Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòAtải về 1.38 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.850.000

825

Vanilla

4.850.000

826

VANILLA 110

4.700.000

827

VCM

4.510.000

828

VCM

4.785.000

829

VEAN

8.000.000

830

VECSTAR

8.400.000

831

VECSTAR 100

5.500.000

832

VECSTAR 100ZS

4.700.000

833

VECSTAR 110

5.600.000

834

VECSTAR 50

6.500.000

835

VEMVIPI 110

4.840.000

836

VESSEL (Wave)

5.800.000

837

VESSEL 110B

5.200.000

838

VICKY

7.000.000

839

VICKY 110

6.615.000

840

VICTIRY 110 (xuất xứ Thái Lan)

24.700.000

841

VICTORY 50cc, 100cc, 110cc

5.700.000

842

Vidagis

4.850.000

843

VIDAGIS 100; 110

5.700.000

844

VIESTAR

9.100.000

845

VIGOUR 110

4.600.000

846

VIJABI VB100

4.700.000

847

VIJABI VB110

4.785.000

848

VIKO 100

8.500.000

849

VINA HOANG MINH

7.300.000

850

VINAMWIN 100, 110

4.810.000

851

VINASHIN

4.700.000

852

VINASIAM 110

4.850.000

853

VINAWIN Wave VN

5.100.000

854

VIOLET 110

4.600.000

855

VIRGIN Wave VN

4.600.000

856

VISCO

6.500.000

857

VISCO 100

4.900.000

858

Visoul

4.950.000

859

VISOUL 100; 110

5.500.000

860

Visoul 110

4.950.000

861

Vvatc

5.050.000

862

Vvatc 110

4.750.000

863

VVAV @ 125

5.300.000

864

VVAV @

4.600.000

865

VYEM 110

6.000.000

866

WADER 100, 110

8.000.000

867

WAIT 100, sx tại VN

6.950.000

868

WAIT 100A, sx tại VN

6.950.000

869

WAIT 110, sx tại VN

6.950.000

870

WAKE UP lắp máy CIRIZ

8.000.000

871

WAKE UP lắp máy OSAN và loại khác

7.500.000

872

WAKE UP lắp máy PUSAN

9.000.000

873

WALLET 110

4.810.000

874

WAMUS 110

4.722.000

875

WANA lắp máy CIRIZ

7.000.000

876

WANA lắp máy OSAN và loại khác

6.700.000

877

WANA lắp máy PUSAN

8.600.000

878

WAND 100

5.400.000

879

WAND 110

5.500.000

880

WANHAI 100cc, 110cc

6.200.000

881

Wanpa

4.870.000

882

WARAI RX 100

5.200.000

883

WARAI RX 110

5.300.000

884

WARE

7.000.000

885

WARELET

9.000.000

886

WARM C110-1

5.000.000

887

WARY 110

4.500.000

888

WAVE

7.000.000

889

WAVE EXCLUSIVE

7.800.000

890

Wavina

4.700.000

891

WAVINA 100

5.600.000

892

WAVINA 110

4.700.000

893

WAVINA Wave, VN (110)

4.700.000

894

WAVINA

6.000.000

895

WAYEC

5.300.000

896

WAYMAN

5.500.000

897

WAYMOTO 100

4.680.000

898

WAYMOTO 110

4.780.000

899

WAYMOTO 110F

5.570.000

900

WAYSEA 110

5.690.000

901

WAYSEA 110-3

5.690.000

902

WAYTHAI

7.300.000

903

WAYXIN 100TH1

4.480.000

904

WAZELET

6.000.000

905

WELCOME

9.000.000

906

WELL

5.400.000

907

WENNA

7.300.000

908

WESCAP

8.100.000

909

WESTNCAP

7.100.000

910

WIDER

4.840.000

911

WIFE 100 Wave

5.400.000

912

WISE 110. Lắp ráp tại VN

5.400.000

913

WISH 100

4.950.000

914

WISH 110

6.000.000

915

WIZARD

5.500.000

916

WOANTA Wave

4.800.000

917

WOND

8.000.000

918

WONDER

8.000.000

919

WORLD

7.040.000

920

WTO@

4.700.000

921

WUS POR (Wave)

6.500.000

922

WUYANG c125

17.000.000

923

Xe @ XTREM 110

4.620.000

924

XEMAVY 100; 110

5.700.000

925

XINHA 100C

4.810.000

926

XINHA 110D-2

4.810.000

927

XIONGSHI

5.800.000

928

XIONGSHI 125

12.500.000

929

XIONGSHI XS 125S (lắp ráp tại VN)

16.000.000

930

Xolex

5.050.000

931

XOLEX 100

5.500.000

932

XOLEX 110

4.750.000

933

YADLUXE 110

5.580.000

934

YAMAHA IKD 110IKD

6.500.000

935

YAMAI-TAX 100

6.950.000

936

YAMAI-TAX 110

6.950.000

937

Yamallav

6.050.000

938

YAMEN

6.500.000

939

YAMIKI

6.000.000

940

YAMOTOR 100

6.950.000

941

YAMOTOR 110

6.950.000

942

YATTAHA-110

5.900.000

943

YMT 110V

5.300.000

944

YOCKEY

44.200.000

945

YUMATI 100

6.500.000

946

YUMATI 110

6.600.000

947

ZALUKA 100

4.330.000

948

ZALUKA 110

4.600.000

949

ZAPPY 100

4.740.000

950

ZAPPY 110

4.740.000

951

ZEBRA

9.600.000

952

ZEKKO

4.785.000

953

ZEMBA 100, 110

5.500.000

954

ZF

7.000.000

955

ZINDA Wave

4.700.000

956

ZIPSTAR

5.800.000

957

ZONGSHEN

7.700.000

958

ZONLY 110

5.350.000

959

ZONOX 110

4.930.000

960

ZUKEN 100

4.700.000

961

ZXMOTOR 110

5.220.0001   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương