Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


X XE DO HÃNG HONDA SẢN XUẤTtải về 1.83 Mb.
trang5/16
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.83 Mb.
#39141
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

X

XE DO HÃNG HONDA SẢN XUẤT

 
Air Blade JF 63 (ký hiệu SK:…0; 1; 2)

38.000.000
Air Blade JF 63 (ký hiệu SK:…3; 4; 5)

40.000.000
Air Blade JF 63 (ký hiệu SK:…6; 7; 8)

41.000.000
Winner - KC2

45.000.000
Sonic

40.700.000
Vario 150

45.650.000

 

JF 18 Lead

 26.000.000

 

JF 33 Vision

 28.500.000

 

JF 240 Lead: NHA 96, Y208T2, NHB24T, YR303T, R340T.

 31.990.000

 

JF 240 Lead (NHB24, NHB35, Y208, R340, YR 303)

34.990.000

 

JF 240 Lead

35.000.000

 

JF 240 Lead (YR 299)

 35.490.000

 

JF 18 Click

 25.990.000

 

JF 18 Click Play

 26.490.000

 

JF30 PCX: NHA 96T7, NHB25T2, R340T1, Y208T3

 59.000.000

 

JC30 PCX

59.000.000

 

PCX nhập

 80.000.000
PCX bản tiêu chuẩn 2016

52.000.000
PCX bản cao cấp 2016

54.500.000

 

Wave α HC125

17.000.000

 

Wave α HC12

15.000.000

 

Wave S KVRP

 14.900.000

 

Wave S KVRP (D)

 14.300.000

 

Wave RS KVRP (C)

 16.900.000

 

Wave RS KVRP

 14.900.000

 

Wave RSX KVRV

 15.900.000

 

Wave RSX KVRV (C)

 17.900.000

 

Wave RSV KVRV

 18.300.000

 

Wave α 1 KTLZ (không đề)

8.000.000

 

Wave α; KTLN; KVRL

12.900.000

 

Wave α +

13.300.000

 

Wave α ZX, RS

14.400.000

 

Wave α RSV, KTLN

16.900.000

 

Wave α 100S KVRJ

17.500.000

 

Wave KRSM, KTLK, STD

 12.900.000

 

Wave RS KTLN, KVRL, KVRP

 14.900.000

 

Wave RSV KTLN

 16.900.000

 

Wave S KVRR

 14.900.000

 

Wave α KVRP

12.900.000

 

Wave α KWY

13.390.000

 

Wave S (D)

 14.990.000

 

Wave S; RS

 15.990.000

 

Wave RS (C)

 17.990.000

 

Wave RS KVRP (C)

 16.900.000

 

Wave RS KWY

 15.290.000

 

Wave RS KWY (C)

 17.290.000

 

Wave S KWY

 15.290.000

 

Wave S KWY (D)

 14.690.000

 

Wave RSX

 18.790.000

 

Wave RSX (C)

 20.290.000

 

Wave RSV (KVRV)

 18.300.000

 

Wave S (D) phanh cơ: NH411T, NHA 69T6, PB373, R340

 15.490.000

 

Wave S (phanh đĩa): NH411T, NHA69T6, PB373, R340

 16.490.000

 

Wave RS: B203T, B206T2, R263, Y106

 16.490.000

 

Wave RS (C) B203T, B206T2, R263, Y106

 17.990.000

 

Wave RSX (JC43)

 16.990.000

 

Wave RSX Fiat

 29.590.000

 

Wave RSX Fiat (C)

 30.590.000

 

Wave Alpha HC 120: B203, NH 411, R263, Y 106, NHA 69

 14.190.000

 

Wave alpha HC 120

15.000.000

 

Wave S-J521 (D)

16.790.000

 

Wave S-JC521

17.790.000

 

Wave RS-JC530

17.990.000

 

Wave RS-JC530 (C)

19.490.000

 

Wave RS JC430

18.000.000

 

Wave RS JC430 (C)

19.500.000

 

Wave S JC431 (D)

16.800.000

 

Wave S JC431

17.800.000

 

Wave RSX JC432

17.800.000

 

Wave RSX JC432 (C)

20.300.000

 

Super Dream, Super Dream (KFVZ-STD)

 15.900.000

 

Super Dream KFVZ-LTD

 16.900.000

 

Super Dream KWA-HT

 16.300.000

 

Super Dream HA08

 16.990.000

 

Super Dream KFVY

 15.900.000

 

Super Dream KFVZ- STD; KVVA-STD

 15.900.000

 

Super Dream KVVA-HT

 16.300.000

 

Super Dream KFVZ - LTD

 16.900.000

 

Future, Future III, Future Neo KTMT, KVLN

 22.500.000

 

Future Neo KVLA; KVLN (D)

 21.500.000

 

Future Neo GTKVLN; GTKVKTMJ

 24.000.000

 

Future Neo KVLS; KVLN; KTMJ

 22.500.000

 

Future Neo KVLS (D)

 21.500.000

 

Future Neo II KTMA; Neo

 22.500.000

 

Future Neo GTKTMJ; GTKVLN

 24.000.000

 

Future Neo F1 KVLH

 26.000.000

 

Future Neo F1KVLH (C)

 27.000.000

 

Future Neo F1

 26.990.000

 

Future Neo F1 (C)

 27.990.000

 

Future jc 35-64

 22.500.000

 

Future jc 35 (C)

 24.000.000

 

Future jc 35 (D)

 21.500.000

 

Future Neo jc 35

 22.500.000

 

Future Neo F1 jc 35

 27.000.000

 

Future Neo F1 jc 35 (C)

 28.000.000

 

Future X FI

29.000.000

 

Future X FI C

30.000.000

 

Future X JC 35 (D)

22.500.000

 

Future X JC 35

23.500.000

 

Lead JF 240

35.500.000

 

Honda AIR BlaDe KVGF (C)

 28.000.000

 

Honda AIR BlaDe KVG (C)

 28.500.000

 

Honda AIR BlaDe KVGF (C) Repsol

 29.500.000

 

Honda AIR BlaDe KVGF (S)

 26.500.000

 

Honda AIR BlaDe KVGF

 27.000.000

 

Honda AIR BlaDe F1

 31.990.000

 

Honda AIR BlaDe F1REPSOL

 32.990.000

 

Air Blade F1: NHA 69T3, NHA 96T3, R313 13, PB 383T2

 32.990.000

 

Air Blade F1 (sơn từ tinh-Magnet): R343, Y209

 38.000.000

 

Air Blade F1: SMJF 27E02…; SK…AY1….

 37.000.000

 

Air Blade F1 (SMJF 27E02…; SK…AY7…

 38.000.000

 

Air Blade FI (NHB25, NHB35, R340)

36.990.000

 

Air Blade FI (NHB35K, NHB25K)

37.990.000

 

Honda AIR Blade nhập

 72.000.000

 

Click Exceed KVBN PLAY

 25.990.000

 

Click Exceed KVBG, KVBN

 25.500.000

 

JF 29, SH 125

 109.000.000

 

Honda Spacy

 30.880.000

 

Honda wave GMN

 15.200.000

 

Honda PS1 150

 78.700.000

 

Honda SCR nhập

 32.000.000

 

Honda SCR tay ga

 22.000.000

 

Spacy @ (nhập)

 100.000.000

 

SH nhập

 178.000.000

 

Dylan nhập

 130.000.000
SH 125i bản tiêu chuẩn

67.000.000
SH 150i bản tiêu chuẩn

81.000.000
SH 300i 2016

318.000.000
SH Mode 125 2016

50.000.000

 

KF 11 SH 150

 134.500.000

 

RRWH150-2

67.000.000 

 

Click 125i

60.000.000

 

CBR 150R

91.000.000

 

Scoopy I S12

60.000.000

 

Super Dream HA08

17.700.000

 

JA27 Super Dream

18.700.000

 

HC121 Wave α

17.000.000

 

JC520 Wave RS

18.200.000

 

JC52E Wave RS

19.000.000

 

JC520 Wave RS (C)

19.700.000

 

JC521 Wave S (D)

17.000.000

 

JC52E Wave S (D)

18.000.000

 

JC521 Wave S

18.000.000

 

JC52E Wave S

19.000.000

 

JC52 Wave RSX (C)

22.000.000

 

JC52E Wave S (C)

22.000.000

 

JF45 Lead (02 màu)

38.500.000

 

JF45 Lead (01 màu)

37.500.000

 

JF240 Lead

36.000.000

 

JF43 PCX

52.000.000

 

JC53 Future

25.000.000

 

JC53 Future F1

29.300.000

 

JC534 Future F1

30.000.000

 

JC53 Future F1 (C)

30.300.000

 

JC535 Future F1 (C)

31.000.000

 

JC533 Future

25.500.000

 

JF33E Vision

28.900.000

 

JF46 Airblade FI (có chức năng tìm xe)

40.000.000

 

JF46 Airblade FI (không có chức năng tìm xe)

38.000.000

 

JF42 SH 125i

66.000.000

 

KF14 SH 150i

80.000.000

 

JF51SH Mode

50.000.000

 

Unicorn Dazzler

49.000.000

 

CBR 150

95.000.000

 

MSX 125

35.000.000

 

JF 56 PCX (đen mờ, bạc mờ)

54.500.000

 

JF 56 PCX (trắng, đen, đỏ, xám)

52.000.000

 

JF461 Airblade FI

41.000.000

 

JF45LEAD (RLHJF)

39.300.000

 

JF 58 VISION

30.000.000

 

JA 31Ware RSX

20.500.000

 

JA 31Ware RSX (C)

22.000.000

 

JA 31Ware RSX (D)

19.500.000

 

JA 32Ware RSX FI

22.500.000

 

JA 32Ware RSX FI (C)

24.000.000

 

JA 32Ware RSX FI (D)

21.500.000

 

JA36 Blade

19.100.000

 

JA36 Blade (C)

20.600.000

 

JA36 Blade (D)

18.100.000

 

JC 536 FUTURE (RLHJC)

25.500.000

 

JC 537 FUTURE FI

30.000.000

 

JC 538 FUTURE FI (C)

31.000.000

 

JF 58 vision

30.000.000

 

Air Blade FI-JF461 (ký hiệu SK:…EY 0; 1; 2)

38.000.000

 

Air Blade FI-JF461 (ký hiệu SK:…EY 3; 4; 5)

40.000.000

 

Air Blade FI-JF461 (ký hiệu SK:…EY 6; 7; 8)

41.000.000

 

MSX 125 cc

60.000.000

 

SH ITALY 150

210.000.000

 

CB 250

230.000.000


tải về 1.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương