Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòAtải về 1.38 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
(100E)

4.840.000

553

Nagoasi, Cavalry, Mikado, Favour, Noble, Prase Amgio, Waymoto, Guida, Vemvipi, Soem, Shmoto, Psmoto, Canary, Yoshida, Levin, Lxmoto, Wivern, @moto, Guida (110E)

5.005.000

554

Nagoasi, Cavalry, Mikado, Favour, Noble, Prase Amgio, Waymoto, Guida, Vemvipi, Soem, Shmoto, Psmoto, Canary, Yoshida, Levin, Lxmoto, Wivern, @moto, Guida (110E-F)

5.225.000

555

Nagoasi, Cavalry, Mikado, Favour, Noble, Prase Amgio, Waymoto, Guida, Vemvipi, Soem, Shmoto, Psmoto, Canary, Yoshida, Levin, Lxmoto, Wivern, @moto, Guida (110E-J)

5.236.000

556

Nagoasi, Cavalry, Mikado, Favour, Noble, Prase Amgio, Waymoto, Guida, Vemvipi, Soem, Shmoto, Psmoto, Canary, Yoshida, Levin, Lxmoto, Wivern, @moto, Guida (110E-R)

5.324.000

557

Nagoasi, Cavalry, Mikado, Favour, Noble, Prase Amgio, Waymoto, Guida, Vemvipi, Soem, Shmoto, Psmoto, Canary, Yoshida, Levin, Lxmoto, Wivern, @moto, Guida (110E-S)

5.104.000

558

Nagoasi, Cavalry, Mikado, Favour, Noble, Prase Amgio, Waymoto, Guida, Vemvipi, Soem, Shmoto, Psmoto, Canary, Yoshida, Levin, Lxmoto, Wivern, @moto, Guida (110EV)

5.335.000

559

Nakado

4.950.000

560

NAKADO 110

4.700.000

561

Nakado 110

4.950.000

562

NAKASEI kiểu wave, sx tại VN

5.400.000

563

NAKITA 110

4.370.000

564

NAORI 100 (Dream)

5.100.000

565

NAORI 110 (Wave)

5.200.000

566

NASSZA 100

4.600.000

567

NASSZA 110

4.700.000

568

NATURE 100

5.900.000

569

NATURE 110

6.400.000

570

NAVAL Wave

4.810.000

571

NEOMOTO 100

6.950.000

572

NEOMOTO 110

6.950.000

573

NESTA

4.800.000

574

NEW SIVA 100K (máy Korea), Hàn Quốc

10.600.000

575

NEW SIVA 50K, Hàn Quốc

10.000.000

576

NEW SIVA JP 100, Hàn Quốc

13.700.000

577

NEW VMC 100

6.100.000

578

NEW VMC 110

7.450.000

579

NEWEI

5.500.000

580

NEWEI 110-6

5.470.000

581

NEWEI 110-6,

5.700.000

582

NAWINDO 110V

6.090.000

583

NEWKAWA 100, 110

6.500.000

584

NEWSIM 100, 110

6.500.000

585

NOMUZA 100

6.950.000

586

NOMUZA 110

6.950.000

587

NONGSAN

5.900.000

588

NOVEL FORCE 100cc, 110cc

5.300.000

589

OLIMPIO 110

4.774.000

590

OREINTAL kiểu Dream, Wave

6.800.000

591

OREINTAL 100

6.950.000

592

OREINTAL 110

6.950.000

593

ORIGIN 110

4.710.000

594

PASSION 110

5.300.000

595

FELICAN Wave

4.800.000

596

PENMAN 100, 110

4.810.000

597

PENMAN 110L

4.810.000

598

PENMAN 110M

4.810.000

599

Pigodx

4.700.000

600

Piogodx

4.850.000

601

PISTO 100, 110

10.200.000

602

Pitury

4.850.000

603

Plama 100

4.600.000

604

Plama 110

4.700.000

605

PLASMA Wave

7.700.000

606

Platco

4.850.000

607

PLATCO 110

4.620.000

608

Plazix

4.600.000

609

PLUCO 100, 110

5.500.000

610

PLUS

6.800.000

611

Pluza 100

4.600.000

612

Pluza 110

4.700.000

613

POLISH 100cc, 110cc

4.700.000

614

POMU SPACYAN

6.500.000

615

POREHAND Wave VN

6.500.000

616

PRASE Wave

4.800.000

617

Prealm

4.870.000

618

PREALM II CR100-3

4.950.000

619

PREALM II, máy Denrim, kiểu Dream

7.000.000

620

PREALM lắp máy CIRIZ

7.500.000

621

PREALM lắp máy OSAN và loại khác

6.500.000

622

PREALM lắp máy PUSAN

8.300.000

623

PRERITUS

5.600.000

624

PRETY

5.600.000

625

PRIME Wave

5.500.000

626

PRMCO, Đài Loan

8.500.000

627

PROMOTO 100

4.500.000

628

PROMOTO 110

4.600.000

629

PROMOTO 110F

5.520.000

630

PROUD Wave

6.000.000

631

PSMOTO 100

4.500.000

632

PSMOTO 110

4.600.000

633

PSMOTO 110F

5.520.000

634

PSXIM

6.300.000

635

Pusanciri

4.870.000

636

QUANJUN

6.300.000

637

QUICK NEW WARE

6.400.000

638

QUICK NEW WAVE

6.400.000

639

QUNIMEX 100

4.600.000

640

QUNIMEX 110

4.900.000

641

REBAT

4.500.000

642

REBEL USA DD150E-8, dung tích 142,2cm3, Trung Quốc

28.590.000

643

REIONDA-110

5.900.000

644

REMEX kiểu Wave

6.200.000

645

RENDO 110

8.300.000

646

RESIA

7.000.000

647

Rima

4.850.000

648

RIVER 100cc, 110cc

5.100.000

649

RIVER lắp máy xuất xứ Hàn Quốc

9.600.000

650

ROMANTIC

5.900.000

651

ROMEO 110

4.860.000

652

ROONEY 110 TH1

4.865.000

653

ROSIE

30.400.000

654

ROSSINO

4.790.000

655

RS 110 (Lắp ráp tại VN)

9.900.000

656

RS 110 (RS1)

9.300.000

657

RUPI

4.850.000

658

RXIM 100, 110

6.000.000

659

S.PHONDA 125

6.880.000

660

SADAKA 110

6.600.000

661

SADOKA 100

6.950.000

662

SADOKA 100A

7.000.000

663

SADOKA 110

6.950.000

664

SALUT - SA2

9.180.000

665

SAMWEI

7.700.000

666

SAPPHIRE 125-4

21.800.000

667

SAPPHIRE BELLA 125

23.800.000

668

SAVAHA Wave VN

5.200.000

669

SAVI 110cc - kiểu Wave

7.500.000

670

SAVI 125cc - kiểu dáng Wave

8.500.000

671

SAVI 50cc kiểu dáng Wave

7.500.000

672

SAVI kiểu Dream cao

8.500.000

673

SAVI kiểu Dream lùn

7.500.000

674

SAVI kiểu Wave 2003

10.000.000

675

SAVI kiểu Win

9.000.000

676

Sayota 100

4.600.000

677

Sayota 110

4.700.000

678

SAYUKI 110VT

4.733.000

679

SCR (110)

7.650.000

680

SCR-yamaha

4.850.000

681

SDH C125-S

17.500.000

682

SEASPORS

6.500.000

683

SEASPORTS

6.500.000

684

SEAWAY

4.600.000

685

SEEYES 100; 110

9.100.000

686

SERINA 50cc

5.300.0001   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương