Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


ĐỐI VỚI GIỐNG LỢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞtải về 3.11 Mb.
trang4/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

ĐỐI VỚI GIỐNG LỢN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ


Áp dụng cho hàng hóa:

Ký mã hiệu:

Số tiêu chuẩn cơ sở:

Tên Công ty (Doanh nghiệp):

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ xưởng sản xuất:

Điện thoại: Fax: E-mail:
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG


STT

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mức chất lượng

Phương pháp thử

I. Lợn đực hậu bị (từ 25-90 kg đối với lợn ngoại hoặc 15-50 kg đối với heo nội):

1

Khả năng tăng trọng/ngày (min)

g/ngày2

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (max)


kg
3

Độ dày mỡ lưng (đo ở vị trí P2) (min–max)

mmII. lợn nái sinh sản

1

Số lợn con còn sống/lứa (min)

con2

Số con cai sữa/lứa (min)

con3

Số ngày cai sữa (min)

ngày4

Khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh min –max)

kg5

Khối lượng toàn ổ lúc cai sữa (min – max)

kg6

Tuổi đẻ lứa đầu (min – max)

ngày7

Số lứa đẻ/nái/năm (min)

lứaIII. Heo đực giống phối trực tiếp

1

Tỷ lệ thụ thai (min)

%2

Bình quân số con đẻ ra còn sống/lứa (min)

kg3

Bình quân khối lượng lợn con lúc sơ sinh (min)

kgIV. Lợn đực khai thác tinh (TTNT)

1

Lượng xuất tinh (V) (min – max)

ml2

Hoạt lực tinh trùng (A) (min)

%3

Mật độ tinh trùng (C) (min – max)

triệu/ml4

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (max)

(%)5

VAC (tổng số tinh trùng tiến thẳng trong tinh dịch) (min)

tỷV. Lợn thương phẩm nuôi thịt

1

Số ngày tuổi đạt 90 kg đối với lợn ngoại và 70 kg đối với lợn lai (ngoại x nội) (max)

ngày2

Khả năng tăng trọng/ngày tuổi (min – max)


3

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (max)

gr/ngày4

Độ dày mỡ lưng ( đo ở vị trí P2) (max)

kg

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu): vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương