Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


Quy hoạch điểm dân cư thôn Yên Mỹtải về 3.43 Mb.
trang17/20
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.43 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

4.Quy hoạch điểm dân cư thôn Yên Mỹ

4.1.Vị trí, ranh giới, diện tích đất

Thôn Yên Mỹ nằm ở phía Đông xã Dương Quang

 • Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp.

 • Phía nam giáp đất sản xuất nông nghiệp.

 • Phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh.

 • Phía Tây giáp đất nông nghiệp, sông Thiên Đức.

 • Diện tích đất: 35,45 ha.
4.2.Các công trình công cộng

 • Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ: 1.200 m2.

 • Sân thể thao thôn Yên Mỹ: 8.000 m2.

 • Chùa Yên Mỹ: 1.828 m2.

 • Đình Yên Mỹ: 4.777 m2.

 • Chợ tạm Yên Mỹ: 3.500 m2.

 • Điểm trường mầm non thôn Yên Mỹ: 2.640 m2.

 • Bến xe buýt: 1.382 m2
4.3.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

 • Thôn Yên Mỹ là thôn lớn nhất xã Dương Quang có vai trò quan trọng kết nối xã với các khu vực lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên…

 • Khu vực dân cư thôn Yên Mỹ tiếp tục phát triển ổn định,

 • Quy hoạch mở rộng sân thể thao thôn, đầu tư cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn đáp ứng nhu cầu hội họp của nhân dân trong thôn.

 • Xây dựng mới hệ thống thoát nước trong thôn kèm theo các tuyến đường giao thông thôn, xóm.

 • Nâng cấp 2 trạm biến áp tại thôn, đồng thời xây mới 1 TBA công suất 1.000KVA đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

 • Xây dựng cụm dân cư mới tại 2 khu: khu 7 mẫu và khu Bù Lẵng với tổng diện tích là 5 ha.

Bảng 33 Quy hoạch sử dụng đất thôn Yên Mỹ

Stt

Khu chức năng


hiệu


Diện tích

Tỷ lệ

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (m2)

m2

ha

MẬT ĐỘ

Tầng cao
trung bình


Tầng cao
tối đa


Hs
SD đất


Xây
dựng


Cây
xanh


Giao
thông


Đất
khác


Sàn
XD


Xây
dựng


Cây
xanh


Giao
thông


Đất
khác


 

TỔNG DIỆN TÍCH

 

344.522

34,45

100,00%

12,15%

4,23%

13,04%

66,09%

2,39

 

0,29

41.854

14.565

44.914

227.689

99.910

A

Đất công cộng

CCC

27.077

2,71

7,86%

43,78%

26,09%

20,99%

9,14%

0,84

 

0,37

11.854

7.065

5.683

2.475

9.910

1

Trường Mầm Non Yên Mỹ

DGD

2.640

0,26

0,77%

40,00%

40,00%

20,00%

0,00%

2

2

0,8

1.056

1.056

528

0

2.112

2

Đình Yên Mỹ

TIN

4.777

0,48

1,39%

30,00%

50,00%

20,00%

0,00%

1

1

0,3

1.433

2.389

955

0

1.433

3

Chùa Yên Mỹ

TIN

1.828

0,18

0,53%

30,00%

50,00%

20,00%

0,00%

1

1

0,3

548

914

366

0

548

4

Chợ Yên Mỹ

DCH

3.500

0,35

1,02%

40,00%

10,00%

25,00%

25,00%

1

1

0,4

1.400

350

875

875

1.400

5

Bến xe Bus Thôn Yên Mỹ

DCC

1.382

0,14

0,40%

20,00%

20,00%

60,00%

0,00%

1

1

0,2

276

276

829

0

276

6

NVH thôn Yên Mỹ

DVH

1.200

0,12

0,35%

45,00%

40,00%

15,00%

0,00%

1

1

0,45

540

480

180

0

540

7

STT thôn Yên Mỹ

DTT

8.000

0,80

2,32%

45,00%

20,00%

15,00%

20,00%

1

1

0,45

3.600

1.600

1.200

1.600

3.600

8

Bãi vật liệu xây dựng

BVLXD

3750

0,38

1,09%

80,00%

0,00%

20,00%

0,00%

0

0

0

3000

0

750

0

0

B

Đất ở

OTC

260.854

26,09

75,71%

11,50%

2,88%

4,79%

80,83%

 

 

 

30.00

7.500

12.50

210.854

90.00

1

Đất ở mới khu 7 mẫu giáp làng

DC1

14.000

1,40

4,06%

60,00%

15,00%

25,00%

0,00%

3

3

1,8

8.400

2.100

3.500

0

25.20

2

Đất ở mới khu Bù Lãng

DC2

36.000

3,60

10,45%

60,00%

15,00%

25,00%

0,00%

3

3

1,8

21.60

5.400

9.000

0

64.80

3

Đất ở hiện trạng

ONT

210.854

21,09

61,20%

 

 

 

100,00%

0

0

 

 

 

 

210.854

 

C

Đất mặt nước

MN

14.360

1,44

4,17%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0

0

 

 

 

 

14.360

 

D

Đất Giao thông

DGT

26731

2,67

7,76%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

26731

 

 

: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
HUYENGIALAM -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương