Ủy ban nhân dân phưỜng 4 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 31.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích31.51 Kb.
#645

ỦY BAN NHÂN DÂN


PHƯỜNG 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB - UBND

Phường 4, ngày 03 tháng 8 năm 2015


THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Phường trong cuộc họp giao ban tuần

với thành viên Ủy ban nhân dân Phường (Ngày 03/8/2015)


Ngày 03/8/2015, ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND phường 4 đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần với các thành phần tham dự như sau:

Tham dự có:


- Đồng chí Châu Văn An

- Phó Chủ tịch UBND phường
- Đồng chí Trịnh Vũ Xuân Lan

- Phó Chủ tịch UBND phường
- Đồng chí Hà Tuấn Phương

- Chủ tịch UB.MTTQ phường
- Đồng chí Khưu Ngọc Long

- Trưởng Công an phường
- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Chỉ huy trưởng Quân sự phường
Sau khi nghe Đ/c Quý phụ trách theo dõi văn phòng UBND báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tuần qua, các Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND báo cáo tình hình công tác trong tuần qua và đề ra phương hướng trong tuần tới. Đồng chí Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND Phường thống nhất kết luận như sau:

I) Nhiệm vụ trọng tâm trong tuần:

1) Họp triển khai các đảng văn Quận ủy về xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và lực lượng nòng cốt chính trị của Phường.

2) Họp cơ quan định kỳ tháng 8/2015.

3) Họp Triển khai các kế hoạch chuẩn bị các hội thảo chuyên đề: về lập lại trật tự đô thị trên địa bàn và nâng chất phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” ở phường và khu phố.

4) Họp Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Vì an ninh Tổ Quốc.

5) Triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên địa bàn phường.

5) Tiếp tục vận động các cơ sở trên địa bàn Phường chăm lo an sinh xã hội đợt 1/2015.

II) Phân công thực hiện:

1) Đồng chí Châu Văn An – Phó chủ tịch UBND Phường:

- Rà soát những nhiệm vụ được giao trong tháng 7, chỉ đạo các thành viên trong khối tập trung thực hiện hoàn thành hạn chót vào ngày 15/8/2015 cụ thể như sau:kết quả làm việc với các hộ kinh doanh tại đầu hẻm, Khảo sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng, Làm việc với các hộ ở khu vực gần chợ Nhật Tảo không thực hiện hợp đồng lấy rác.

- Khảo sát lại các cơ sở, các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, lòng hẻm trên địa bàn, báo cáo về Ban thường vụ Đảng ủy danh sách các cơ sở, địa chỉ, diện tích lấn chiếm để xin chủ trương của Ban thường vụ cách giải quyết trong thời gian tới

- Cho khảo sát hệ thống cống bị sập, bể, bị nghẹt trên địa bàn phường, đặc biệt là hẻm 325 Nguyễn Duy Dương theo đó đề xuất biện pháp giải quyết chống ngập nước trong mùa mưa.2) Đồng chí Trịnh Vũ Xuân Lan - Phó chủ tịch Văn hóa – Xã hội Phường:

- Thống nhất sáng ngày thứ 6 (07/8/2015) tổ chức tổng kết hoạt động Hè năm 2015 ở trường Trần Quang Cơ, đề nghị Tổng kết Hè năm 2015 đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, gắn với việc tổng kết khen thưởng học sinh giỏi và phát động toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2015-2016.

- Tham mưu hoàn chỉnh các hồ sơ đăng ký các đơn vị văn hóa, khu phố văn hóa và xây dựng kế hoạch phường không khói thuốc năm 2015.

- Tham mưu đề xuất cho UBND phường về chi chăm lo bồi dưỡng cho Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2015 theo quy định.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2015).

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm trên địa bàn phường.3) Đồng chí Khưu Ngọc Long – Trưởng công an Phường:.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ 138 trong tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2015.

- Triển khai kế hoạch tổ chức chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên địa bàn phường.

- Tham mưu kế hoạch họp phân công các ngành liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chương trình số 09/CTr – BCA – UBMTTQVN và 03 năm triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ công an về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, kỷ niệm 10 năm thực hiện phong trào Vì an ninh Tổ Quốc.4) Đồng chí Lê Quốc Phong – Trưởng BCH Quân sự Phường:

- Photo các hồ sơ liên quan đến công tác tuyển quân NVQS năm 2015 gửi về UB.MTTQ phường giám sát.

- Chuẩn bị báo cáo giải trình 7 trường hợp xét miễn giảm NVQS năm 2015 báo cáo trước cuộc họp Hội đồng NVQS Quận lần 2 vào ngày 06/8/2015.

- Hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách cho các đối tượng đã tham gia chiến trường K gửi về BCH Quân sự đúng thời gian quy định.5) Đồng chí Nguyễn Trọng Qúy – Văn phòng thống kê :

- Tham mưu chuẩn bị các hồ sơ liên quan tổ chức họp triển khai các kế hoạch Hội thảo chuyên đề.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, thu, nộp, quản lý phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô.

- Đôn đốc kế toán phường tham mưu văn bản vận động Tổ dân phố ủng hộ cho công tác tuyển quân năm 2015.

- Đôn đốc các ngành liên quan giải quyết và trả lời các kiến nghị của Tổ dân phố đóng góp trong cuộc họp dân Qúy II/2015.

Đề nghị các Đồng chí được phân công nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ thời gian quy định.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. Đảng ủy P4 (để báo cáo); CHỦ TỊCH

- TV. UBND Phường để thực hiện

- MTTQVN Phường để giám sát

- Trang thông tin điện tử UBND Phường

(WWW.phuong4quan10.gov.vn)- Lưu: VT.

Lê Trọng Hiếu

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 31.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương