Yamamoto: Ồ, không, không, không. (khó hiểu ui)tải về 245.53 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích245.53 Kb.
1   2   3   4

Ngày 10/03/1994

Buổi gặp gỡ về thoả thuận hạn chế cạnh tranh tại Maui, Hawaii

Các thành viên của Cartel ấn định giá trên toàn thế giới.

Đoạn 4 – Ngày 10/03/1994, Maui, Hawaii – Băng VideoNgười đàn ông không rõ danh tính:

(ui).

Người đàn ông không rõ danh tính:

(ui).

Whitacre:

Có ai có cái máy tính nào không nhỉ?

Mimoto:

(ui) tính toán à.

Whitacre:

Chính xác, có phải giá hiện tại lúc này là hơn 72 cent không nhỉ?

Yamamoto:

Chính xác là 74 cent

Mimoto:

74 cent ư?

Yamamoto:

Đúng vậy

Whitacre:

74 thật sao

Yamamoto:

Uhm, thực ra lúc này là 70 cent thôi

Whitacre:

Tốt, đó là giá của một tuẩn trước

Người đàn ông không rõ danh tính:

(ui).

Whitacre:

Vậy thì cần tăng bao nhiêu cent nhỉ…

Vetter:

Là 1.16

Whitacre:

1.16.

Yamamoto:

Vậy đang là 72 hay 74

Vetter:

72 xu ư?

Yamamoto:

Oh, không không, 74

Vetter:

74?

Wilson:

Vậy mục tiêu là 1.16 đô la

Vetter:

74 cent? Và mục tiêu 1.16 đô la, phải không ?

Mimoto:

Đúng…

Người đàn ông không rõ danh tính:

Oh, tốt rồi.

Whitarce:

Đúng thế, trong 1.2 đôla đó là…

Yamamoto:

Um hum…

Whitarce:

Uh, ít hơn cả phí vận tải

Vetter:

Uhm, được rồi, vậy thì (ui).

Whitarce:

1.2 đôla một pound.

Vetter:

Đó là mức tối thiểu

Người đàn ông không rõ danh tính:

(ui)

Yun:

Tất nhiên phải là mức tối thiểu rồi

Mimoto:

Đã bao gồm cả phí vận chuyển

Yamamoto:

(ui).

Mimoto:

Nhưng dù thế nào.

Yamamoto:

Đúng vậy

Mimoto:

Đúng vậy. Đối với Canada, 1.45

Whitarce:

Tôi đã đưa các vị mức giá ngày hôm nay, đó là điều mà chúng ta phải ép. Ý tôi là nó là vào thời điểm này thì mức giá phải là 3.15, 3.20.

Mimoto:

Uhm.

Whitarce:

Tôi nghĩ rằng để đạt tới mức 3.55 sẽ là hơi khó khăn vào thời điểm này…

Mimoto:

Từ bây giời

Whitarce:

Theo quan điểm của tôi

Mimoto:

Từ bây giờ

Whitarce:

Đúng thế, từ ngày mai, từ ngày mai

Mimoto:

Oh

Whitarce:

Lúc này ở Canada đã là đêm rồi nhỉ

Yamamoto:

( cười).

Chaudret:

Uh, không cùng bờ biển phía Tây nhỉ

Mimoto:

Nước Mỹ

Yamamoto:

(ui).

Mimoto:

Nước Mỹ

Whitarce:

(ui).

Yamamoto:

Đúng thế

Whitarce:

Với nước Mỹ sẽ là một câu chuyện tương tự

Mimoto:

( hắng giọng)

Whitarce:

Thay vì tìm ra thật nhiều những ví dụ, tại sao chúng ta lại không?..đúng vậy, như tôi đã nói, chúng ta đã mắc một số sai lầm trên thị trường Mỹ, đúng thế và chúng ta đã quan tâm tới điều đó. Mỹ là thị trường mà chúng ta đã chọn và tôi nghĩ rằng chúng ta phải trở lại thị trường đó, các ngài biết đấy, mục tiêu của chúng ta lúc này là 1.20 đôla. Chúng ta cần phải quay trở lại với mục tiêu của mình.

Wilson:

Vậy chúng ta đang ở dưới mức giá bao nhiêu?

Whitarce:

Ít nhất là 10 cents

Wilson:

Khi đó, thật khó để đạt tới 1.20 đôla

Vetter:

Không, tôi nghĩ rằng đó là một phần nhỏ thôi, đúng vậy, tôi nghĩ ngài đang đề cập tới thị trường Châu Âu.

Whitarce:

Đúng vậy, tại thị trường Canada đang là 1.16 đôla

Vetter:

Đúng thế, có thể là…

Whitarce:

Thế nhưng…

Vetter:

Chúng ta nên kể đến cả Canada chứ nhỉ…

Whitarce:

(ui).

Vetter:

1.15, 1.16. Giá cũng tương tự nhau ở hai thị trường Mỹ và Canada mà. Thôi chúng ta trở lại với mức giá 1.20 nhỉ, tăng thêm 10 cents

Whitarce:

Đã bao gồm cả phí vận tải

Vetter:

1.16

Whitarce:

1.16, các ngài có đồng ý không?

Wilson:

A 1.16.

Vetter:

A 1.16…

Mimoto:

A 1.16 ư ? ( cười )..

Whitarce:

Đã bao gồm đầy đủ phí vận tải, vậy là 1.16 đôla

Vetter:

1.16

Whitarce:

Cũng phù hợp nhỉ, tương tự như thị trường Canada…

Mimoto:

Đúng thế

Whitarce:

Mức giá

Vetter:

Vậy là chúng ta đã đạt được mức cân bằng…

Mimoto:

A 1.16 (ui).

Whitarce:

(ui).

Mimoto:

(ui).

Whitarce:

Đã bao gồm cả phí vận chuyển

Mimoto:

Mọi người thấy sao? Đã bao gồm cả phí vận chuyển?

Whitarce:

Đồng ý.

Vetter:

Đồng ý, bao gồm cả phí vận chuyển.

Yamamoto:

Một con số hơi lớn nhỉ. Tôi…

Mimoto:

Cả phí vận tải?

Vetter:

Đúng, tất cả/

Mimoto:

Đúng vậy, đúng vậy…

Whitarce:

Vậy sẽ có hiệu lực từ ngày mai nhỉ.

Mimoto:

Mức giá tối thiểu.

: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương