Đây là các pháp cáI của Đức thế TÔN cần được thông suốttải về 14.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.43 Kb.
Đây là các PHÁP CÁI của Đức THẾ TÔN cần được thông suốt:
4 DIỆU ĐẾ
là 4 SỰ THẬT mà Chư Phật đều thuyết giảng sau khi thành đạo.

Ai thấy rõ tất cả 4 SỰ THẬT này sẽ tận diệt được KHỔ ĐAU:


Sự thật về KHỔ

Sự thật về NGUYÊN NHÂN của KHỔ

Sự thật về NIẾT BÀN

Sự thật về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN8 CHÁNH ĐẠO

là CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN gồm có:


CHÁNH KIẾN: là thấy biết đúng sự thật, vô thường, khổ, vô ngã

CHÁNH TƯ DUY: là luận suy lấy CHÁNH KIẾN làm nền tảng

CHÁNH NIỆM: là quan sát để thấy rõ thực tướng của bãn ngã

CHÁNH CẦN: là chuyên cần học và thực hành chánh pháp

CHÁNH ĐỊNH: là thiền định đúng cách để phát triển tuệ vô ngã

CHÁNH NGHIỆP: là sống theo thói quen tốt bỏ thói quen xấu

CHÁNH NGỮ: là nói đúng sự thật, lợi ích và không gây đau khổ

CHÁNH MẠNG: là nuôi mạng chân chánh không gây oan trái4 NIỆM XỨ


là 4 pháp quán niệm để hiểu rõ chính mình. Từ đó có thể cải thiện thân tâm, diệt trừ khổ ưu, đồng thời phát triển trí tuệ để thấy rõ thực tướng VÔ NGÃ của bãn ngã để chứng NIẾT BÀN:


QUÁN THẤN: tức minh sát về THÂN

QUÁN THỌ: tức minh sát về các CẢM THỌ

QUÁN TÂM: tức minh sát về TÂM THỨC

QUÁN PHÁP: tức minh sát về tiến bộ và duyên khởi của pháp


7 GIÁC CHI là tiến trình giác ngộ của mỗi pháp quán, gồm có:
NIỆM, TRẠCH, TẤN, HỈ, AN, ĐỊNH, XÃ

4 CHÁNH CẦN là 4 pháp chuyên cần, gồm có:
Pháp xấu ác chưa sanh đừng cho nó sanh

Pháp xấu ác sanh rồi nên làm cho nó diệt

Pháp thiện chưa sinh nên cho nó sanh

Pháp thiện sanh rồi nên cho nó phát triển


4 THẦN TÚC là 4 pháp để phát triền thần lực, gồm có:
MUỐN đầy đủ

BIẾT đầy đủ

CẦN đầy đủ

TÂM đầy đủ


5 CĂN, 5 LỰC là 10 cách để vun bồi ĐẠO LỰC, gồm có:
TÍN căn, TÍN lực

TẤN căn, TẤN lực

NIỆM căn, NIỆM lực

ĐỊNH căn, ĐỊNH lực

HUỆ căn, HUỆ lực.

37 PHẨM BỒ ĐỀ

là tập hợp các pháp tu quan trọng nên luôn luôn nhớ, gồm có:8 CHÁNH ĐẠO

4 NIỆM XỨ + 4 CHÁNH CẦN + 4 THẦN TÚC

5 CĂN + 5 LỰC + 7 GIÁC CHI12 NHÂN DUYÊN

là 12 nguyên nhân tạo ra khổ đau luân hồi:


VÔ MINH  HÀNH THỨC  DANH SẮC 

LỤC NHẬP  XÚC  THỌ  ÁI 

THỦ  HỮU  SANH  LÃO TỬ 

4 THÁNH QUẢ.
TU ĐÀ HOÀN: Bậc chứng được VÔ NGÃ của thân nên ra khỏi:

THÂN KIẾN, HOÀI NGHI, GIỚI CẤM THỦ

Ngài chỉ còn tái sinh tối đa 7 kiếp nữa thôi và

Không còn còn có thể đọa vào các cỏi khổ.


TU ĐÀ HÀM: Là bậc thánh thứ 2, khi đã gần hết DỤC ÁI,

SÂN HẬN, nên chỉ còn tái sinh 1 kiếp nữa thôi.


A NA HÀM: Là bậc thánh thứ 3, đã hết DỤC ÁI, SÂN HẬN

Nên không còn tái sanh trở lại làm người nữa.

A LA HÁN: Là bậc thánh thứ 4, đã hoàn toàn VÔ NGÃ, hoàn toàn hết sạch 5 kiết sử còn lại: SẮC ÁI, VÔ SẮC ÁI, MẠN, TRẠO CỬ, VÔ MINH.

4 TẦNG THIỀN ĐỊNH
SƠ THIỀN: Vắng lặng 5 Triền cái: THAM ÁI, SÂN HẬN,

HÔN TRẦM, TRẠO CỬ, NGHI NGỜ, và

LY DỤC, LY ÁC PHÁP nhưng còn TẦM, TỨ
NHỊ THIỀN: ly TẦM, TỨ trú ĐỊNH
TAM THIỀN: ly ĐỊNH trú XÃ (xã niệm lạc trú)
TỨ THIỀN: ly XÃ trú TỊNH. (xã niệm thanh tịnh)

6 THẦN THÔNG
THẦN TÚC, THIÊN NHĨ, THA TÂM,

TÚC MẠNG MINH, THIÊN NHÃN MINH, LẬU TẬN MINH.


HIỂU CHÍNH XÁC CÁC KINH ĐẠI THỪA:
BÁT NHÃ, KIM CANG, LĂNG NGHIÊM, DUY MA CẬT,…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ HIỂU ĐẦY ĐỦ


GIÁO PHÁP CỦA PHẬT
Jan 15, 2014 Giảng Sư: Như Không

gsnhukhong@gmail.com
: groups -> 2381123
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
2381123 -> PHÁT ĐỘng phong trào học phậT ĐÀo tạo giảng sư hoằng pháP
2381123 -> Gia đình Pháp của vua Hàm Nghi ở xứ Alger (I)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương