Ủy ban nhân dân tỉnh trưỜng đẠi học luận văn thạc sĩ ngành giáo dục năM 2022


Dự kiến những đóng góp của luận văntải về 53.79 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích53.79 Kb.
#53275
1   2   3   4   5
KH4733 ĐC 14 9 2022

7. Dự kiến những đóng góp của luận văn

7.1. về mặt lý luận:


Dự kiến sẽ hệ thống hóa và đi sâu nghiên cứu về các vấn đề lý luận liên quan đến tư duy, tư duy phản biện và việc phát triển tư duy phản biện cho học sinh THCS trong dạy học môn Địa lí 6.

7.2. Về mặt thực tiên:


Tìm hiểu thực trạng khả năng tư duy phản biện của HS trường THCS trong quá trình học tập môn Địa lí 6. Đề xuất một số biện pháp sư phạm theo hướng phát triển tư duy phản biện cho học sinh qua dạy học bất đẳng thức ở trường THCS.

8. Dự kiến bố cục của luận văn


Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
- Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn
- Chương 2. Một số biện pháp phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học môn Địa Lí 6 ở trường trung học cơ cở
- Chương 3. Thực nghiệm sư phạm

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu vấn đề của luận văn

1.1.1. Những kết quả nghiên cứu trên thế giới

1.1.2. Những kết quả nghiên cứu ở Việt Nam

1.2. Một số vấn đề liên quan đến tư duy

1.2.1. Hoạt động nhận thức và trí tuệ

1.2.2. Tư duy

1.2.3. Tư duy cảm tính và tư duy lý tính

1.3. Tư duy phản biện (Critical thinking)

1.3.1. Quan niệm về tư duy phản biện và các mức độ của tư duy phản biện

1.3.2. Một số biểu hiện đặc trưng của tư duy phản biện

1.3.3. Một số kỹ năng của tư duy phản biện có thể phát triển thông qua dạy học môn Địa lý

1.4. Sự cần thiết của việc phát triển tư duy phản biện cho học sinh THCS trong dạy học môn Địa lí

1.4.1. Đặc điểm tư duy và nhận thức của học sinh THCS

1.4.1.1 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi

1.4.1.2 Đặc điểm hoạt động học tập

1.4.1.3 Đặc điểm sự phát triển trí tuệ

1.4.2. Vai trò phát triển tư duy phản biện cho học sinh THCS trong dạy học

1.5. Phân tích chương trình, nội dung dạy học Bất đẳng thức môn Địa lí ở trường THCS và khả năng phát triển tư duy phản biện trong dạy học nội dung này


tải về 53.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương