Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


XI XE DO HÃNG YAMAHA SẢN XUẤTtải về 1.83 Mb.
trang6/16
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.83 Mb.
#39141
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

XI

XE DO HÃNG YAMAHA SẢN XUẤT

 
Luvias FI 2016

27.900.000

 

Yamaha Sirus 5C63 (đùm)

 17.000.000

 

Yamaha Exciter 19S2

 33.300.000

 

Yamaha Nouvo 22S2

 24.800.000

 

Yamaha Gravita 31C2 (đĩa)

 24.000.000

 

Yamaha Gravita 31C2 (đùm)

 21.700.000

 

Yamaha Gravita 31C1

 23.500.000

 

Gavita 31C3

25.300.000

 

Yamaha Luvias 44 S1

 26.000.000

 

Yamaha Cuxi 1Dw1

 31.200.000

 

Yamaha Maximo 4P82, 4P83

 20.000.000

 

Yamaha Jockey SR

 28.000.000

 

Yamaha Lexam 15C1 (căm)

 22.500.000

 

Yamaha Lexam 15C1 (đúc)

 24.000.000

 

Yamaha Lexam 15C2

 25.700.000

 

Yamaha ZY 125T (nhập)

520.000.000

 

Jupiter 31C3 (đúc)

 26.600.000

 

Jupiter 31C2 (đĩa)

 24.400.000

 

Sirius (5 HU8)

 14.500.000

 

Sirius (5HU9; 3S31; 5C61; 5C63)

 15.500.000

 

Sirius (3S41; 5C62; 4C64; 5C64)

 16.500.000

 

Sirius 5C 64 (đĩa – đúc)

 20.000.000

 

Sirius 5C 64 (đùm)

 15.600.000

 

Sirius 5C 64 (mâm)

 20.300.000

 

Jupiter (5 B94)

 23.000.000

 

Jupiter (5 B95; 2S01; 5B92)

 24.000.000

 

Jupiter (5 B96)

 27.000.000

 

Jupiter (5 B93)

 23.200.000

 

Jupiter MX (2 S11; 5B91)

 22.300.000

 

Jupiter V (5 VT1)

 21.500.000

 

Jupiter V (5 VT2)

 22.500.000

 

Jupiter (5SD1; 5SD2; 5SD3; 4B21)

 24.000.000

 

Jupiter (5 VT1; 5VT7)

 26.200.000

 

Jupiter RC K3

27.000.000
Jupiter FI RC 2016

28.900.000
Jupiter FI Gravita 2016

28.600.000

 

Nouvo (2B52)

 24.500.000

 

Nouvo (2B51)

 23.000.000

 

Nouvo (2B56)

 24.500.000

 

Nouvo (22 S2 STD)

 25.000.000

 

Nouvo (22 S2 RC)

 25.200.000

 

Nouvo (22 BST)

 25.000.000

 

Nouvo LX-STD (5P11)

31.700.000

 

Nouvo LX-RC/STD (5P11)

33.000.000
Nouvo phiên bản SX FI 2016

33.900.000
Nouvo phiên bản SX RC FI 2016

35.900.000
Nouvo phiên bản SX GP FI 2016

36.400.000

 

Nozza (1DR1)

29.700.000

 

Mio Ultimo 23B3

 21.200.000

 

Mio Ultimo 23B1

 20.000.000

 

Mio Ultimo

 17.000.000

 

Mio Ultimo (4P82; 4P83; 23B3; 4P84)

 21.200.000

 

Mio Classio 23C1

 22.500.000

 

Mio Classio 5WP1

 17.000.000

 

Mio Classio 5wP4; 5wP5; 5wPC; 5wPA

 16.000.000

 

Mio Classio 4D11; 4D12

 21.000.000

 

Mio Classio 23B1

 19.000.000

 

Amore 5wP2

 17.000.000

 

Maximo 5wP3; 5wP4; 5wP9

 17.500.000

 

Amore

 18.000.000

 

Cygnus 125

 28.000.000

 

Exciter (1S94; 1S92)

 28.900.000

 

Exciter(1S91)

 27.500.000

 

Exciter 5P71

 33.800.000

 

Exciter 1S94, 1S96

 31.300.000

 

Exciter RC - 55P1

 38.800.000

 

Exciter GP - 55P2

 39.000.000

 

Exciter R 1S9A

35.800.000

 

Exciter RC 1S94

34.000.000

 

Taurus 16S1

 15.900.000

 

Taurus 16S2

 14.900.000

 

Taurus 16S3

16.390.000

 

Taurus 16S4

15.390.000

 

Taurus LS 16SC

15.390.000

 

Taurus 16SB

16.390.000

 

MaJesty

 100.000.000

 

FZ16S

78.000.000

 

Sirius F1-1FC1

22.400.000

 

Sirius F1-5C6J

17.500.000

 

Sirius Đĩa 5C6H

18.300.000

 

Sirius Đĩa đúc 5C6K

20.600.000

 

Nouvo SX GP 1DB1

37.000.000

 

Nouvo SX STD 1DB1

35.000.000

 

Nouvo SX RC 1DB1

36.300.000

 

Exciter RLCE - 55P1

39.500.000

 

Luvias FI-1SK1

26.900.000

 

Sirius - 5C63

17.300.000

 

Sirius - 5C6D - 5C64

18.300.000

 

Sirius - 5C6F - 5C64

20.300.000

 

Sirius - 5C6G - 5C64

20.600.000

 

Gavita 31C4

24.400.000

 

Jupiter RC - 31C5

26.600.000

 

Jupiter Gavita FI - 1PB2

26.400.000

 

Jupiter FI - 1PB3

27.700.000

 

Cuxi 1DR1

18.000.000

 

FZ16

40.500.000

 

FZ S

43.500.000

 

YZF R15

53.500.000

 

Fazer

49.000.000

 

BW’S - 1CN1

31.000.000

 

FU150RAIDER 147cc

45.600.000

 

VISTOR

37.800.000

 

FZ150 2SDI

41.000.000

 

EXCITER -55PI(PLCE)

64.200.000

 

FZ 150 2SD200-010A

65.800.000

 

FZ 150 2SD100-010C

67.500.000

 

Sirius FI-IFCA

19.200.000

 

Sirius IFC4

20.200.000

 

Sirius IFC3

22.200.000

 

Sirius FI - 1FC8

22.500.000
Sirius phiên bản phanh cơ năm 2016

18.100.000
Sirius phiên bản phanh đĩa năm 2016

19.100.000
Sirius FI phiên bản phanh cơ năm 2016

20.000.000
Sirius FI phiên bản phanh đĩa năm 2016

21.000.000
Sirius FI RC 2016

23.000.000

 

Nozza STD 1DR6

27.700.000
Nozza 2016

28.900.000

 

Nozza Grande 2BM1 STD 2BM1 STD

38.000.000

 

Nozza Grande 2BM1 STD 2BM1 STD

39.000.000

 

Nouvo SX 2XC1 STD (SE921)

32.200.000

 

Nouvo SX 2XC1 RC (SE921)

34.100.000
Nouvo SX 2XC1 GP (SE921)

34.600.000

 

Jupiter FI (1PB8)

28.100.000
Acruzo yamaha STANDARD

35.000.000
Acruzo ELUXE

36.500.000
Grande STD

40.000.000
Grande Deluxe

42.000.000
Exciter -2ND1

43.500.000
Exciter 150 GP 2016

45.500.000
Exciter 150 RC 2016

45.000.000
Exciter 150 phiên bản CAMO và Movistar

45.500.000
FZ 150i 2016

68.900.000
FZ 150i Movitar

69.900.000
NM-X 2016

80.000.000


tải về 1.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương