Yamamoto: Ồ, không, không, không. (khó hiểu ui)tải về 245.53 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích245.53 Kb.
1   2   3   4

Ngày 18/01/1995

Cuộc gặp gỡ của các thành viên Cartel tại Alanta, Georgia

Các thành viên Cartel báo cáo về doanh thu cuối năm và nhận thấy rằng doanh thu “đúng như mục tiêu đề ra”

Đoạn 8 – Ngày 18/01/1995, Alanta, Georgia – Băng VideoShinohara

Văn hoá

Mimoto:

Uh, cái bảng mà tôi đã chuyển cho các ngài đó, đó là bảng báo cáo kết của cập nhận tới tháng 11 và nó dựa trên bản báo cáo của mỗi công ty. Nếu các ngài đã sẵn sàng cho báo cáo của tháng 12, thì hãy làm nó và khi đó chúng ta có thể bắt đầu với bản báo cáo đó với tổng số cho năm 1994. Ngài Kim, ngài có mang theo số liệu cho tháng 12 chứ ?

J.E.Kim:

Tôi có mang, tháng 12 đúng không nhỉ…

Mimoto:

Đúng vậy

J.E.Kim:

Chúng ta đã xuất khẩu, 1.421

Mimoto:

1.421

J.E.Kim:

21, đúng vậy, chúng ta đã xuất khẩu.

Mimoto:

Tổng số là bao nhiêu?

J.E.Kim:

Tổng số, đúng vậy.

Mimoto:J.E.Kim:

Gì cơ?

Whitarce:
J.E.Kim:
Mimoto:

Uhm

J.E.Kim:

Tới Châu Âu

Mimoto:

Châu Âu à

J.E.Kim:

Uhm, 498, và Châu Á…

Mimoto:

Um hum.

J.E.Kim:

923

Mimoto:

Um hum.

Whitarce:

Đúng thế

Mimoto:

Vậy thì…

Người đàn ông không rõ danh tính:

US 95 (ui).

J.E.Kim:

Nếu ngài bán (ui)

Chaudret

Xin chờ chút

Yamamoto:

Oh, tất nhiên, đúng rồi

Mimoto:

Hum?

Yamamoto:

Nah,nah, không…

[9:19:30]
Người đàn ông không rõ danh tính:

Uh

Yamamoto:

Không.

Người đàn ông không rõ danh tính:

(ui).

Mimoto:

Tôi có thể nói với các ngài về con số của chúng tôi chứ ?

J.E.Kim

Tất nhiên

Mimoto:

Đối với tháng 12, ở Bắc Mỹ, 1.500. mới chỉ là…

Whitarce:

Nhiều quá nhỉ

Yamamoto:

Đúng, tròn chĩnh nhỉ

Whitarce:

Quá nhiều

Chaudret:

Nhưng, chỉ nhiều hơn 2 tấn so với tháng 11

Mimoto:

Và Châu Mỹ Latinh, uh, rất ít

Chaudret:

Đúng thế

Mimoto:

Rất nhỏ, 156

Whitarce:

Như thế là quá cao rồi!

Yamamoto:

Như thế là quá cao rồi! Như thế là quá cao rồi!

Mimoto:

Thị trường Châu Âu,…

J.E.Kim

156

Mimoto:

2973

Yamamoto:

29…

J.E.Kim

29…

Mimoto:

73.

J.E.Kim:

2973

Mimoto:

Châu Á, 2557. Tổng số, uh, 7,186.

Yamamoto:

Uhm, 55…oh, được rồi.

Whitarce:

7186

J.E.Kim:

Ngài có thể nhắc lại không, Bắc Mỹ, bao nhiêu nhỉ?

Mimoto:

Uh, 1…

Chaudret:

1500.

J.E.Kim:

1500 và Mỹ Latinh…

Chaudret:

156

J.E.Kim:

15, chỉ 156.

Chaudret:

Đúng thế.

J.E.Kim:

Và Châu Âu là 2973. Châu Á là 2557, đúng chứ ?

Yamamoto:

Đúng.

Mimoto:

557, đúng. Được rồi, ADM please.

Whitarce:

Bắc Mỹ, 2201.

Chaudret:

Chà chà !

Whitarce:

Con số đó quá nhỏ nhỉ.

Mimoto:

Như thế là quá cao rồi! ( cười )

Whitarce:

Thị trường Mỹ Latinh

Người đàn ông không rõ danh tính:

2201

Whitarce:

891

Mimoto:

Như thế là quá cao rồi !

Người đàn ông không rõ danh tính:

Ohh.

Whitarce:

Như thế là quá cao rồi !

Yamamoto:

Như thế là quá cao rồi !

Chaudret:

Ngài đang làm mọi người bối rối đấy. Ngài biết điều đó, ngài đã biết điều đó mà.

Whitarce:

Thị trường Châu Âu, tốt thôi…

Yamamoto:

Sao cơ?

Whitarce:

Chúng tôi có phải, chúng tôi có phải nói về thị trường Châu Âu?

Yamamoto:

Tất nhiên

Whitarce:

1465

Yamamoto:

Whuu!

Mimoto:

Cao quá nhỉ ! 1465

Whitarce:

Đúng thế.

Mimoto:

Đó là lý do cho sự giảm sút…

J.E.Kim

1465

Mimoto:

của mức giá.

Whitarce:

Tại Châu Á, hơi ít nhỉ. 2087

Người đàn ông không rõ danh tính:

Chà chà!

Mimoto:

Tổng cộng. Và chỉ tính đến Trung Quốc

Whitarce:

Và tổng cộng là 6644

Mimoto:

Cao quá nhỉ !

Yamamoto:

66…

Whitarce/Mimoto:

(cùng nói) 4…

Yamamoto:

44 (ui).

Whitarce:

Và đó là tổng cộng tất cả cho chúng ta trong năm nay, đó là 68000; 68334.

Mimoto:

Um hum.

Whitarce:

68334 và mục tiêu của chúng ta là 67000, quá tốt rồi nhỉ !

Yamamoto:

Cuối cùng thì các ngài cũng theo kịp rồi nhỉ ? Con số tổng cộng là

Whitarce:

68334

Yamamoto:

Được rồi

Whitarce:

Hầu như là đã đạt được mục tiêu nhỉ

Yamamoto:

Oh đúng thế, hầu như. Cũng giống như chúng tôi nhỉ. Con số của chúng tôi tại Liên bang…

Whitarce:

Vậy thì.

Yamamoto:

Hoa Kỳ, uh, 1318 , 1318. Và trung tâm Nam Mỹ, 1230. Châu Âu…

Chaudret:

130.

Yamamoto:

1230. Châu Âu, uh, 843. Châu Á, 1040. 1040 là đã đòi cả tiền thuế, đúng chứ?

Whitarce:

1040

Whitarce:

1040.

Chaudret:

Các ngài…nhớ rằng, huh?

Yamamoto:

Đúng thế, tổng cộng là, 4431. 4431. Tổng cộng, bao nhiêu nhỉ, 47554

Người đàn ông không rõ danh tính:

Có thể là 7…

Người đàn ông không rõ danh tính:

4

Yamamoto:

47554.

Mimoto:

554

Yamamoto:

554

Whitarce:

Đạt được mục tiêu đó nhỉ.

Yamamoto:

Đạt được mục tiêu đó nhỉ.

: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương