Ủy ban nhân dân tỉnh trưỜng đẠi học luận văn thạc sĩ ngành giáo dục năM 2022tải về 53.79 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích53.79 Kb.
#53275
1   2   3   4   5
KH4733 ĐC 14 9 2022

2. Mục đích nghiên cứu


Trên cơ sở nghiên cứu tư duy phản biện, về nội dung môn Địa lí lớp 6 Trung học cơ sở, đặc điểm của học sinh cấp THCS, đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh dạy thông qua dạy học bất đẳng thức.

3. Giả thuyết khoa học


Trên cơ sở xác định được một số thành tố chủ yếu của tư duy phản biện nếu xây dựng và thực hiện được một số biện pháp sư phạm để tổ chức dạy học bất đẳng thức thì có thể phát triển tư duy phản biện cho học sinh THCS và góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí 6.

4. Đối tượng nghiên cứu


Tư duy phản biện và một số biện pháp sư phạm để phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học môn Địa Lí 6.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu


5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy phản biện, cách thức rèn luyện, phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh.
5.2. Đánh giá thực trạng việc rèn luyện và phát triển năng lực tư duy nói chung và tư duy phản biện nói riêng trong dạy học môn Địa lí 6 ở một số trường THCS.
5.3. Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh qua việc dạy học môn Địa lí lớp 6 Trung học cơ sở.
5.4. Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm tra tính khả thi của các biệm pháp sư phạm đề xuất trong luận văn.

6. Phương pháp nghiên cứu


6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp để tổng quan các tài liệu, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài; xây dựng khái niệm và hình thành cơ sở lý luận: tư duy, tư duy phản biện và các biện pháp nhằm rèn luyện, phát triển tư duy phản biện trong dạy học môn Địa lí 6.
6.2. Phương pháp điều tra và quan sát: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động dạy của giáo viên thông qua việc trao đổi với các chuyên gia, phỏng vấn và dự một số giờ của một số giáo viên trong việc dạy học một số nội dung môn Địa lí 6 học để thấy được những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy cho học sinh khi tiếp thu kiến thức và phát triển tư duy. Sử dụng phiếu điều tra để tìm hiểu về sự quan tâm của giáo viên về việc rèn luyện, phát triển tư duy nói chung và tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học môn Địa lí 6 ở trường phổ thông. Sử dụng phiếu điều tra để tìm hiểu thực trạng việc hình thành và phát triển năng lực tư duy phản biện của học sinh THCS như thế nào.
6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm sư phạm với nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá, so sánh kết quả giữa các lớp thực nghiệm với lớp đối chứng để xem xét tính khả thi và hiệu quả các biện pháp sư phạm được đề xuất và kiểm nghiệm giả thuyết khoa học. Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm bằng phương pháp thống kê Toán học trong khoa học giáo dục.

tải về 53.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương