Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI Đan mạch đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 17.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích17.12 Kb.


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 561 /QĐ – CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ)

--------------------------------------------


1
Lê Thuý Trâm, sinh ngày 05/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Dagmarsgade 17.1.207, 2200 Kobenhavn.N./.Giới tính: Nữ

2
Trần Danh Nhân, sinh ngày 24/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ruten 205, 2-3, 2700 BronshojGiới tính: Nam

3
Nguyễn Văn Phát, sinh ngày 08/5/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sabro Kirkevej 149, 8471 SabroGiới tính: Nam

4
Văn Phú Tài, sinh ngày 25/9/1990 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Spurvegprden 11, 2th, 2650 HvidovreGiới tính: Nam

5
Âu Ngọc Thanh, sinh ngày 11/5/1974 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Soholtparen 44, 2660 BrondbyGiới tính: Nữ

6
Nguyễn Thị Nguyên Sa, sinh ngày 07/11/1987 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Engbakken 18, Landing, 8471 SabroGiới tính: Nữ

7
Nguyễn Thị Ngân Giang, sinh ngày 31/8/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Ryparken 12, .tv., 2100 Copenhagen EastGiới tính: Nữ

8
Phạm Lê Quỳnh, sinh ngày 03/9/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Romer Havre 6, 4-118, 9400 NorresundbyGiới tính: Nữ

9
Nguyễn Thị Kim Trinh, sinh năm 1972 tại Long An

Hiện trú tại: Birkeparken 114, 6230 RodekroGiới tính: Nữ

10
Đậu Thị Phương Dung, sinh ngày 08/9/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Osterbrogade 27, 2, 7620 LemvigGiới tính: Nữ

11
Ngô Đức Tài, sinh ngày 24/4/1989 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Langkorvej 223, 1.sal.tv, 8381 Tilst ArhusGiới tính: Nam
: Documents -> Quoctich -> ThoiQT
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương