Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 62.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích62.07 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


Số: 633 /TB - UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 07 tháng 12 năm 2015


THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc

về nhiệm vụ, công tác chủ yếu tháng 12/2015.


Ngày 03/12/2015, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp Ủy ban nhân dân thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, triển khai công tác chủ yếu năm 2016, đồng thời thông qua báo cáo kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 12/2015, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có đ/c Lê Thân-TUV-Bí thư Thị ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN, các đồng chí thành viên UBND, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: Văn phòng Thị ủy, Liên đoàn lao động, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Lao động – TB&XH, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Cơ quan Quân sự, Đài Truyền thanh –Truyền hình, Kho bạc, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Văn phòng ĐKQSD đất, Đội Quản lý thị trường số 6, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm, Trạm Bảo vệ Thực vật, Trạm Thú y, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, triển khai công tác chủ yếu năm 2016; báo cáo kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 12/2015, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:

Trong tháng 12, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, các nhiệm vụ được giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành,…các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các cơ quan, ban ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ công tác đạt được trong 11 tháng năm 2015, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 đề ra.

- Khẩn trương rà soát, xây dựng hoàn chỉnh chương trình trọng tâm của ngành, UBND thị xã năm 2016 trước ngày 15/12/2015.

- Chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khóa X; tập trung giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa X.

- Xây dựng Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân – năm 2016.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:

1/ Phòng Kinh tế:

- Tổ chức triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016 theo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống của tỉnh, đảm bảo diện tích gieo trồng theo kế hoạch đề ra.

- Tham mưu UBND thị xã lập phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án kỹ thuật công trình Đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo nước tưới chống hạn cho sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016.

- Chuẩn bị tốt việc đón đoàn thẩm tra tỉnh phối hợp đoàn thẩm định Trung ương thẩm định nông thôn mới để xét công nhận thị xã Điện Bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2015. Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ các tiêu chí NTM, giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM theo quy định. Xây dựng kế hoạch giữ chuẩn và nâng chuẩn ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục phối hợp với BQL dự án điện nông thôn Miền Trung điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn vốn vay ADB trên địa bàn thị xã.

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua UBND thị xã góp ý, trình HĐND thị xã vào kỳ họp cuối năm 2015. Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020 thông qua UBND thị xã góp ý lần 2.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là vào thời điểm cận tết âm lịch.

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 tăng cường quản lý giá cả thị trường, chống buôn bán, gian lận thương mại, bảo đảm ổn định các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm vào thời điểm cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 sắp đến.2/ Phòng Quản lý đô thị:

- Tiếp tục hoàn chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Điện Bàn.

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức tổng kết thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020.

- Lập các thủ tục quyết toán hạng mục quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng và khu bãi tắm Hà My năm 2015.

- Thực hiện công tác tạm giao duy trì cây xanh tuyến đường ĐT603 (đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến giáp thành phố Đà Nẵng) và đường ĐT607A (đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến cổng Khu công nghiệp) năm 2016. Đại diện làm chủ đầu tư, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà thầu Duy trì cây xanh năm 2016 (trừ các đoạn tuyến trên), trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

3/ Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình:

- Tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư phần khối lượng còn lại chưa thực hiện của dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Cụm Công nghiệp Trảng Nhật, đoạn 850m qua xã Điện Hòa theo Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam để tổ chức triển khai hoàn thành công trình và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

- Tập trung theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành công tác trình hồ sơ quyết toán kịp thời. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư các công trình phê duyệt danh mục năm 2016 để sớm triển khai thi công.

4/ Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án ven biển; dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường ĐT 609; tuyến đường từ ngã 3 tuyến tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện; dự án Khu phố Chợ Điện Thắng Trung,...

- Tiếp tục tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các dự án: Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đối với các hộ còn lại tại thôn Phong Thử 1,2, xã Điện Thọ; tuyến đường ĐT 607 (Giai đoạn 3); tuyến đường nối ĐT 607A – Điện Ngọc với ĐT 603A – Điện Dương để bàn giao mặt bằng thi công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án vệt 20m cây xanh như: VinaCapital, Sông Hàn, Beach Villas theo Thông báo số 488/TB-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.5/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức báo cáo dự án Nhà máy sản xuất nến của Công ty CP sản xuất Kim Long Vũ tại Cụm CN An Lưu.  • Tiếp tục đôn đốc tiến độ thi công tuyến đường giao thông số 3 (giai đoạn 2) Cụm làng nghề TTCN-TCMN Đông Khương, Bãi tắm Hà My, hai tuyến đường ra biển, đường trục chính Cụm CN An Lưu (giai đoạn 2).

- Lập phương án giải phóng mặt bằng trình UBND thị xã phê duyệt tại dự án đường ngã 3 Chợ Tổng vào Cụm làng nghề Đông Khương, dự án của Công ty CP công nghiệp hỗ trợ Miền Trung (giai đoạn 2) và Khu tái định cư Bãi tắm Hà My.

- Tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) các Cụm CN Cẩm Sơn, Trảng Nhật 2, Trảng Nhật 1 (khu vực 25,11 ha) loại bỏ đất ở ra khỏi Cụm CN theo diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định thành lập Cụm CN.

- Tiếp tục đôn đốc Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch Cụm CN Nam Dương, Cụm CN Trảng Nhật 1 và trình đồ án điều chỉnh quy hoạch 02 Cụm Công nghiệp này.

6/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý đất đai năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giải quyết các vướng mắc về nguồn gốc đất trên địa bàn phường Điện Ngọc theo Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 02/11/2015 của UBND phường Điện Ngọc. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, tham mưu UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016. Xây dựng định mức thu chi NSNN thời kỳ 2016-2020.

- Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động rà soát, cân đối nguồn kinh phí đã được phẩn bổ từ đầu năm 2015, chuẩn bị công tác khóa sổ niên độ ngân sách nhà nước năm 2015.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã thành lập Tổ xúc tiến dự án đầu tư; đồng thời tham mưu thị xã bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo quá trình hoạt động của Tổ.

- Tham mưu UBND thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Xử lý kinh phí tiết kiệm 10% của 8 tháng cuối năm 2015.

8/ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị:

- Phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, phường kiểm tra việc tái lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán sau đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông ở các chợ tự phát.

- Báo cáo UBND thị xã về kết quả thực hiện theo nội dung Công văn số 1402/UBND, ngày 12/11/2015 của UBND thị xã về chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại một số địa phương và Công văn số: 1438/UBND ngày 19/11/2015 của UBND thị xã về việc xử lý chấn chỉnh tình hình ANTT, thoát nước dân cư KCN Điện Nam-Điện Ngọc.

9/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các nội dung, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt Quỹ khuyến tài và vinh danh tài năng Điện Bàn.

- Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công nhận phổ cập các trình độ; kiểm tra trường chuẩn quốc gia.

- Làm việc với các trường về thống nhất xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao; đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn, giữ chuẩn và nâng chuẩn năm 2016.

- Tham mưu UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất trường học theo ý kiến đề xuất của các trường trên địa bàn.

- Khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2016-2020.10/ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế độ chính sách cho người lao động.

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương rà soát, hướng dẫn các đối tượng có đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng hoặc các chính sách ưu đãi về bảo trợ xã hội kê khai hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, tránh tình trạng tồn sót đối tượng do không nắm được các quy định, hướng dẫn về kê khai hồ sơ.

- Tham mưu UBND thị xã giải quyết kịp thời các đơn, thư phản ánh, đề nghị của tổ chức, công dân.11/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2016.

- Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tập trung trong công tác ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy triệt tiêu nguồn gốc phát sinh muỗi; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bùng phát và lây lan.

- Phối hợp với UBND và Trạm Y tế phường Điện An hoàn thành xác định vị trí để xây dựng mới Trạm Y tế vào năm 2016.12/ Trung tâm Dân số - KHHGĐ:

- Tổ chức kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12) và tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016.

- Phối hợp với các xã, phường triển khai tháng hành động Quốc gia về dân số.

13/ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Tham mưu UBND thị xã củng cố Đội kiểm tra liên ngành 814 thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh các hoạt động trò chơi điện tử (đặc biệt trò chơi máy bắn cá) (đã giao tại Thông báo số 567/TB-UBND ngày 10/11/2015).

- Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát động tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng nếp sông văn minh đô thị, xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020, lồng ghép định hướng công tác gia đình đến năm 2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, tang lễ.

- Chuẩn bị các nội dung tham mưu tổ chức Hội nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị triển khai đặt trụ, biển tên đường các phường nội thị.

- Xúc tiến các thủ tục liên quan đến Dinh trấn Thanh chiêm gắn với nguồn gốc hình thành chữ Quốc ngữ.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện xuất bản tập san Xuân Bính Thân 2016 đảm bảo về mặt thời gian và các nội dung theo yêu cầu tại Công văn 1309/UBND ngày 26/10/2015 của UBND thị xã.

- Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát đề xuất tên một số địa danh tại Điện Nam Đông theo đề xuất của ông Lê Chân báo cáo trước ngày 10/12/2015.14/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội thảo định hướng liên kết phát triển Du lịch cụm Gò Nổi.

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh đối với Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, Đình làng Túy La – Điện Hồng.

- Làm việc với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ để giải quyết vướng mắc trong việc quản lý nhà nước về di tích.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán, Đồ án Quy hoạch du lịch Điện Phương giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 báo cáo UBND thị xã đúng thời gian quy định.

- Tham mưu đề xuất đề cương trưng bày hiện vật tại Bảo tàng thị xã.15/ Đài Truyền thanh –Truyền hình:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

- Theo dõi, kiểm tra, củng cố các thiết bị từ Đài thị xã dến các Đài cơ sở nhằm đảm bảo tốt chất lượng sóng tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam và phát sóng chương trình địa phương.

16/ Phòng Nội vụ:

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển công tác đối với một số vị trí cán bộ, công chức cấp xã theo Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND thị xã về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và tổ chức việc luân chuyển kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp các đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

- Tham mưu UBND thị xã củng cố bộ máy lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã.

- Chuẩn bị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

17/ Thanh tra thị xã:

- Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã kết luận cuộc thanh tra các tổ chức, cá nhân được giao đất thương mại – dịch vụ trên địa bàn và tại bãi tắm Hà My, phường Điện Dương.- Thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra, làm rõ các hoạt động của quỹ dịch vụ từ năm 2011-2014 tại Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm (đã giao Công văn số 1285/UBND ngày 20/10/2015 của UBND thị xã). Kiểm tra tình hình hoạt động và công tác quản lý tài chính của Hợp tác xã 3 – Điện Hồng.

- Khẩn trương kiểm tra việc triển khai đầu tư, quản lý sử dụng nộp tiền sử dụng đất của các dự án trong các cụm công nghiệp – Thương mại & Dịch vụ trên địa bàn (đã giao tại Thông báo số 567/TB-UBND ngày 10/11/2015 của UBND thị xã).18/ Công an thị xã:

- Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trên địa bàn nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Dương lịch, Tết Bính Thân 2016; kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông; chỉ đạo công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét, kiên quyết xử lý các tụ điểm, đối tượng tiêm chích ma túy, cờ bạc.

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắt tình hình an ninh chính trị nhằm đảm bảo ổn định tình hình tại các địa phương, các dự án trên địa bàn thị xã. Tiếp tục tổ chức phát động phong trào ‘toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc’ và phong trào ‘‘2 giữ’’ về an ninh trật tự.

19/ Cơ quan Quân sự:

- Tiếp tục tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2016 và hướng dẫn các xã, phường làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, soát xét tiêu chuẩn chính trị cho thanh niên nhập ngũ.

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015).

- Chuẩn bị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2015 và triển khai nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2016.20/ Phòng Tư pháp:

- Tham mưu tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch, hiệu lực 01/01/2016.

- Tập huấn Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch đồng thời hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác chứng thực khi đã có Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.21/ Văn phòng HĐND&UBND thị xã:

- Tập trung hoàn chỉnh các báo báo, nghị quyết liên quan; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khóa X.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra thị xã tham mưu UBND thị xã ban hành Quy chế tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Rà soát, đôn đốc các phòng ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chương trình công tác được UBND thị xã giao năm 2015. Hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của UBND thị xã năm 2016.

Trên đây là nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc về nhiệm vụ, công tác chủ yếu tháng 12 năm 2015, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã;

- Các cơ quan, ban ngành;

- UBND các xã, phường.

- CPVP,CV;

- Lưu: VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Trần Công Thiết
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương