Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2113/ubnd-th cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.41 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 2113/UBND-TH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 10 năm 2011


I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Tổ chức rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm; tập trung vào những giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 với kết quả cao nhất. Xây dựng đề án, báo cáo, chương trình hành động, lựa chọn những khâu đột phá để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

- Tập trung quyết liệt, chỉ đạo công tác thu ngân sách, chú trọng thu tiền sử dụng đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, các khoản nợ đọng,… Chỉ đạo chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.

2. Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cây vụ đông và vụ xuân 2011-2012; xây dựng kế hoạch nạo vét kênh mương; hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, chú trọng đầu ra cho sản phẩm từ chăn nuôi, gắn với công nghiệp chế biến thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống úng, lụt, bão.

3. Đẩy mạnh sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu tăng nhanh giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm, đồng thời chú trọng chất lượng của tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường làng nghề, môi trường nông thôn, kiểm tra và xử lý với các điểm tập kết rác thải nông thôn chưa đảm bảo qui định.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo. Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, hoạt động dưỡng sinh, thăm và tặng quà cho các cụ cao tuổi trên địa bàn; phát động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học của tỉnh nhân ngày khuyến học Việt Nam 2.10.

5. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn và tội phạm về ma túy,... Giải quyết, xử lý tình hình khiếu kiện của công dân; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn và xử lý kiên quyết với tình trạng đua xe mô tô trái phép.II. CÁC CUỘC HỌP CHÍNH TRONG THÁNG

Họp UBND tỉnh (ngày 19/10/2011):

1. Chiến lược phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi (Sở Y tế chuẩn bị).

2. Đề án đô thị hoá nông thôn tỉnh Bắc Ninh (Sở Xây dựng chuẩn bị).

3. Đề án tăng cường ứng dụng Khoa học kỹ thuật và áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất trồng trọt sau dồn điền, đổi thửa (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị).

4. Qui hoạch phát triển Du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị).

5. Qui định xây dựng và dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).

6. Báo cáo tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phương hướng, mục tiêu, giải pháp thời gian tới (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

7. Qui hoạch phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh đến 2020 (Sở Công thương chuẩn bị).

8. Công tác tổ chức cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị).TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Mầu Quang Thắng

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương