Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữPhạm Thị Thu Tư, sinh ngày 20/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 56, đường Trung Thố, khóm 016, phường Tam Đức, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữLê Thị Dâu, sinh ngày 11/7/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 10, Cổ Hiếu, khóm 008, phường Cổ Hiếu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc
Giới tính: NữLê Ngọc Giàu, sinh ngày 26/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, sô 5, ngõ 45, đường Chính Nghĩa Nam, khóm 019, phường Nhân Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Thanh Châu, sinh ngày 02/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 66/23, phố Trung Hiếu Bắc, khóm 007, phường Lão Đằng, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: NữHỗ Thị Diện, sinh ngày 10/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 118, hẻm 236, ngõ 222, đường Tam thụ, khóm 001, phường Long Phố, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữVõ Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 209, đường Long Sơn, khóm 028, thôn Long Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông
Giới tính: NữPhạm Thị Mến, sinh ngày 02/11/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 97, đường Diên Bình, khóm 001, phường Văn Nam, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữVõ Thị Thoa, sinh ngày 19/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 4, đường Đại Xá Tây, khóm 034, phường Đại Xá, khu Tử Quan, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữỪng Nùi Hình, sinh ngày 12/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 107, đường Nhân Hòa, khóm 001, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữNguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 15/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, Nội Ô, khóm 01, phường Nội Ô, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật
Giới tính: NữLâm Thị Thu Vân, sinh ngày 14/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 235, đường Kim Sơn, khóm 014, phường Cảng Bình, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: NữNguyễn Thị Thu Hoa, sinh ngày 19/9/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 15/1 Khê Đệ, khóm 014, thôn Luân Tiền, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữLê Thị Ngọc Em, sinh ngày 20/3/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 151, đường Siêu Nam, khóm 021, phường Gia Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: NữHuỳnh Thị Nghĩa Lành, sinh ngày 03/02/1984 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 151, đường Siêu Nam, khóm 021, phường Gia Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: NữLâm Thị Tuyết, sinh ngày 04/6/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 66/6 Nội An, khóm 004, thôn Nội An, xã Tây Ngữ, huyện Thúc Hồ
Giới tính: NữNguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 15/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 169, đường Nhân Đức, khóm 014, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân LâmGiới tính: NữVày Lộc Lìn, sinh ngày 14/3/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 73/15, đường Hỷ Thụ, khóm 005, phường Hỷ Đông, khu Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữTrần Thị Diễm, sinh ngày 11/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 841, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 004, phường Nhân Đức, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữTrần Thị Thùy Vân, sinh ngày 17/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 55, ngõ 37, phố Văn Đông Ngũ, khóm 007, thôn Đại Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: NữLê Thị Tiến Thùy, sinh ngày 30/4/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 486, đoạn 2, đường Trường Khê, khóm 001, phường Tổng Đầu, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữCao Thị Mỹ Châu, sinh ngày 21/11/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 41, đường Thể Dục, khóm 004, phường Trúc Khê, khu Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữLê Thị Thu Hương, sinh ngày 29/11/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 202, phố Đỉnh Sơn, khóm 001, phường Đỉnh Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữHuỳnh Thị Đầm, sinh ngày 09/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 281, đường Thành Phúc, khóm 011, phường Thành Phúc, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Kim Ánh, sinh ngày 26/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 136, đường Công Viên Nhất, khóm 023, phường Kim Thái, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Trúc, sinh ngày 08/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 13, đường Tín Đông, khóm 18, phường Đầu Tân, thị trấn Đầu Tân, huyện Miêu Lật
Giới tính: NữVương Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 13/4/1984 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 30, đường Hạ Viện Sơn, khóm 005, phường Viên Sơn, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc
Giới tính: NữDanh Kiều Diễm, sinh ngày 09/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 66, phố Văn Thất Nhất, khóm 001, thôn Đại Hóa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: NữLê Thị Phương Ngọc, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 42, ngõ 151, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 011, phường Duy Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữPhạm Thị Mai Hương, sinh ngày 09/5/1975 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 2/8, số 43, phố Trường An, khóm 001, phường Nhân Đức, khu Bắc, thành phố Tân Trúc
Giới tính: NữNguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 11/12/1978, tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1070, đoạn Lê Đầu Sơn, đường Văn Sơn, khóm 027, phường Văn Sơn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc
Giới tính: NữBùi Thị Ngọc Hà, sinh ngày 05/3/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 23, đường Quang Phục Đông, khóm 034, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: NữLương Thị Kim Thư, sinh ngày 16/03/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 316,ngõ 435, phố Lạc An, khóm 009, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: NữPhạm Thị Mai Lê, sinh ngày 02/02/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 51 Tân Trang, khóm 007, thôn Phương Nam, xã Luân Bộ, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữLê Hồng Điệp, sinh ngày 20/7/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 83 Thảo Hồ, khóm 005, thôn Thảo Hồ, xã Luân Bội, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữNguyễn Thị Huyền Thoại, sinh ngày 15/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, phố Cao Nam Ngũ, khóm 007, phường Cao Nam, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữLê Thị Kim Thi, sinh ngày 30/4/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 54, ngõ 22, phố Thanh Sơn, khóm 026, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao HùngGiới tính: NữNguyễn Thanh Hương, sinh ngày 15/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8/8 Châu Liêu, khóm 010, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữVõ Thị Kim Thoại, sinh ngày 16/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, ngõ 92, phố Ngũ Thảo, khóm 017,phường Tử Hiu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữLê Thị Thùy Dương, sinh ngày 29/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu /11, số 110, đường Đô, khóm 005, phường Thái Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: NữPhan Thị Thanh Dịu, sinh ngày 20/6/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 26, ngách 3, ngõ 16, lộ Đại Phong, khóm 024, phường Đại Đồng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữĐỗ Thị Ánh, sinh ngày 30/6/1964 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngách 28, ngõ 41, đoạn 1, lộ Gia Viên, khóm 014, phường Trung Sơn, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 20/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 11, số 8, ngõ 43, đường Trung Hiếu, khóm 032, phường Bành Phúc, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Thu Ngân, sinh ngày 22/10/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/1, ngách 12, ngõ 473, lộ Nam Đại, khóm 016, phường Tân Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc
Giới tính: NữTrương Thị Hồng Quyến, sinh ngày 16/11/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngách 6, ngõ 109, đoạn 2, lộ Hoàn Sơn, khóm 007, phường Cảng Hoa, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc
Giới tính: NữNgô Thị Ngoan, sinh ngày 03/7/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 272 lộ Trung Sơn, khóm 009, thôn Luân Tây, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữNguyễn Bích Dung, sinh ngày 25/4/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 276, đoạn 2, lộ Vĩnh Hòa, khóm 002, phường Phục Hưng, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 23/5/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 287, đường Ngoại Trung, khóm 007, thôn Ngoại Trung, xã Phú Hưng, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữLư Mộng Thu, sinh ngày 13/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, đường Phúc An, khóm 001, phường Tiêm Lộc, khu Thạch Môn, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữKhưu Tố Ngân, sinh ngày 01/01/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 9, đoạn 3, đường Quốc Hoa, khóm 008, phường Trung Chính, khu Trung Tây
Giới tính: NữLê Mỹ Kim, sinh ngày 27/08/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 88/18 Triều Tiến, khóm 015, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên
Giới tính: NữTrần Phan Thị Hoa Mai, sinh ngày 18/12/1981tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 758, lộ Đông Quang, khóm 020, phường Tam Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữĐinh Thị Minh, sinh ngày 20/4/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 1/lầu 7, số 126, đường Thăng Bình, khóm 002, phường Linh Thăng, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữNguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 10/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 361, đoạn 2, lộ Dân Tộc, khóm 20, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữTrần Thị Thùy Vinh, sinh ngày 20/5/1977, Hà Tĩnh, Lầu 3, số 63, ngách 28, ngõ 520, lộ Nam Thượng, khóm 003, thôn Đại Thanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên


Giới tính: NữLê Thị Là, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 137, đường Tùng Hoa, khóm 013, phường Tùng Hoa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữTrương Thị Mộng Ngờ, sinh ngày 29/11/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 3/lầu 3, số 237, lộ Tiến Hóa, khóm 028, phường Hợp Tác, khu Đông, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữVõ Thị Hóa, sinh ngày 11/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 1, ngõ 815, lộ Công Nghĩa, khóm 02, phường Đại Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: NữCao Thị Dân, sinh ngày 04/4/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8/90, Loan Bảo Trang, khóm 005, phường Loan Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật
Giới tính: NữPhạm Thị Diên, sinh ngày 17/12/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Trung Tín 1, lộ Tân Hưng, khóm 006, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: NữNguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 17/4/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 2, ngõ 40, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 006, phường Dân Sinh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữTrần Phan Thị Hoa Mua, sinh ngày 18/12/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/lầu 13, số 47, đường Bắc Hưng, khóm 016, phường Bắc Kinh, khu Bắc Đồng, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữNguyễn Thị Oanh, sinh ngày 13/4/1980

Hiện trú tại: Hải Phòng, Số 59, ngõ 158, đường Bị Nội, khóm 004, phường Pha Nội, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 06/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, phố Văn Hóa, khóm 019, phường Hương Vân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: NữLục A Dếnh, sinh ngày 19/12/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 76/1, Hưng Bắc, khóm 007, thôn Hưng Quy, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữLê Thị Cát, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 97, đoạn 1, phố Thành Tây, khóm 003, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữVũ Thị Hiền, sinh ngày 10/8/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25, phố Hán Khẩu, khóm 021, phường Hán Quang, thị trấn Tây Lũy, huyện vân Lâm
Giới tính: NữHà Thị Lụa, sinh ngày 13/7/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ 379, phố Trung Mỹ, khóm 019, phường Trung Minh, khu Tây, thành phố Đài Trung
Giới tính: NữNguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 179, thôn Lập Toàn Tân, khóm 014, thôn Tùng Sơn, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: NữLê Hồng Gấm, sinh ngày 24/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 13, phố Thành Công, khóm 026, phường Đông Trung, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương