Ủy ban nhân dân tỉnh bến tretải về 453.31 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích453.31 Kb.
1   2   3   4

V

LOẠI XE 150CC UnionUnion

29.500.000

H

XE DO VIỆT NAM LẮP RÁP - NHẬT BẢN – THÁI LAN SẢN XUẤT
I

LOẠI XE 100CCSuper Siva máy Yasuta

10.000.000
Siva Yasuta

8.000.000

II

LOẠI XE 100CC MÁY THÁI LANWave 100

22.000.000
Dream II 100

26.000.000

III

LOẠI XE WAVEWave 110cc

25.500.000
Wave 125cc

33.000.000

I

XE DO HÃNG SYM SẢN XUẤT (VMEP)Angela

16.500.000
Angel

12.000.000
Angela VCA (đùm)

14.500.000
Angela VCB (đĩa)

15.900.000
Angel EZ (VDA đĩa)

13.200.000
Angel EZ (VDB đùm)

11.700.000
Angel Power

12.500.000
Angel EZ (VD3)

13.500.000
Angel EZ (VD4)

12.000.000
Angel EZ (VDB)

11.700.000
Angel EZ (VDA)

13.200.000
Joyride (VWD)

30.000.000
MơtowolF 125-VL1

15.400.000
Shark WB

45.000.000
Power hi, New Angelhi

11.000.000
Sanda Boss

9.000.000
Fiddle II

30.000.000
Amigo

8.500.000
Salut (SA2)

9.000.000
Magic

14.000.000
Star

17.000.000
Star Netin (VR3)

13.000.000
RS

9.500.000
Neu Moto Star

13.700.000
RS II (SA4)

8.000.000
Elegant (SAC)

9.600.000
Elegant (II SAF), Elegant

10.000.000
Joyride (VMA)

29.000.000
Attila (M9B, M9N)

20.500.000
Attila (M9T)

22.500.000
Attila (M9R)

25.000.000
Attila (M9P)

27.000.000
Attila Victoria (VT1)

26.500.000
Attila Victoria (VT2)

24.500.000
Attila Victoria (VT3)

27.500.000
Attila Victoria (VT4)

25.500.000
Attila Victoria (VT8)

25.000.000
Attila Victoria (VT9)

24.500.000
Attila Victoria (VTA)

23.500.000
Attila Victoria (VTF)

23.500.000
Attila Victoria (VTG)

21.500.000
Attila Victoria (VT3 đĩa)

26.500.000
Attila Victoria (VT4 đùm)

24.500.000
Attila Victoria (VTH đĩa)

25.000.000
Attila Victoria (VTJ đùm)

23.000.000
Attila Elizabeth EF1 (VUA)

32.000.000
Attila Elizabeth (VTC)

27.500.000
Attila Elizabeth (VTB)

29.500.000
Attila Elizabeth (VTD)

21.500.000
Sanda Galaxy (SM4)

9.000.000
Excel (VS5)

36.000.000
Excel (VS1)

35.000.000
Excel lI (VSF)

35.700.000
Excel II (VSG)

34.700.000

K

XE DO HÃNG HONDA SẢN XUẤTJF 18 Lead

26.000.000
JF 24 Lead: NHA 96, Y208T2, NHB24T, YR303T, R340T

31.990.000
JF 24 Lead (YR 299)

32.490.000
JF 18 Click

25.990.000
JF 18 Click Play

26.490.000
JF30 PCX: NHA 96T7, NHB25T2, R340T1, Y208T3

49.990.000
PCX nhập

80.000.000
Wave α HC12

13.690.000
Wave S KVRP

14.900.000
Wave S KVRP (D)

14.300.000
Wave RS KVRP (C)

16.900.000
Wave RS KVRP

14.900.000
Wave a KVRP

12.900.000
Wave RSX KVRV

15.900.000
Wave RSX KVRV (C)

17.900.000
Wave RSV KVRV

18.300.000
Wave α 1 KTLZ (không đề)

8.000.000
Wave α; KTLN; KVRL

12.900.000
Wave α +

13.300.000
Wave α ZX, RS

14.400.000
Wave α RSV, KTLN

16.900.000
Wave α 100S KVRJ

17.500.000
Wave KRSM, KTLK, STD

12.900.000
Wave RS KTLN, KVRL, KVRP

14.900.000
Wave RSV KTLN

16.900.000
Wave a KVRL

12.900.000
Wave S KVRR

14.900.000
Wave α KVRP

12.900.000
Wave α KWY

13.390.000
Wave S (D)

14.990.000
Wave S; RS

15.990.000
Wave RS (C)

17.990.000
Wave RS KVRP (C)

16.900.000
Wave RS KWY

15.290.000
Wave RS KWY (C)

17.290.000
Wave S KWY

15.290.000
Wave S KWY (D)

14.690.000
Wave RSX

17.900.000
Wave RSX (C)

18.990.000
Wave RSV (KVRV)

18.300.000
Wave S (D) phanh cơ: NH411T, NHA 69T6, PB373, R340

15.490.000
Wave S (phanh đĩa): NH411T, NHA69T6, PB373, R340

16.490.000
Wave RS: B203T, B206T2, R263, Y106

16.490.000
Wave RS (C) B203T, B206T2, R263, Y106

17.990.000
Wave RSX (JC 43)

16.990.000
Wave RSX Fiat

26.590.000
Wave RSX Fiat (C)

27.590.000
Wave Alpha HC 120: B203, NH 411, R263, Y 106, NHA 69

14.190.000
Super Dream, Super Dream (KFVZ-STD)

15.900.000
Super Dream KFVZ-LTD

16.900.000
Super Dream KWA-HT

16.300.000
Super Dream HA08

16.390.000
Super Dream KFVY

15.900.000
Super Dream KFVZ-STD; KVVA-STD

15.900.000
Super Dream KVVA-HT

16.300.000
Super Dream KFVZ-LTD

16.900.000
Future, Future III, Future Neo KTMT, KVLN

22.500.000
Future Neo KVLA; KVLN (D)

21.500.000
Future Neo GTKVLN; GTKVKTMJ

24.000.000
Future Neo KVLS; KVLN; KTMJ

22.500.000
Future Neo KVLS (D)

21.500.000
Future Neo II KTMA; Neo

22.500.000
Future Neo GTKTMJ; GTKVLN

24.000.000
Future Neo F1 KVLH

26.000.000
Future Neo F1KVLH (C)

27.000.000
Future Neo F1

26.990.000
Future Neo F1 (C)

27.990.000
Future jc 35-64

22.500.000
Future jc 35 (C)

24.000.000
Future jc 35 (D)

21.500.000
Future Neo jc 35

22.500.000
Future Neo F1 jc 35

27.000.000
Future Neo F1 jc 35 (C)

28.000.000
Honda AIR BlaDe KVGF (C)

28.000.000
Honda AIR BlaDe KVG (C)

28.500.000
Honda AIR BlaDe KVGF (C) Repsol

29.500.000
Honda AIR BlaDe KVGF (S)

26.500.000
Honda AIR BlaDe KVGF

27.000.000
Honda AIR BlaDe F1

31.990.000
Honda AIR BlaDe F1REPSOL

32.990.000
Air Blade F1: NHA 69T3, NHA 96T3, R313 13, PB 383T2

32.990.000
Air Blade F1 (sơn từ tinh - Magnet): R343, Y209

34.990.000
Air Blade F1: SMJF 27E02…; SK…AY1….

32.990.000
Air Blade F1 (SMJF 27E02…; SK…AY7…

34.990.000
Honda AIR BlaDe nhập

62.000.000
Click Exceed KVBN PLAY

25.990.000
Click Exceed KVBG, KVBN

25.500.000
JF 29, SH 125

99.990.000
Honda Spay

30.880.000
Honda wave GMN

15.200.000
Honda PS1 150

78.700.000
Honda SCR nhập

32.000.000
Honda SCR tay ga

22.000.000
Spacy @ (nhập)

100.000.000
SH nhập

160.000.000
Dylan nhập

100.000.000
KF 11 SH 150

121.990.0001   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương