Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2015 2016tải về 81.46 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích81.46 Kb.
  1   2


Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)

Question 1: To compare: 53 - 21 ......... 1 + 32

Question 2: 3dm + 6dm = ...... cm

Question 3:

If A = 1; B = 7; C = 5 then D = ..........

Question 4: 70cm = ......... dm

Question 5: Add: 3dm + 20cm = ........... dm

Question 6: Add: 5dm + 7dm = .......... dm

Question 7: Fill the suitable in the following blank

34 + ....... = 56

Question 8: Add: 15 + 29 = ..........

Question 9: 8dm = ......... cm

Question 10: If your class, there are 54 students and there are 32 boy students. How many girl students are there in your class?Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1: Which is a way to make 99?

  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương