Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 2.09 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A - MÔI TRƯỜNG

phỤ LỤC A1. BẢN VẼ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH

        Hình A1- : Quy hoạch công trường


PHỤ LỤC A2: CÁC BẢN ĐỒ

autoshape 2

Hình 2-1:V trí công trình


PHỤ LỤC A3: SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
TT

Câu hỏi sàng lọcKhông

Giải trình (nếu có)

1

Tiểu dự án đề xuất có làm tăng chiều cao đập và/ hoặc dung tích thiết kế của hồ chứa hay không?

X
Tiểu dự án này sẽ làm tăng chiều cao đập từ from 13,1m to 14,7m.

2

Trong trường hợp trả lời của câu hỏi trên là có, vậy việc làm tăng này có thực sự cần thiết phải được quan tâm trong quản lý an toàn đập?
X

Tiểu dự án này sẽ chỉ thực hiện việc sửa chữa và nâng cấp đập, hoàn toàn không có bất kỳ việc thực hiện xây dựng đối với đập lớn. Do vậy, việc làm tăng chiều cao đập vẫn đảm bảo an toàn đập, sẽ không trở thành vấn đề đáng lo ngại trong quản lý an toàn đập.

3

Tiểu dự án đề xuất có xâm phạm đến sinh cảnh tự nhiên, khu vực được bảo vệ của sinh cảnh tự nhiên, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và dẫn đến việc thu hồi đất tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với các sinh cảnh tự nhiên, vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên này?
X
4

Tiểu dự án có làm di chuyển, biến dạng hoặc giao nộp bất kỳ cấu trúc hoặc di tích có giá trị văn hoác hoặc lịch sử đối với quốc gia, cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc cộng đồng địa phương?
X
5

Tiểu dự án có sử dụng đất mà hiện đang được sử dụng cho rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn hoặc dẫn đến việc thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp trong giai đoạn thực hiện dự án?
X
Bảng – A.3.2: Sàng lọc và xếp loại môi trường

Câu hỏi sàng lọcKhông

Nhận xét

1. Tác động đối với môi trường tự nhiên?

- Làm mất hoặc suy thoái các vùng đất và nước nơi (i) có các loài sinh vật bản địa, và (ii) hoạt động của con người chưa làm thay đổi đáng kể chức năng sinh thái cơ bản của vùng dự án .


Dự án chỉ nâng cấp không xây mới nên mực nước không dâng, dung tích tích nước vẫn như cũ nên không có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên

- Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống (ví dụ, rừng thiêng), đa dạng sinh học; các loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư, hoặc các loài nguy cơ tuyệt chủng.


Hồ đập Làng vốn dĩ đã không hoạt động tốt do thân đập bằng đất, nên vào mùa khô cạn trơ đáy, do vậy không có loài nào cần bảo vệ, xung quanh là rừng trồng và không có khu bảo tồn nào gần

2. Tác động đối với nguồn văn hóa vật thể?

Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể, vật kiến trúc, các nhóm vật kiến trúc, đặc điểm, phong cảnh  tự nhiên có tầm quan trọng về khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ, hoặc những tầm quan trọng khác về văn hóa.


Hồ vốn đã có từ xưa nên không có khả năng gây ra bất lợi với tài nguyên văn hóa vật thể,

- Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Di sản Thế giới của UNESCO hoặc ảnh hưởng đến những di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng và quan trọng


Các chuyên gia khảo cổ Quảng ngãi đã khẳng định là không có mâu thuẫn hoặc tác động

3. Tác động đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng?

Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. Có khả năng tác động đối với giá trị văn hóa và tinh thần tượng trưng cho vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động đối với việc  quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự bền vững dài hạn của tài nguyên bị ảnh hưởng.


Vùng dự án không có dân tộc thiểu số

4.  Di dời nhà và/hoặc sinh kế

Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kế.Không có xây mới hay nâng chiều cao đập nên mực nước như cũ, không có hộ nào phải di dời.

Tuy nhiên Việc tiến hành xây dựng dự án sẽ ảnh hưởng lâu dài 13.778 m2 đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp của 22 hộ dân trên địa bàn thôn Tân Phú 2 trong xã, 1 hộ bị ảnh hưởng về diện tích nuôi trồng thủy sản và 266 hộ bị ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp khi tiến hành sửa chữa đập do không còn nguồn nước để sản xuất nông nghiệp. Không có hộ nào là hộ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, việc thi công cắt nước sẽ ảnh hưởng tới 266 hộ có diện tích đất canh tác thuộc vùng hạ lưu. Như vậy cần phải có các biện pháp để giảm thiểu những khó khăn của người dân.

Các ảnh hưởng về đất đai, nhà, công trình, vật kiến trúc và cây cối hoa màu được định giá theo giá thay thế. Đơn giá do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành được lấy làm cơ sở để tính chi phí tiểu dự án để chi trả bồi thường và nhận những hỗ trợ khác Hộ bị ảnh hưởng di dời đất ở, được tái định cư tại khu vực dân cư gần đó đảm bảo về các điều kiện sống cũng như điều kiện sinh kế không khác biệt so với trước khi có dự án.Kết quả tham vấn cho thấy các hộ bị ảnh hưởng đếu đồng thuận với việc thực hiện Dự án. Chỉ mong chủ đầu tư có các phương án đền bù phù hợp.5. Xếp loại đập?

Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn:

- Cao từ 15 mét trở lên

- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.

- Bất kể chiều cao, đập có hồ có dung tích hơn 3 triệu m3 nước cũng được coi là đập lớn

Tiểu dự án sẽ thay thế đập đất cũ cao 14,7m ; dung tích hữu ích của hồ là 412.770 m3

Tuy nhiên TDA chỉ thực hiện sửa chữa và nâng cấp không thi công đập lớn. Báo cáo an toàn đập cho hồ Đập Làng đã được xây dựng, đảm bảo các chính sách an toàn của Việt Nam và Ngân hàng thế giới.Hoạt động của các tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của:

- Đập lớn hiện có hoặc đập lớn đang được thi công

- -Giai đoạn thi công gắn với mùa khô, hiện tại cũng không có đủ nước để tưới, do vậy kết hợp với chính quyền xã để giảm thiểu sự thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng từ dự án trong giai đoạn thi công xây dựng

Đập thi công trên hiện trạng có sẵn.6. Mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?

Liệu tiểu dự án có dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?Đảm bảo nâng năng suất tưới từ 60ha lên 83ha, chuyển lúa một vụ sang hai vụ trong năm thì sẽ tăng nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tuy nhiên việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu không nằm trong danh mục đầu tư của TDA7. Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ?

Tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ giảm nhẹ?
Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn
- Dẫn đến bất kỳ tác động xảy ra trong thời gian tương đối dài, ảnh hưởng đến khu vực địa lý rộng lớn hoặc tác động mạnh.


Tiểu dự án nhằm cải thiện cấp nước cho nông nghiệp, không ảnh hưởng đến chất lượng nước của bất kỳ khu vực trữ nước nào liên quan đến cấp nước sạch cho sinh hoạt

Các hoạt động thi công bao gồm nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Đập Làng chỉ được xem xét thi công trong mùa khô, ảnh hưởng của nước đến khác khu vực hưởng lợi trong quá trình thi công hầu như không xảy ra. Hồ chứa nước sẽ được sửa chữa để đảm bảo an toàn của người dân dưới hạ lưu đập và cấp nước hiệu quả và ổn định để phát triển kinh tế cộng đồng8. Liệu tiểu dự án có tiềm năng dẫn đến một sự đa dạng rộng của các tác động bất lợi đáng kể?

Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.


Phạm vi công trường ngay tại trung quanh chân đập, diện tích nhỏ không gây bất lợi lớn

Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.


Chỉ có tiếng ồn, bụi do thi công nhưng thời gian thi công 1 năm, nên tác động không lớn

Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).


Hồ nhỏ chỉ trong phạm vi một xã miền núi

Sự cần thiết có đường công vụ, hầm, rạch, hành lang truyền tải điện, đường ống mới, hoặc khu vực mượn và thải bỏ trong những khu vực hiện chưa phát triển.


Đã có sẵn cơ sở hạ tầng

Ngắt quãng chu kỳ di trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả,dân du cư hoặc bán du cư.


Tiếng ồn từ hoạt động thi công có thể ảnh hưởng đến một số quần động vật trên cạn và quần thực vật sống quanh hồ. Tuy nhiên, không có loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư hoặc có nguy cơ tuyệt chủng quanh hồ chứa nước Đập Làng. Việc xây dựng tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến khu vực sinh sống của các loài dưới nước. Tuy nhiên, đây chỉ là tác động tạm thời và gián đoạn


  1. Có phải tiểu dự án chưa từng có tiền lệ?

Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?


Đã có rất nhiều dự án tương tự được thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Các dự án tương tự do Ngân hàng thế giới tài trợ đã được thực hiện ở cấp quốc gia tại một số tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa v.v..

Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?


Đã có nhiều dự án tương tự được thực hiện

10. Là TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.


Không có bất kỳ điểm tiêu cực dẫn đến sự chú ý của các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức NGO


Có khả năng dẫn tới phản đối của những người muốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.


Kết quả tham vấn cho thấy cả chính quyền địa phương và người dân hoàn toàn đồng ý và ủng hộ thực hiện tiểu dự án. Tiểu dự án mang lại hiệu quả lớn về môi trường và xã hội cho người dân địa phương


Bảng– A.4.3: Các yêu cầu bổ sung và công cụ được gợi ý

TT

Tiểu dự án gây ra các tác động môi trường dưới đây?Không

Giải trình/yêu cầu (nếu có)

1

Xâm phạm các khu di tích lịch sử/ văn hóa
X
2

Sử dụng chất nổ và hóa chất nguy hại
X
3

Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh
X
4

Hoạt động thi công có thể gây ảnh hưởng đến vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy?
X
5

Làm tăng mức độ ngập lụt đối với hạ lưu và bồi lắng hồ chứa
X
6

Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất (công hoặc tư) phục vụ phát triển dự án

X
Kế hoạch hành động tái định cư

.


7

Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng)

X
Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

.


8

Di dời cá thể, hộ gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh
X
9

Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở

X
Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

.


10

Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân đến vườn quốc gia và khu được bảo vệ
X
11

Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong hoặc gần khu vực tiểu dự án
X
12

Thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực có khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại bời dự án
X
13

Liên quan đến việc xây dựng một đập lớn (ví dụ cao hơn 15 m hoặc có dung tích hồ chứa nhiều hơn 3 triệu m3?
X
14

Dựa vào nước được cung cấp từ đập hiện có hoặc đang trong giai đoạn thi công?
X


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương