Ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dâNtải về 16.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích16.05 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAISố: 2681/QĐĐC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 26 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai


Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Tại Phần I Danh mục thủ tục hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

- Nội dung đã ghi:IV.

LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

14

Thủ tục cấp Sổ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

15

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc

16

Thủ tục đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

- Nay sửa lại là:

IV.

LĨNH VỰC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM

14

Thủ tục đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

15

Thủ tục cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

16

Thủ tục cấp Sổ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương