Ủy ban nhân dân tỉnh trưỜng đẠi học luận văn thạc sĩ ngành giáo dục năM 2022tải về 53.79 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích53.79 Kb.
#53275
1   2   3   4   5
KH4733 ĐC 14 9 2022

2.3.2 Bước 2: Tìm kiếm thông tin

2.3.3 Bước 3: Phân tích vấn đề/ sự việc

2.3.4 Bước 4: Trao đổi đưa ra giải pháp/ Phản biện

2.3.5 Bước 5: Giáo viên đánh giá kết quả phản biện của HS

2.4. Một số biện pháp góp phần phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học bất đẳng thức ở trường trung học phổ thông

2.4.1 .Biện pháp 1: ….

2.4.2. Biện pháp 2: …CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm

3.2. Nội dung thực nghiệm

3.3. Tổ chức thực nghiệm

3.3.1. Đối tượng thực nghiệm

3.3.2. Phương pháp thực nghiệm

3.4. Kết quả thực nghiệm

3.4.1. Đánh giá định lượng

3.4.2. Đánh giá định tính

3.5. Kết luận chung về thực nghiệmKẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Khuyến nghịTÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể, Hà Nội.

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2018), tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bỗi dưỡng thường xuyên. Module THCS

 4. Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội

 5. Đinh Văn Nhật, PPDH Địa lí, Trường Đại học SPHN.

 6. Giáo trình tâm lí học đại cương. 2015. Trường đại học luật Hà Nội. Nhà xuất bản Công an nhân dân Hà Nội.

 7. J. B. Baron, R. J. Sternberg (2000). “Dạy Kỹ Năng Tư duy. Lí luận và thực tiễn”. Dự án Việt - Bỉ.

 8. J. Piaget (2001), Tâm lí học và giáo dục học, NXB giáo dục, Hà Nội.

 9. Kỹ năng tư duy phản biện (2008), Bộ môn phát triển kỹ năng, trường đại học thủy lợi, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.

 10. Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang (2011), Tư duy phản biện - Critical thinking, Viện nghiên cứu giáo dục.

 11. Lê Thông (Tổng chủ biên) (2008), Địa lí 11, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

 12. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Giáo dục 2001.

 13. Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy, Phạm Văn Kiều (1997), Phát triển lí luận dạy học môn Địa lí, NXB Giáo dục, Hà Nội.

 14. Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Văn Lê, Châu An (2004), Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội

 15. Nguyễn Đăng Chúng-Nguyễn Đức Vũ, Tìm hiểu kiến thức địa lí thế trong nhà trường, NXB giáo dục Việt Nam.

 16. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, NXB giáo dục, Hà Nội.

 17. Nguyễn Hữu Châu (2008), “Chương trình dựa trên triết lí “Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của mỗi con người”, Tạp chí khoa học giáo dục, (số 28), tr 1- 9

 18. Nguyễn Quang Uẩn (2010), Tuyển tập nghiên cứu về Tâm lý - Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm.

 19. Phạm Minh Hạc (1997), Tâm lí học Vư-gốt-xki, NXB Giáo dục, Hà Nội.

 20. Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1992), Tâm lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

 21. Phạm Thị Sen (Chủ biên) (2008), Đổi mới thiết kế bài giảng địa lí 11, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

 22. Phạm Văn Hoàn, Trần Thúc Trình, Nguyễn Gia (1981), Giáo dục học môn Địa lí, NXB Giáo dục , Hà Nội.

 23. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hương (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội

 24. Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, tập 4. 2005. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa. Hà Nội

 25. Từ điển tiếng Việt (2005), Nxb Khoa h ọc xã hội và Trung tâm T ừ điển học, Hà Nội

 26. Trần Thúc Trình (2005), “Tư duy phê phán”, Tạp chí Thông tin Khoa học, giáo dục (số 114)

 27. Viện ngôn ngữ học (1994). Từ điển tiếng Việt. Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

 28. Võ Thị Vinh. Bài giảng một số hình thức tổ chức dạy học địa lí hiện đại ở trường THCS. Trường ĐH Vinh (2019.)

 29. Vương Dương Minh (1996), Phát triển tư duy thuật giải của học sinh trong khi dạy các hệ thống số ở trường phổ thông, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Sư phạm - Tâm lí, Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội

tải về 53.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương