Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


CHƯƠNG III.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚItải về 3.43 Mb.
trang8/20
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

CHƯƠNG III.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


Xã Dương Quang đạt 5/19 tiêu chí Nông thôn mới:

5 tiêu chí đạt là: Tiêu chí về bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội.

14 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, nhà ở dân cư, văn hóa, trường học, giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, và môi trường. Cụ thể theo bảng sau:

1.Các tiêu chí về quy hoạch phát triểnStt

Tên tiêu chí

Nội dung

tiêu chí

Tiêu chí NTM Đồng bằng sông Hồng

Hiện trạng

Đánh giá

Mục tiêu đến năm 2020

1

Quy hoạch

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, TTCN, dịch vụ

Đạt

Chưa có

Chưa đạt

Đạt

1.2. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới

Đạt

Chưa có

Chưa đạt

Đạt

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp

Đạt

Chưa có

Chưa đạt

Đạt

2.Các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội

Stt

Tên tiêu chí

Nội dung

tiêu chí

Tiêu chí NTM Đồng bằng sông Hồng

Hiện trạng

Đánh giá

Mục tiêu đến năm 2020

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

100%

40%

Chưa đạt

100%

2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm đựơc cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

100%

0%

Chưa đạt

100%

2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không bị lầy lội vào mùa mưa

100%

cứng hoá


24,4%

Chưa đạt

100%

2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại được thuận tiện

100%

0,0%

Chưa đạt

100%

3

Thuỷ lợi

3.1. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý đựơc kiên cố hoá

85%

0%

Chưa đạt

100%

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

Đạt

Cơ bản đạt

Cơ bảnđạt

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

99%

100%

Đạt

100%

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia

100%

33,3%

Chưa đạt

100%

6

Cơ sở vật chất văn hoá

6.1. Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL

Đạt

Không

Chưa đạt

Đạt

6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL

100%

22,2%

Chưa đạt

100%

7

Chợ nông thôn

Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

Đạt

Không

Chưa đạt

Đạt

8

Bưu điện

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

ĐạtĐạt

Đạt

8.2. Có Internet đến thôn

ĐạtĐạt

Đạt

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát

Không

0,0%

Đạt

Không

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng

90%

66,76%

Chưa đạt

Đạt

3.Các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất

Stt

Tên tiêu chí

Nội dung

tiêu chí

Tiêu chí NTM Đồng bằng sông Hồng

Hiện trạng

Đánh giá

Mục tiêu đến năm 2020

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của khu vực nông thôn

1,5 lần

0,28 lần

Chưa đạt

1,5 lần

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo

3%

8,17%

Chưa đạt

Đạt

12

Cơ cấu lao động

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

25%

37,79%

Chưa đạt

50%

13

Hình thức tổ chức sản xuất

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả100%

Đạt

Đạt

4.Các tiêu chí văn hoá – xã hội – môi trường

Stt

Tên tiêu chí

Nội dung

tiêu chí

Tiêu chí NTM Đồng bằng sông Hồng

Hiện trạng

Đánh giá

Mục tiêu đến năm 2020

14

Giáo dục

14.1. Phổ cập giáo dục trung học

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đựơc tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

90%

96%

Đạt

100%

14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo

>40%

30,16%

Chưa đạt

>40%

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

40%

42%

Đạt

>40%

15.2. Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia

ĐạtĐạt

Đạt

16

Văn hoá

Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT-DL

Đạt

11%

Chưa đạt

Đạt

17

Môi trường

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia

90%

50%

Chưa đạt

100%

17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường

Đạt

Không

Chưa đạt

Đạt

17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường, xanh, sạch, đẹp

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17.4. Nghĩa trang đựơc xây dựng theo quy hoạch

ĐạtĐạt

Đạt

17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

Đạt

Không

Chưa đạt

Đạt

5.Các tiêu chí hệ thống chính trị

Stt

Tên tiêu chí

Nội dung

tiêu chí

Tiêu chí NTM Đồng bằng sông Hồng

Hiện trạng

Đánh giá

Mục tiêu đến năm 2020

18

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn :”trong sạch, vững mạnh”

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

19

An ninh, trật tự xã hội

An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

So với Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo Quyết định 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của thủ tướng chính phủ, xã Dương Quang đạt được những kết quả sau đây:

- Nhóm tiêu chí về Quy hoạch: 3/3 tiểu mục chưa triển khai. Nhóm tiêu chí này chưa đạt.

- Nhóm tiêu chí về Hạ tầng kinh tế xã hội: 4/16 có tiểu mục đạt 100%, 12/16 tiểu mục chưa đạt hoặc đạt dưới 50%, (khả năng đến hết năm 2012 đạt 80-90%). Nhóm tiêu chí này đạt 35%.

- Nhóm tiêu chí về Kinh tế và Tổ chức sản xuất: 1/4 tiểu mục đạt 100%, 3/4 tiểu mục chưa đạt Nhóm tiêu chí này đạt 25%.

- Nhóm tiêu chí về Văn hóa – Xã hội – Môi trường: 6/11 tiểu mục đạt 100%, 5/ 11 tiểu mục chưa đạt hoặc đạt dưới 50%, các tiêu chí này có khả năng đạt vào cuối năm 2011. Nhóm tiêu chí này đạt 54,5%.

- Nhóm tiêu chí về Hệ thống chính trị: Nhóm này 5/5 tiểu mục đạt tiêu chí Quốc gia. Nhóm tiêu chí này đạt 100%.

Như vậy, trong 19 tiêu chí Quốc gia về NTM, có 5 tiêu chí đạt là: bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội; 14 tiêu chí chưa đạt..: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
HUYENGIALAM -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương