Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


Hiện trạng không gian kiến trúc và hạ tầng cơ sởtải về 3.43 Mb.
trang4/20
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

4.Hiện trạng không gian kiến trúc và hạ tầng cơ sở

4.1.Hiện trạng thôn xóm và nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư của xã Dương Quang hầu hết là nhà xây lợp ngói theo lối kiến trúc cổ truyền gồm nhà ở chính 3, 4 hoặc 5 gian và công trình phụ tách rời. Trong những năm gần đây, do nhu cầu chỗ ở và dân số tăng, diện tích đất ở hạn chế đồng thời kinh tế ngày càng khá giả nên nhiều hộ đã xây nhà ở kiên cố mái bằng hoặc nhiều tầng. Nhưng hầu hết các nhà xây kiểu này đều không có thiết kế cơ bản và hiện nay chưa có quy hoạch về nhà ở nông thôn.

Hiện xã có tổng số có 2.587 nhà ở, trong đó: • Nhà xây kiên cố (mái bằng, nhà tầng): 1727 nhà, chiếm 66,76%.

 • Nhà xây cấp 4 (tường gạch lợp ngói, bờ rô xi măng): 860 nhà, chiếm 33,24%.

 • Nhà xuống cấp cần hỗ trợ nâng cấp: Không có

So với tiêu chí nông thôn mới: Cơ bản đạt
4.2.Hiện trạng công trình công cộng

Hệ thống các công trình công cộng của xã hiện tại bao gồm:
4.2.1.Trụ sở cơ quan xã

Trụ sở cơ quan xã gồm Đảng uỷ, UBND và các đoàn thể có vị trí tại thôn Lam Cầu. Trụ sở cơ quan xã có giao thông đi lại thuận tiện vì giáp với đường trục xã. Trụ sở cơ quan xã có diện tích 3.494 m2. Công trình xây dựng kiên cố gồm 1 dãy nhà 2 tầng và 2 dãy nhà 1 tầng xây dựng năm 2011.
4.2.2.Hợp tác xã nông nghiệp

Hợp tác xã Dương Quang nằm trong khuôn viên UBND xã Dương Quang. Quy mô gồm 1 phòng làm việc trong công trình nhà 2 tầng.
4.2.3.Các công trình giáo dục

Hệ thống công trình giáo dục của xã bao gồm:

1.Trường mầm non

Xã Dương Quang gồm 4 điểm truờng mầm non trong đó chưa điểm nào đạt chuẩn Quốc gia, tổng diện tích 4 điểm trường là 7.350 m2. Tổng số có 15 phòng học trong đó 9 phòng được kiên cố hóa, 6 phòng cấp 4. Năm 2010, trường có 642 học sinh, số học sinh đến lớp đạt 92,5% . Bình quân diện tích đất cho một học sinh là 11,45 m2.

Các điểm trường gồm có: • Điểm trường mầm non thôn Yên Mỹ, diện tích 2.640 m2.

 • Điểm trường mầm thôn Bình Trù, diện tích 1.220 m2.

 • Điểm trường mầm non thôn Đề Trụ, diện tích 2.400 m2.

 • Điểm trường mầm non thôn Quang Trung, diện tích 437 m2.

Các điểm trường mầm non hiện tại chưa có các phòng chức năng,vườn hoa, bãi tập và phòng ăn của giáo viên, trang thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

2.Trường tiểu học

Trường tiểu học vị trí gần trụ sở cơ quan xã thuộc thôn Lam Cầu, diện tích 7.428 m2. Trường có 20 phòng học đã được kiên cố hóa, trong đó 10 phòng còn tốt và 10 phòng đã xuống cấp; có 7 phòng chức năng trong đó 3 phòng còn tốt và 4 phòng là nhà cấp 4.

Các công trình bổ trợ mới có sân chơi, vườn hoa, nhà để xe một phần đã xuống cấp. Năm 2010 trường có 711 học sinh, số học sinh đến lớp đạt 100 % , bình quân diện tích đất cho 1 học sinh là 10,45 m2. Hiện tại nhiều thiết bị đã xuống cấp và còn thiếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia năm 2008

3.Trường trung học cơ sở


 • Trường trung học cơ sở vị trí tại thôn Lam Cầu, giáp trường tiểu học Dương Quang, diện tích 5.943 m2. Công trình xây dựng có 15 phòng học và 17 phòng chức năng. So với nhu cầu thì số phòng học và phòng chức năng còn thiếu cần xây mới 6 phòng học và 10 phòng chức năng.

 • Năm 2010, trường có 557 học sinh, số học sinh đến lớp đạt 100%. Bình quân diện tích đất cho 1 học sinh là 10,67 m2

 • Công trình bổ trợ của trường gồm sân chơi diện tích 1.500 m2, bãi tập diện tích 1.000 m2, vườn hoa và nhà để xe diện tích 500 m2. Các công trình bổ trợ khác như khu vệ sinh học sinh, hệ thống nước sạch,… chưa có.


4.2.4.Trạm y tế

Trạm y tế xã có vị trí tại thôn Quang Trung gần cầu Trung, giáp với đường trục xã, diện tích 1.300 m2 được xây dựng năm 2010. Công trình bao gồm 13 phòng chức năng, phòng bệnh và 1 nhà để xe trong đó 13 phòng đều được kiên cố hóa tuy nhiên nhà để xe chật hẹp không đáp ứng đủ khi có đông người đến khám chữa bệnh.

Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 42 %. Hiện nay trạm y tế đã đạt chuẩn Quốc gia.

Trạm y tế chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng và nước thải chưa được xử lý bằng hầm biogas. Trạm y tế chưa có nước sạch, vẫn đang dùng nước giếng khoan và nước mưa.

4.2.5.Các công trình văn hóa thể thao

1. Các công trình văn hóa gồm:

 • Nhà văn hóa trung tâm xã: Xã chưa có nhà văn hóa trung tâm, chưa đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

 • Nhà văn hóa thôn: hiện xã có 9 nhà văn hóa thôn trong đó có 1 nhà văn hóa xuống cấp, 1 nhà văn hóa đang xây dựng và 1 nhà văn hóa đang chờ phê duyệt, các nhà văn hóa còn thiếu trang thiết bị. Chi tiết cụ thể được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3 Hiện trạng nhà văn hoá thôn

Stt

Nhà văn hóa

Vị trí

Diện tích

(m2)

1

NVH thôn Yên Mỹ

Cạnh chợ tạm

1.200

2

NVH Bình trù

Gần đình làng Bình Trù

1.350

3

NVH Đề Trụ 8

Cạnh chùa Đề Trụ

1.100

4

NVH Lam Cầu

Tại xóm Mới

800

5

NVH Quán Khê

Cạnh đình Quán Khê

337

6

NVH Tự Môn

Sát đình Tự Môn

240

7

NVH Quang Trung

Gần đình Quang Trung

426

8

NVH Bài Tâm

Đối diện cổng làng

812

9

NVH Đề Trụ 7

Gần đình Đề Trụ 7

628

 

Tổng cộng

 

6.893

Nguồn: UBND xã Dương Quang

2.Sân thể thao xã Dương Quang gồm: • Sân thể thao trung tâm: Xã chưa có sân thể thao trung tâm, chưa đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

 • Sân thể thao thôn: Có 4 sân thể thao thôn. Cụ thể các sân thể thao thôn được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4 Hiện trạng sân thể thao các thôn

Stt

Sân thể thao

Vị trí

Diện tích
( m2)


1

Sân thể thao Yên Mỹ

Thôn Yên Mỹ

8.000

2

Sân thể thao Bình Trù

Thôn Bình Trù

3.000

3

Sân thể thao Quán Khê

Thôn Quán Khê

2.000

4

Sân thể thao Quang Trung

Thôn Quang trung

400

Tổng

 

13.400

Sân thể thao thôn Quang Trung diện tích chưa đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong định hướng quy hoạch cần dành quỹ đất mở rộng sân thể thao tại các thôn để đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao cho nhân dân.

: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
HUYENGIALAM -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương