Ủy ban nhân dân phưỜng 4 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích29 Kb.
#22136

ỦY BAN NHÂN DÂN


PHƯỜNG 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB - UBND

Phường 4, ngày 4 tháng 4 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Phường trong cuộc họp giao ban tuần

với thành viên Ủy ban nhân dân Phường (Ngày 4/4/2016)


Ngày 4/4/2016, ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND phường 4 đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần với các thành viên Ủy ban nhân dân tham dự như sau:

Tham dự có:


- - Đồng chí Trịnh Vũ Xuân Lan

- - Phó Chủ tịch UBND phường.

- - Đồng chí Châu Văn An

- - Phó Chủ tịch UBND phường.
- - Đồng chí Lê Quốc Phong

- - Chỉ huy trưởng Quân sự phường
 • Đồng chí Phạm Văn Hoàng - Phó Trưởng Công an phường.

 • Đồng chí Hà Tuấn Phương - Chủ tịch UB.MTTQ phường.

Sau khi nghe Đ/c Quý phụ trách theo dõi văn phòng UBND báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua, các Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND báo cáo tình hình công tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tuần tới. Đồng chí Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND Phường thống nhất kết luận như sau:

I) Nhiệm vụ trọng tâm trong tuần:

1) Tiếp tục duy trì họp giao ban công tác bầu cử.

2) Họp thường trực Ban giảm nghèo – Tăng hộ khá nghe báo cáo kết quả công tác điều tra khảo sát hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

3) Làm việc với các thành viên UBND về xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

4) Tham dự Hội thao Quốc phòng năm 2016.

II) Tham dự họp cấp Quận:


 1. Dự họp giao ban Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 2. Dự tập huấn, hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách phường năm 2016. (2 ngày)

 3. Dự Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển Kinh tế- Xã hội quý 1/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2/2016 của UBND quận.

 4. Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.

 5. Dự Hội nghị chuyên đề nghe báo cáo về Tư tưởng HCM đối với việc phòng chống tham nhũng, lãng phí của CB, CC, Đảng viên hiện nay.

 6. Dự Lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng LLVT Quận 10 năm 2016.

II) Phân công thực hiện:

1) Đồng chí Châu Văn An – Phó chủ tịch UBND Phường:

- Tiếp tục duy trì việc kiểm tra chấn chỉnh lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường (tuyến đường Nguyễn Tri Phương – Ngô Gia Tự) với quyết tâm kiên quyết xử phạt, xử lý nghiêm tình hình buôn bán ở khu vực trước cổng trường Hoàng Văn Thụ.

- Tổ chức lấy ý kiến trong dân đối với các hộ có liên quan đến việc công ty điện lực lắp đặt tủ hạ thế, trạm điện và tủ RMU ngầm hóa.

2) Đồng chí Trịnh Vũ Xuân Lan - Phó chủ tịch Văn hóa – Xã hội Phường:

- Chỉ đạo việc rà soát người lao động trên địa bàn phường hiện đang làm việc tại Angola báo cáo về phòng LĐTBXH trước ngày 7/4/2016.

- Chỉ đạo bộ phận LĐTBXH khảo sát nhu cầu hộ nghèo, cận nghèo muốn làm việc ở nước ngoài lập danh sách gửi về phòng LĐTBXH Quận 10 trước ngày 10/5/2016.

- Tổ chức họp Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa phường triển khai kế hoạch hoạt động Nhà văn hóa năm 2016 đồng thời sơ kết Qúy 1/2016 gắn với hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức lên lịch kiểm tra các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

3) Đồng chí Khưu Ngọc Long – Trưởng công an Phường:.

- Làm việc với thường trực Ban bảo vệ dân phố, cảnh sát khu vực về đánh giá tình hình hoạt động của Ban bảo vệ dân phố tìm ra hướng phát triển lực lượng trong thời gian tới. • Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trước trong và sau Bầu cử

 • Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT.

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức lắp đặt và quy chế quản lý camera an ninh trên địa bàn phường.

4) Đồng chí Lê Quốc Phong – Trưởng BCH Quân sự Phường:

- Tổ chức tập huấn chuẩn bị các vật dụng liên quan đến tham dự Hội thao Quốc phòng năm 2016.

- Tổ chức thanh niên tuổi 17 đăng ký và báo cáo kết quả thực hiện.

- Thống kê trình độ văn hóa của lực lượng dân quân thường trực – dân quân cơ động phường.

Đề nghị các Đồng chí được phân công nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ thời gian quy định.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. Đảng ủy P4 (để báo cáo); KT.CHỦ TỊCH

- TV. UBND Phường để thực hiện PHÓ CHỦ TỊCH

- MTTQVN Phường để giám sát

- Trang thông tin điện tử UBND Phường

(WWW.phuong4quan10.gov.vn)- Lưu: VT.

Trịnh Vũ Xuân Lan

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương