Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc dự thảo quy hoạch phát triển công nghệ thông tintải về 2.17 Mb.
trang15/17
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.17 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

(Bao gồm cả máy PC và máy tính xách tay)

6. Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan QLNNBảng 6.17. Thống kê số lượng máy tính và mạng LAN

(Nguồn: Phiếu khảo sát và các buổi khảo sát)

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

Số lượng máy tính

Mạng LAN

Tổng số

Máy chủ

PC

Xách tay

Đã có LAN

Máy chủ

Máy trạm

Máy in

VP Đoàn ĐBQH & HĐND

24

1

23
x
9

1

VP UBND tỉnh

50

3x
40
Trung tâm THDL
9x


Sở KHĐT

50

2

48
x

2

48
Cục Thống kê

55

2

53
x

2

41

12

Sở Tài chính

49

4

40

5

x


Cục Thuế

164

13

121

30

x

13

121

10

Sở Nội vụ

31

2

29
x

2

29

12

Sở Ngoại vụ

12
12
x
12
Sở Tư pháp

32

1

31
x

1

31

1

Sở LĐTBXH

39

1

38
x

1

38
Sở Công thương

43

3

40
x

3

40

10

Sở NNPTNT

92

4

87

1

x

4

88

43

Sở GTVT

56

2

54
x

2

54

23

Sở Xây dựng

45

1

43

1

x

1

43

9

Sở KHCN

83

5

75

3

x

5

72

3

Sở TTTT

50

5

40

5

x

5

45

7

Trung tâm CNTT

133

10

115

8

x


Sở TNMT

47

4

43
x

1

33
Sở GDĐT

48

1

42

5

x

1

46

0

Sở Y tế

32

1

30

1

x

1

29

6

Thanh tra tỉnh

19

1

18
x

1

18

1

Sở VHTTDL

62

2

60
x


Ban Dân tộc

19

1

17

1

x

1

14

4

Ban QLKCN

16

0

12

4

x
11

3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
2

47
x


Công an tỉnh

176

3

173
x

3

120
Toà án nhân dân tỉnh

35

1

31

3

x

1

32

16

Viện KSND tỉnh
2x


UBND TP Vĩnh Yên

96

1

95
x

1

36

5

UBND TX Phúc Yên

70

1

69
x

1

60

4

UBND huyện Vĩnh Tường

72

2

70
x

1

52
UBND huyện Bình Xuyên

67

1

66
x

1

57
UBND huyện Yên Lạc

70

2

68
x

2

60

27

UBND huyệnTam Dương

59

1

58
x

1

25

1

UBND huyện Tam Đảo

73

1

72
0


UBND huyện Lập Thạch

30

1x

1UBMTTQ tỉnh

6

1

5
0


Liên đoàn LĐ tỉnh

16

1

15
x

1

15
Hội Nông dân tỉnh

9


x


Hội CCB tỉnh

11

1x

1

11

1

Hội LH Phụ nữ tỉnh

12


Tỉnh Đoàn

35

1

34
x

1

30
Đài PTTH Vĩnh Phúc

20


0

Bảng 6.18. Trang thiết bị và các PM, dịch vụ tại Trung tâm THDL(Nguồn: BC kết quả triển khai Đề án 112 tại Vĩnh Phúc)

Stt

Thiết bị

SL

Chức năng
A

Phần cứng


A1

Máy chủ


1

IBM xSeries 306

01

DNS Master
2

IBM xSeries 306

01

DNS Slave
3

IBM xSeries 346

01

Quản lý VB&HSCV (trước 2008)
4

IBM xSeries 346

01

Mail Server, Web Server, LDAP Server
5

IBM xSeries 366

01

Qlý DAĐT + Qlý VB&HSCV
6

IBM xSeries 346

01

Qlý Trang thông tin ĐHTN
7

IBM xSeries 346

01

Qlý Hệ thống VB QPPL
8

IBM xSeries 346

01

Qlý HTTT tổng hợp KTXH
9

IBM xSeries 346

01

Firewall, Proxy Server
A2

Thiết bị mạng


1

Fortigate 300A

01

An ninh mạng
2

Router Cisco 2500

01

Định tuyến
3

Switch Cisco Catalyst 3550

01

Chia VLAN các vùng RAS, DMZ, LAN
B

Phần mềm


B1

Dịch vụ


1

DNS

01

Hệ thống quản lý tên miền
2

Email

01

Hệ thống thư điện tử
3

LDAP

01

Hệ thống xác thực người dùng
4

Web Server

01

Máy chủ Web và Webmail
5

Firewall

01

Tường lửa cấp 2
6

Proxy Server

01

Máychủ uỷ quyền
B2

Ứng dụng


1

Hệ Qlý VB&HSCV
Vận hành tại VP UBND tỉnh
2

Trang TTĐT phục vụ ĐH
Trang TTĐT của VP UBND và UBND
3

Hệ thống TTTH KTXH
Hệ thống của tỉnh
4

Hệ thống VB QPPL
VB QPPL của Chính phủ và của tỉnh7. Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan Đảng và cơ quan QLNNBảng 6.19. Tổng quan về sử dụng mạng máy tính tại các cơ quan Đảng

(Nguồn: Báo cáo triển khai Đề án 06 số 142-BC/BCĐCNTT)1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương