Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang26/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

Biểu 07. Kế hoạch bảo rừng

STT

Giai đoạn/năm

Địa danh (TK)

Diện tích (ha)

Nội dung

Dự kiến KH

Cơ sở vật chất (nếu có)

Kinh phí (đồng)

1

Giai đoạn 1
-

Năm 201..
-

Năm 201..
-

Năm 201..
-

Năm 201..
-

Năm 201..
2

Giai đoạn …

Biểu 08: Kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích (ha)

Trữ lượng bình quân (m3/ha)

Sản lượng khai thác dự kiến (m3)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ lớn

Gỗ tận dụng

Củi

1

2

3

4
5

6

7

8

I

20....


1

Năm 20...


2

Năm 20...


3

Năm 20...


4

Năm 20...


5

Năm 20...


II

20....


-

-

III

20....


Cộng toàn luân kỳBiểu 09: Kế hoạch khoanh nuôi rừng

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích tác động (ha)

Biện pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

Mức độ thấp

Mức độ cao

Đơn giá

Kinh phí

1

2
3

4

5

6

7

8

I

20... - 20...


1

2

3

II

20... - 20...


1

2

-
Tổng cộngBiểu 10: Kế hoạch nuôi dưỡng rừng

STT

Giai đoạn

Địa danh

Diện tích tác động (ha)

Số lượng tận dụng (m3)

Biện pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (đồng)

Khoảnh

Tiểu khu

Gỗ

Củi

Đơn giá

Kinh phí

I

20... - 20...

1
2
3
II

20... - 20...

IIITổng cộng

: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương